Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Bölge doğuda Adapazarı Ovası’ndan başlar, batıda Ege Denizi ve Yunanistan sınırına kadar devam eder. Bölge, Karadeniz ve Ege denizlerine komşudur. Marmara Denizi ise sınırları içinde yer alır. Marmara Bölgesi alan bakımından ülke yüzölçümünde % 8.5’lik pay ile altıncı sıradadır. Yerşekilleri Marmara Bölgesi yerşekilleri bakımından sade ...Devamı