Komşuları - Kuzey Avrupa ülkesidir. - 1/3'ü Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alır. - Norveç, İsveç ve Rusya Federasyonu ile komşudur. - 60 K - 70 K Yazının Devamı

Sanayi tesislerinin çalışması, aydınlatma, ısınma ve ulaşımın sağlanması büyük ölçüde enerjiye dayanmaktadır. Enerji, ülkelerin kalkınmasında önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirtilirken Yazının Devamı

Komşuları - Ülke bir yarımada ve pek çok ada (Grönland ve Faröer adaları)'dan oluşur. - Almanya ile komşudur. - Kuzey Denizi ve Baltık Denizi arasında stratejik önemi Yazının Devamı

Turizm; insanların dinlenme, eğlenme, gezip görme, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe katılma amacıyla yaptıkları gezilere ve bunlardan doğan ilişkilere denir. Turizm, ülkeye canlılık ve gelir getirir. Günümüzde Yazının Devamı

Komşuları - İsveç, Finlandiya ve Rusya Federasyonu ile komşu olup 56-72 Kuzey paralelleri arasında yer alır. Yeryüzü Şekilleri - Norveç'in ana yer şekillerini İskandinav dağları ve bu Yazının Devamı

Yerkabuğunun farklı derinliklerinde bulunan ve ekonomik değer taşıyan mineral bileşimlerine maden denir. Tektonik, volkanik ve metamorfik olaylar sonucunda kayaçların yapısındaki minerallerin etkilenmesiyle maden yatakları oluşumuna cevherleşme denir. Yazının Devamı

Komşuları - Yaklaşık olarak Türkiye'nin yarısı kadar yüzölçüme sahip olan ülke İskandinav yarımadası üzerinde yer alır. - Norveç, Finlandiya ve Danimarka ile komşu olan ülkenin Norveç ile Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar