Israrcı olmanın çocuklar üzerinde olumsuz etkileri

Israr ve ısrar olmak kulağa hoş gelmeyen kavramlardır. yetişkinlerin bile kulağına hoş gelmeyen bu kavramların henüz gelişim aşamasında kişiliğini oturtmak için yeni bilgi ve davranış arayan çocukların maruz kalması üzerinde durulması...

Gelişim Döneminde Beslenmenin Psikolojik ve Fizyolojik Etkisi

Okul Çağı Çocukların Beslenme Sorunları Ve Gelişime Etkisi Beslenme sorunları bireyin sosyal, ekonomik ve çevresi ile olan ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Çünkü sağlığı bozulan bireyler psikolojileri bozulmakta ve çevresi ile olan ilişkileri bozulmaktadır....

Genel Sistem Kuramı

Sistemler ve modellerini kurma amaçlı yönetim açılım ve oluşumlarına sistem yaklaşımı denir. Çağdaş yönetim ve organizasyonlar, sistem yaklaşımından esinlenerek geliştirilip kurulmaktadır. Sistem kavramının kullanılmadığı yönetim ve organizasyon kalmamıştır. Sistem kavramı, yönetim...

Gelişim Psikolojisi, Gelişimin Temel İlkeleri

Gelişim psikolojisi adından da anlaşılacağı üzere canlıların hem bedensel hem bilişsel hem de sosyal anlamda her türlü davranış değişikliklerini kapsar. Gelişim psikolojisinde doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, erken...

Eğitimde Yapılandırmacı Kuram ve Yapılan Değişiklikler

Eğitim bireylerin çocukluk döneminden başlayarak bilgi ve becerilerin şekillenmesinde etkilidir. Eğitim ortamı ve programı bireylerin toplumsal yaşama hazırlanmasını sağlar. Kişilere sunulan eğitimde gelişen toplumsal koşullar, eğitim sistemi ve eğitimde bilginin nerede...

Rehberlikte Kendini Geliştirme Süreci

Modern eğitim anlayışının en önemli unsurlarında biri de rehberlik hizmetleridir. Bireyin akademik başarısını güçlendirmenin yanı sıra pek çok anlamda öğrencinin yaşama hazırlanmasında etkili olan rehberlik hizmetleri okullarda giderek önem kazanmaktadır. Rehberlik...

Modern Eğitim Anlayışı

Eğitim en önemli toplumsal kurumlardan biri olmakla beraber toplumların gelişmesine katkı sağlaya en önemli unsurlardan da biridir aynı zamanda. Bireylerin gelişimini tamamlayıcı bir niteliğe sahip olan eğitim bir aşka yönüyle de...

Öğretmen Veli İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Alınacak Tedbirler

Aile eğitim sürecine dahil olduğu ve okulda öğretmenle işbirliği halinde oldukça çocuğun da başarısı artmaktadır. Buna nazaran okullarda öğrencinin tek başına mücadele vermesi ve eğitim sürecine dahil olmayan ebeveynlerin olması, derslerde...

Merak Edilen Konular

Münazara Nedir?

Eğitim ve öğretimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için farklı yöntemler kullanmak önemlidir. Bu anlamda asıl iş öğretmene düşer. Öğretmen her öğrencinin farklı özelliklere sahip...

Kokunun Şaşırtıcı Tarihi

Koku beş duyumuz içerisinde günlük yaşam faaliyetlerimizin olmazsa olmaz belirleyicilerindendir. Diğer duyulardan farklı olarak edebi, tarihsel, dini, kültürel, felsefi ve bilimsel olarak son derece...

Lorenz Güzellik Teorisi Nedir ?

Güzellik mefhumu sadece insanoğlunu değil aynı zamanda diğer canlıların da yaşam ve var oluş davranışlarını şekillendiren en önemli unsur olmuştur. Antik çağlardan günümüze Mısırlılardan,...

Başka Uygarlıklar Hipotezi Ve Fermi Paradoksu

Evrenin yaşı (şimdilik 13,7 milyar yıl olarak tahmin ediliyor) ve sayılamayan sayıda yıldızın (Samanyolu'nda 250 milyar, evrenin gözlemleyebildiğimiz kadarında 70 trilyon milyar olarak tahmin...

Yaşam ve Enerji

Güneş, her gün çok büyük miktarda enerjiyi Dünya ve Ay ile güneş sistemimizdeki diğer tüm gezegenlere doğru yayar. Ve yine her gün, gezegenler bu...

Orkide Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Orkide, bakımı en zor çiçeklerdendir. Doğru bakım yapmak önemlidir. Eğer doğru bakım yapılırsa orkideyi çoğaltmak mümkündür. Evin en güzel akseuarlarındandır. ORKİDE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR? Orkidelerin birçok...

Dünyanın En Sıradışı Enstrümanları

1. Bikelophone Orijinal olarak Haziran 1995'te Lyle ve Sparkleface Band için bir yan enstrüman olarak inşa edilen bikelophone, bir sonik keşif paletine dönüşmüştür. Bikelophone sakinliğin...

Dünya’dan Hala Çözülememiş 9 Garip Gizem

1.Bukit Timah II. Dünya Savaşı sırasında Singapur'da konuşlanmış Japon askerleri, Kocaayak'ın garip bir versiyonunu görmüşlerdir. Birçoğu, gri saçlarla kaplı ve Bukit Timah yağmur ormanında uzun...

Desimasyon Cezası Nedir?

Bir insan topluluğunun olduğu her yerde düzen, disiplin ve emre itaat daima üzerinde çokça durulan konuların başında gelmiştir. Nitekim büyük orduların ve imparatorlukların zafer...

Falanks Nedir?

Falanks, kökü çok eskilere dayanan ve ilk kez Spartalılar tarafından geniş kapsamlı ve profesyonelce kullanılan bir savaş ve birlik tekniğidir. Uzunca bir mızrak taşıyan...

El Dorado Efsanesi Nedir?

El Dorado, İspanyolca bir kelime olarak "altınla kaplı veya altından yapılmış" anlamına gelen bir tabirdir. Bir yerlerde henüz kimsenin keşfetmediği yığınla hazine veya...

Werther Etkisi Nedir?

Werter etkisi ya da fenomeni olarak psikiyatri literatürüne giren bu kavram, son yıllarda medyanın hayatımızın her alanına girmesiyle özellikle daha da sık karşımıza çıkan...

Mimarlıkta Minimalizm Akımının Temel Özellikleri

1900'lü yıllarda ünlü mimar ve tasarımcı Ludwig Mies van der Rohe'nin malzemeyi çelik ve cama indirgeyen sade tasarımlarıyla kendini gösteren ve "daha az daha...

Hayali Zaman Nedir?

Hayali bir fizik yapısı olarak hayali zaman fikri, Hawking ve diğer fizikçiler tarafından kuantum kozmolojisinin yükselişi ile başladı. Göreliliğe göre uzay zamanını açıklayan metrik...

UFO: Sistematik Bir Hikaye Mi? Yoksa Gerçeklik Mi?

Uzun yıllar boyunca bilimin ve buna paralel olarak tekniğin de gelişmesiyle birlikte insanoğlu, medeniyet seviyesini bir ileri noktaya taşırken, aslında yaşadığı hiçbir dönem bir...