Beden Dilinde Yüz ve Mimik Hareketlerinin Anlamları

Aslında yüz başın içerisindedir. Yüz duygu, his ve düşüncelerin en kolay belli edildiği vücut kısmıdır ve istemsiz yapılan her davranışı belli eder. Çünkü yüzde çok fazla kas vardır ve biri kontrol...

Modern Eğitim Anlayışı

Eğitim en önemli toplumsal kurumlardan biri olmakla beraber toplumların gelişmesine katkı sağlaya en önemli unsurlardan da biridir aynı zamanda. Bireylerin gelişimini tamamlayıcı bir niteliğe sahip olan eğitim bir aşka yönüyle de...

Java Nereden Çıktı, Nasıl Oluştu?

İnternetin hayatımıza daha girmemiş olduğu 1991 Yılında, bugün artık Oracle Inc. bünyesine katılmış ve yazılım tarihindeki yerini almış olan Sun Microsytems'de çalışmakta olan parlak bir Kanadalı mühendis Olan James Gosling'e ve...

Çocuk Kitaplarının Gelişime Katkısı

Dil Gelişimine Katkısı Çocuk kitapları, okul öncesi dönemden başlayarak dilsel becerilerin edinilmesi sürecinde önemli katkılar sağlayan kaynak nitelinde araç ve gereçlerdir. Çocukların ana dili ediniminde öykünmenin işlevi büyüktür. Çocuk kitapları, görsel ve...

Çocuklarda Alay Edilme Korkusu

Yetişkinlerde de olan bu korkunun, çocuğa işini daha iyi yapma konusunda etkisi olacağı düşünülür. Yani çocuk alay edilmemek için elindeki işi daha mükemmel yapmaya çalışır. Fakat bu yanlış bir yargıdır. Çünkü...

Masal Terimi Nedir ? Kültürel Değerleri Nelerdir ?

Kültürümüzde kökleri çok eskiye dayanan masal toplumda insanlar arasında, köy odalarında, çeşitli toplantılarda anlatılagelen bir sözlü edebiyat ürünüdür. Bu yönüyle toplumsal olan masal, topluma ait birçok imgeyi de üzerinde barındırır. Bir...

Gelişim Döneminde Beslenmenin Psikolojik ve Fizyolojik Etkisi

Okul Çağı Çocukların Beslenme Sorunları Ve Gelişime Etkisi Beslenme sorunları bireyin sosyal, ekonomik ve çevresi ile olan ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Çünkü sağlığı bozulan bireyler psikolojileri bozulmakta ve çevresi ile olan ilişkileri bozulmaktadır....

Tedarik Zincirinde Çapraz Sevkiyat Nedir?

Çapraz sevkiyat tedarik zincirinde ortaya çıkan maliyetlerde ve zamanlarda hayati önem taşıyan tasarruflar sağlayabilen bir tedarik zinciri anlayışıdır. Bu anlayışta alışılan depo kavramı önemli ölçüde değişmiş, depo olarak adlandırılmak yerine giren...

Enteresan Bir Bilgi

Çok İşlevli Polimer Sistemleri Hakkında Bilgiler

Günümüzde tıbbi cihaz üreticileri, ilaç teslimi (drug delivery) ve diğer terapatik ürünlerin fabrikasyonunu her bir terapatik ajan için farklı polimer sistemi kullanarak yapmaktadırlar. Buna...

Merak Edilen Konular

İlginç Bilgiler

Kimdir?