Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Perspektif Çizim Nedir?

0 1.383

Resmin iki boyutlu ortamda üç boyutlu görüntü verilmesidir.Bir diğer adı derinlik yanılsamasıdır.
2 tür perspektif tekniği vardır;
a) Çizgi perspektifi
b) Renk perspektifi

ÇİZGİSEL PERSPEKTİF
Mekan ve içindeki nesneler aynı görüş noktasından bakılarak çizilir.Bu bakış açısına göre nesneler bakış noktasından uzaklığına göre gerçek boyutundan daha büyük ya da daha küçük görünür.Bakış noktası, kaçış noktası, ufuk çizgisinden yola çıkılarak yapılan çizgi perspektifi ilk olarak 15.yy’ da Floransalı Mimar Fillippo Brunneleschi (1377-1446) kullanmıştır.Brunneleschi’nin bulduğu bu teknik Massacio tarafından 1425’te yaptığı fresklere uygulanmıştır.Geometri bilgilerini kullanan rönesans sanatçıları mekan içindeki canlı ya da cansız objeleri resmetme yöntemini araştırmışlardır.Çizgisel perspektif göze doğru gelebilir ancak kusursuz değildir.Perspektif durağan varlıklarda ya da tek göz kapatılarak göz bir noktaya sabitlendiğinde uygulanır.

Çizgisel perspektifte kaçış doğruları;
– Tek kaçışlı
– İki kaçışlı
– Üç kaçışlı
20.yy sanatçılarının çoğu perspektifi kullanır.

Perspektif Çizim Nedir? Tek Kaçışlı Perspektif

Düz bir yüzeye tam karşıdan bakıldığında işler.İki paralel çizgi, ufukta tek bir noktada birleştiğinde olur.Odanın sonu, koridor, cadde bunlara örnek verilebilir.

Perspektif Çizim Nedir?

İki Kaçışlı Perspektif

Cisim düzlem üzerinde açılı durur.Çizgiler ufuk çizgisinde iki noktada birleşir.

Perspektif Çizim Nedir?

Üç Kaçışlı Perspektif

Bir gökdelenden aşağı bakma, bir zeminden (arabadan yukarı bakma) gibi abartılı bir konumdan obje görüldüğünde kullanılan tekniktir.

RENK PERSPEKTİFİ
– Üst üste binme
– Binme ve küçülme
– Dikey yerleştirme
– Üst üste binme yerleşltirme ve küçülme
Rakursi; Bir resim terimidir.Türkçede kısa görünüş olarak kullanılır.Mesela modelin yatmış durumda ayak ucundan kısa görünüşüdür.Resmederken modelin hemen ayağının kenarında dizi ve dizinin kenarında çenesi yer alır.Ayağa oranla yüz çok küçük görünür.
Perspektif terimleri;
– Kaçış noktası
– Ufuk çizgisi
– İz düşüm
– Kuş bakışı
– Solucan bakışı

Yazar: Aslı ÖZCAN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.