Green Card, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi kararıyla oluşturulmuşbir GöçmenlikPiyangoProgramı çerçevesinde verilen bir daimi oturma iznidir. (The Diversity Immigrant Visa-Green Card Lottery). Göçmenlik Piyango Programı her yıl düzenli Yazının Devamı

Soykırım, bir halkın başka bir halk tarafından yok edilmesi konusunu gündeme getirir. Soykırım, bir halkın, genelde ilerleme adına, kasıtlı bir uygulaması ya da başka halklar üzerindeki etkisini Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar