Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi
Tarama Etiketi

Aristoteles’e

Tragedya Nedir?

Dilimize önceleri trajedi biçiminde girmiş olan sözcük, Yunanca goedia (keçi derisi giyenlerin türküsü anlamına…