Uzman Çeviri Bürosu Desteğinin Önemi

translateBugün canlı dil diye tabir edilen çok sayıda dille karşılaşmaktayız. Bir sayı verebilmek gerçekten çok güç; dünyada 8000 dilin konuşulduğu söylenmektedir. UNESCO her yıl 10 dilin dünya yüzeyinden silindiğini ve büyük dillerin daha fazla kişi tarafından benimsendiğini bildiriyor. Aynı kıtada yüzlerce dil bulunurken, aynı ülkede bile farklı diller konuşulabilmektedir. Örneğin Papua Yeni Gine’de 700 dil konuşuluyor; üstelik bu çeşitlilik eğitime de yansımış durumda. Elinizde yazılı bir metin varsa, çeviri bürosu olmadan bu kadar dil arasında kaybolmamanız mümkün değil. Özellikle ticari ve kamu anlaşmalarında diller arasında gezinmek, ipin üzerinde cambazlık yapmaktan farksız; yanlış bir hareket, iplerin kopmasına neden olacaktır.

translationArtık toplumlar birbirine bağlı ve bu bağın güçlenmesi için her yolu denemek zorundalar. Dil, iletişimin en büyük yardımcısı; ancak doğru aktarılamadığında baş düşman haline gelebiliyor. Türkçede bir virgül atlamak bazen cümleyi okunmaz kılıyor; iki devlet arasında geçen bir yazılı anlaşmada kelime hatası yapılırsa ne olur siz düşünün artık. Ülkemizde çeviri işlemi tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Tercih edilen ise yeminli tercümandır. Lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler tercüman unvanı kazanır; ancak yeminli tercüman olabilmek için noter tasdiki yapılması gerekir. Kanunlar notere bilirkişi hakkı tanıyor; yani noter, tercümanlık yapmaya aday kişinin yeterliliğine inanırsa onu yeminli tercüman yapabilir. Çeviri yaptırmak için deneyimli bir tercümandan yardım isteyebilirsiniz; bunun yanında çeviri bürosu da işinize yarayacaktır. Tercüme büroları, farklı dillerde bilgi sahibi olan tercümanları aynı çatı altında toplar. Özellikle çok dilli bir çeviri işlemi varsa bürolarla iş yapmak daha mantıklıdır. Bu noktada çeviri bürosunun güvenilirliğine ve daha önceki işlerinden edindiği referanslara dikkat etmeniz gerekir. Tercüme etmek bilgi ister; sadece dili konuşabilmek yeterli değildir. Bilindiği üzere dünya üzerindeki birçok devlet dil konusunda mutabakata varmıştır. Apostil Şerhi denilen anlaşma çerçevesinde, iki ülke arasındaki evraklar kanun nezdinde tanınır hale gelmektedir. Ülkemizin özellikle Almanya ile sıkı bağları bulunmaktadır. Örneğin Türkiye’de bir lise diplomasının Almanya’da denk sayılabilmesi için sadece çeviri yapıp diplomayı Alman Devletine vermek geçerli bir yol değildir. 5 Ekim 1961 tarihinde düzenlenen Apostil Şerhi, yani tasdikten muaf tutulma anlaşmasının uygulanmış olması gerekmektedir. Çeviriden sonra bu işlemi başlatmak için notere gidilir ve onay alınır; bulunulan yere göre valilik ya da kaymakamlığa gidilerek de tasdik işi tamamlanır. Apostil şerhi anlaşmasına imza atmayan ülkelerde devreye konsolosluklar da girmektedir. Bu kısım çok fazla bürokrasi engeline takılmaktadır; ancak bu anlaşmayı imzalamayan ülke sayısı da azdır. Deneyimli kadroya sahip bir çeviri bürosu, farklı dillerin birbirleri arasında çeviri yapabileceği gibi kişinin adına apostil işlemlerini yürütebilir.

Çeviri yapmak, çevrilecek metnin içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olmayı gerektirir. Özellikle uluslar arası anlaşmaların çevirilerinde tercümanlara büyük sorumluluklar düşmektedir.