İcralık İhalelere Nasıl Katılınır?

icralik1İcralık ihaleleri, sorumluluğundaki borcu ödemeyen borçlunun haciz edilen malının, üçüncü kişilere satılışı ve satıştan elde edilen para ile bu borçlunun borcunu alacaklısına ifasının icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesidir. İcralık malların ihalesi, açık arttırma usulü ile gerçekleştirilir.

Borç altına giren bir kişi alacaklısına borcunu ödeyememesi durumunda, borçlu olan kişiye cezai işlem başlatılır. Borçlu olan kişi verilen süre içerisinde borcunu ödeyemez ise, teminat olarak gösterdiği malı mahkeme kararı ile haciz yoluyla elinden alınır. Borçlunun elinden alınan mal, paraya çevrilmek üzere yetkili kişiler tarafından icra ihalelerine konulur ve satışa sunulur. Son yıllarda oldukça ilgi gören icra ihalelerine katılarak almak istediğiniz ev, icralık arabalar, arsa gibi birçok mülkü piyasa değerinden oldukça daha uygun bir fiyata almak müm kün olacaktır.

İcra ihalelerine katılmanız için gerekli olan en önemli şart belirlenen muhammen bedelin %20’si tutarındaki teminatı ayarlamak olarak gösterilebilir.

İcra ihalelerine katılabilmek için bazı şartlar ve evraklar gereklidir. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir. İhaleye katılmak isteyen kişi 18 yaşını da doldurmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran kişi, ihale gününde ve saatinde ihalenin yapıldığı salonda belirtilen mal değerinin % 20’si ve kimlik belgesi ile birlikte gelmelidir. İhaleye katılmak için gereken belgeler ise, icra ihalelerine katılım formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, son altı ayda muhtarlıktan alınmış ikametgah ya da yerleşim bilgilerinin bulunduğu bir kağıttır. Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde ve belgeler tamamlandığında, (ihaleye katılmak için) doğru gün ve saatte ihale salonunda bulunmak yeterli olacaktır. Eğer ki ihale katılım formu doldurulmamış, belirlenen teminat bedeli nakit ya da teminat mektubu yatırarak karşılanmamış, nüfus kağıdı fotokopisi ile birlikte ikametgah verilmemiş ya da bu belgelerden birisi eksik ise ihaleye katılmanız mümkün olmayacaktır. Tüm belge ve şartlar yerine getirilmelidir. Tüm belgeler ihale saatinden en az yarım saat önce satış memurlarına teslim edilmelidir. Evraklarınız ilgili memurların kontrolünden geçtikten sonra eksiksiz ise, ihaleye katılmak için bir engel yok demektir.  İhaleler açık arttırma yöntemi ile yapılır. İhalede en yüksek teklifi veren ihaleyi kazanır.   Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için konunun uzmanı olan icraanaliz.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

icralik3İcra ihalelerinde satışa sunulan araçları, eşyaları ya da evleri inceleme şansınız olacaktır.

İcra ihalesini kazanmak için mutlaka icra ihalesinde belirtilen muhammen bedel yatırılmalıdır. İhaleler açık arttırma yolu ile iki oturum olarak gerçekleşir. İlk oturum ihaleye katılan kişilerin sözlü olarak fiyat artırımı ile başlar. Katılımcılar fiyat teklifini istediği sayıda arttırma hakkına sahiptirler. Birinci oturumda beklenen bedel teklifi gelmez ise satış gerçekleşmez ve ikinci arttırma gününe kadar satış ertelenir. İkinci arttırma malın satışını yapacak olan icra dairesi tarafından belirlenen yer ve tarihte gerçekleştirilir. Bu ikinci açık arttırmada muhammen bedele bakılmaksızın en yüksek fiyatı veren kişiye mal satılır. Mal sahibi olan kişi KDV ve damga vergisini de öder. Ayrıca ihaleyi kazandığı günden itibaren yedi gün içerisinde teklif ettiği bedeli yatırmak zorundadır. Kişi isterse ihaleye şahsen katılmayabilir, yerine bir vekil ya da temsilcide gönderebilir. Bu konuda destek almak için de icraanaliz.com sitesini inceleyebilirsiniz. İhalelerde başarılı olabilmenin en önemli şartı, ihalede en yüksek teklifi vermek olacaktır.

İcra ihalesine katılım şartları

İcralık ihalelerine katılabilmek için belirtilen ihale şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartların başında katılacağınız ihaledeki malın cinsi ya da işlevi ne olursa olsun, ihaleye katılım formunu almak olmalıdır. Daha sonra bu formları ilgili icra dairelerine giderek ya da internet üzerinden ulaştırmak olmalıdır. Katılım formunun yanında bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan ikametgah belgesini almanız ve nüfus kağıdınızın önlü arkalı fotokopisini çektirmeniz gerekmektedir. Daha sonra icra dairelerine katılmak istediğiniz ihale için belirlenmiş olan teminat bedelini yatırmanız gerekecektir. Yatırdığınız bu bedel, ihaleyi kazanamamanız durumunda size iade edilecektir.

icralik2İcra ihaleleri son yıllarda oldukça ilgi gören bir satış işlemidir. Çünkü bunun en önemli özelliği alınacak malın piyasa değerinin oldukça altında satılmasıdır.

İcra ihalelerine katılmak için yapılacak olan ihalelerin yerini ve yapılacağı tarihi internet sitelerinden, basından ya da icra dairelerinden yapılan duyuruları takip ederek öğrenebilirsiniz. Tüm ihaleleri takip etmek istiyorsanız, icraanaliz.com tarafından sunulan geniş kapsamlı hizmetlerden faydalanabilirsiniz. İhaleye girmeden önce belgelerinizi mutlaka tamamlayın. Teminat miktarını ihale saatinden önce icra dairelerinin ilgili bölümüne mutlaka yatırın. Belgelerinizi teslim edin. Açık arttırma usulüne göre yapılan satışta en yüksek teklifi veren kişinin ihaleyi kazanacağını unutmayın.

İcra ihaleleri, yapılan açık artırmada en yüksek teklifi veren kişinin kazanacağı ihalelerdir.

Örneğin icralık ihalesine katılarak bir ev sahibi olmak istiyorsunuz. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 18 yaşınızı doldurmanız gerekmektedir. Dairenin muhammen satış bedelinin %20’sini teminat olarak yatırmalısınız. Bu bedeli yatırdıktan sonra ihale katılım formunu doldurmanız gerekmektedir. Muhtardan alacağınız ikametgah ile birlikte nüfus kağıdınızın fotokopisini de hazır etmeniz şarttır. Belgelerinizi tam olarak hazırlamış ve teminat bedelini yatırmışsanız, ihaleye katılma hakkını kazanmışsınızdır. Açık arttırma usulü ile gerçekleşen satış iki oturum halinde yapılır. İlk açık arttırmada muhammen bedel teklif edilmez ya da katılımcı olmaz ise ikinci açık arttırma yapılır. İkinci açık arttırma tarih ve saati icra dairesi tarafından belirlenir. İkinci arttırmada en yüksek teklifi veren kişi siz olduysanız evin yeni sahibi de siz olursunuz. İcradan ev sahibi olmak bu kadar kolaydır.