Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi son dönemlerde sıklıkla ismini duyduğumuz bir ifade. Genel olarak her bir bireyin insani faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkarttıkları karbondioksit miktarı olarak ifade edebiliriz. Genel olarak ton ve metreküp ile ifade edilir. Miktarı kişilerin tercihlerinden tamamen bağımsız olarak, atılan her adımda kullanılan enerjinin türü ve miktarına bağlı olarak farklı oranlar ile varlığını göstermektedir. Hemen hemen attığımız her adımın ardından oluşturduğumuz karbondioksit yani karbon ayak izi, doğrudan doğruya yaşadığımız dünyaya yani doğal hayata telafisi geri dönüşü mümkün olmayan ve ekstradan bir telafi yoluna gidilmediği takdirde inanılması güç zararlar vermektedir. ​

cdRh4t7KKarbon Ayak İzi Bir Felaketin habercisi mi?

Açığa çıkarttığımız karbon ayak izleri, doğal yaşamın önümüze çıkarttığı somut sonuçlarından birisi de küresel ısınmadır. Ardından iklim değişikliklerini de bu sınıfa koymamız gerekir. Bu iki etmen ise doğal yaşamı yok etmek için yeterli bir güce sahip. Fosil yakıtlarının kullanımın gün geçtikçe azalması, temel oksijen kaynağımız olan ormanların gün geçtikçe azalıyor olması yanında hızla yükselen nüfus artışı ile buna paralel tüketim hızında görülen artış gibi birçok unsur karbon ayak izinin artmasına neden olmaktadır. Ne yazık ki bu oran da her geçen gün biraz daha artış göstermektedir. Karbon ayak izi miktarını bireysel ve kurumsal olarak iki sınıfa ayırmak mümkündür.

Karbon Ayak İzini Artıran Bireysel Aktiviteler

Yukarıda söz ettiğimiz karbon ayak izi oluşturan nedenlere karşı mücadele veren aktivistlerde, istemeden de olsa buna neden olmaktadırlar. Günlük faaliyetlerini yerine getiren bir kişi dahi, kullandığı zorunlu malzemelerin sürtünmesinden kaynaklı olarak çevreye karbondioksit yaymaktalar.

Karbon Ayak İzini Artıran Kurumsal Aktiviteler

Her ne kadar işin niteliğine bağlı olarak farklılık gösterse de karbon ayak izi oluşturan aktivitelerin başına kurumları koymak gerekmektedir. Başta akaryakıt ile enerji bazlı faaliyet gösteren kurumlar bu çerçevede daha etkindir. Çünkü bu firmalar çevreye çok ciddi oranlarda karbondioksit yaymaktalar. Bazı kurumların yürüttüğü rutin işler nedeniyle çevreye yaydığı günlük karbondioksit miktarı, binlerce kişinin oluşturduğu karbondioksit miktarından daha fazladır.