1992 yılındaki savaşın ardından 1994 yılında Gürcistan Cumhuriyeti'nden bağımsızlığını ilan etmiştir. Adını, bugün de bölgenin halkı olan Abhazlar'dan alır. Hükümetin yönetim merkezi Sohum'dur. Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan özerk cumhuriyet, bazı ülkeler tarafından tanınmıştır : Rusya, Nikaragua, Güney Osetya, Transdinyester. Resmi dil Abazaca, Rusça dili de uluslararası konuşma dili olarak kabul ediliyor. Ülkenin büyük çoğunluğu Hristiyan dinine mensup olmasına rağmen...