İcralık ihaleleri, sorumluluğundaki borcu ödemeyen borçlunun haciz edilen malının, üçüncü kişilere satılışı ve satıştan elde edilen para ile bu borçlunun borcunu alacaklısına ifasının icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesidir. İcralık malların ihalesi, açık arttırma usulü ile gerçekleştirilir. ...Devamı