tunus

Komşuları
- Komşuları Libya ve Cezayir’dir. Kuzeyde Akdeniz ile çevrilidir.

Yer şekilleri
- Kuzeyinde Tel Atlas dağları, orta kısımda bataklıklar, güneyinde Büyük Sahra çöllerinin uzantıları yer alır.

İklim ve Bitki örtüsü
- Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
- iç kesimlerde karasallık artar.
- Akdeniz kıyılarında maki, iç kesimlerde bozkır, güney kesimlerinde ise çöl bitkileri bulunur.

Tarım ve Hayvancılık
- Nüfusun çoğu tarımla uğraşır.
- Geniş tarım topraklarına rağmen sulama yetersizliği, aşırı buharlaşma tarımda verimi düşürür.
- Önemli tarım ürünleri kuzeyde yetiştirilen buğday, arpa, üzüm, turunçgil, zeytin, tahıl, sebzedir. Vahalarda ise hurma yetiştirilir.
- Koyun, keçi yetiştiriciliği yaygındır. Balıkçılık ve sünger avcılığı da yapılır.

Nüfus ve Yerleşme
- Nüfus daha çok ülkenin kuzey kesimlerindeki vadilerde ve ovalarda toplanmıştır.
- Başkent Tunus’tur.

Yeraltı Kaynakları
- Fosfat, petrol, doğalgaz ve demirdir.
- Dünya’nın en çok fosfat üreten ülkelerinden birisidir.

Sanayi
- Sanayi tesisleri başta başkent Tunus olmak üzere büyük şehirler çevresinde bulunmaktadır.
- Gübre, petrol, dokuma.endüstri önemlidir.

Ulaşım
- Büyük şehirler karayolu ve demiryolu ağı ile birbirine bağlanmıştır.
- Turizm son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir.

Ticaret
Dışardan makine ve yedek parçalar alır, dışarıya fosfat, zeytinyağı, şarap, turunçgiller ve demir satar.

Türkiye ile ilişkileri
- Bu ülke ile ticari ilişkiler fazla gelişmemiştir.
- Türkiye’den demir-çelik ve gıda maddeleri alır, karşılığında fosfat ve ham deri satar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here