bölgeler coğrafyası

Bölgenin kuzey sınırı Güneydoğu Toroslar'ın güney eteklerinden geçer. Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri ile komşudur. Güneyde ise Suriye ve Irak sınırı bölgeyi sınırlandırır. Bölge yüzölçüm bakımından en küçük bölgemizdir. Yerşekilleri Güneydoğu Anadolu yerşekilleri bakımından sade Yazının Devamı

Doğuda Gürcistan, Nahçıvan, Ermenistan ve İran'la komşudur. Kuzeyde, Kuzey Anadolu dağları ile Karadeniz Bölgesi'nden, güneyde, Güneydoğu Toroslar ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ayrılır. Bölge doğudan batıya doğru bir üçgen biçiminde daralarak uzanır. Yüzölçüm olarak en büyük Yazının Devamı

Kuzeyde Karadeniz, batıda Ege ve Marmara, güneyde Akdeniz, doğuda ise Doğu Anadolu Bölgesi ile komşudur. Güneyden Toroslar kuzeyden Karadeniz dağları ile çevrilidir. Türkiye topraklarının %20 sini kaplar. Doğu Anadolu'dan sonra yüzölçüm olarak ikinci sıradadır. Bölge Yazının Devamı

Türkiye'nin Akdeniz kıyıları boyunca uzanır. Batıda Dalaman Çayı'ndan başlar, doğuda Suriye sınırına kadar devam eder. Bölge batıda Teke yarımadası ve Göller Yöresini, orta kesimde Taşeli platosunu ve doğuda Kahramanmaraş ile Hatay illerini içine alır. Ülkemiz Yazının Devamı

Ege Denizi boyunca uzanan bölgemizdir. Kuzeyde Kaz Dağları'nın güney eteklerinden, güneyde Köyceğiz Gölü'nün batısına kadar uzanır. Doğuda ise Türkmen Dağları'nı ve Emir Dağı'nı içine alır. Göller yöresine kadar uzanır. Türkiye'nin yaklaşık olarak % 10'unu kaplar, Yazının Devamı

Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Bölge doğuda Adapazarı Ovası'ndan başlar, batıda Ege Denizi ve Yunanistan sınırına kadar devam eder. Bölge, Karadeniz ve Ege denizlerine komşudur. Marmara Denizi ise sınırları içinde yer alır. Marmara Yazının Devamı

Yurdumuzun Karadeniz kıyıları boyunca Gürcistan sınırından Sakarya Ovası'nın doğusuna kadar olan yerleri kaplar. Bölgenin güney sınırı Kuzey Anadolu Dağları'nın güney eteklerinden geçer. Türkiye topraklarının yaklaşık olarak %18'ini kaplar. Yüzölçümü bakımından üçüncü sıradadır. Yerşekilleri Bölge yerşekilleri Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :