pakistan

Komşuları
- Pakistan, Asya kıtasının güneybatısında yer alır.
- Güneyden Umman Denizi ile çevrilidir.
- Hindistan, Çin, Afganistan ve İran ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Himalaya Dağları’nın batı ucunu oluşturan Hindikuş ve Karakum dağları en önemli yükseltileridir.
- Bu dağların yükseltisi yer yer 8000 m yi bulur.
- Batıda Belûcistan Platosu çöl özelliğindedir.
- Ülkenin kuzeyinde Pencap, güneyinde ise Sind Ovası geniş tarım alanlarını oluşturur.
- Pakistan’ın en önemli nehri olan indus nehri Umman Denizi’nin ağzında geniş bir delta oluşturur.
- İndus nehrinden sulama, enerji üretimi amacıyla faydalanılır. Nehir üzerinde ulaşım da yapılabilmektedir.

İklim ve Bitki örtüsü
- Kuzeydeki yüksek ve dağlık alanlarda karasal iklim, ovalık alanlarda muson iklimi, batıda ise çöl iklimi görülür.
- Ülkede hakim olan bitki örtüsü bozkırdır.
- Kuzeyde ve İndus nehri vadisinde ise ormanlık alanlar görülür.

Nüfus ve Yerleşme
- Ülkenin nüfus artış hızı yüksektir. (%o 22)
- Nüfus İndus nehri vadisinde ve kıyıda yoğunlaşmıştır.
- Başkent İslamabad’dır. Diğer şehirler ise Karaçi, Peşaver, Lahor ve Haydarabad’dır.

Ekonomik Etkinlikler
- Ekonomisi tarıma dayalıdır.
- Halkın %70’i geçimini tarımdan sağlar.
- Tarım alanları İndus nehri vadisi boyunca uzanır.
- İndus nehrinden yapılan sulamaya rağmen ilkel tarım yöntemleri tarımda verim yetersizliğine neden olur.
- Tarım ürünleri çeltik, pamuk, buğday, tütün, turunçgil, hurma ve şeker kamışı yetişir.
- Pakistan zengin yeraltı kaynaklarına sahip değildir.
- Petrol ve doğalgaz çıkarılır. Fakat üretim tüketimi karşılamaz.
- Sanayisi gelişmemiştir.
- Tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Tekstil ve gıda önemli sanayi kollarıdır.

Türkiye ile İlişkileri
- Pakistan’ın Türkiye ile ilişkileri ticari alanda devam etmektedir. Türkiye’ye pamuk ve deri satar. Türkiye’den ise çeşitli gıda ürünleri, gübre ve çeşitli makineler alır.
- Pakistan, bağımsızlık mücadelesinde Atatürk ve Türk Milletini örnek almıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here