Bruner ve Bilişsel Gelişim Dönemi

Bruner ve Gelişim Anlayışı New York doğumlu Bruner 1915 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerikan ordusunda sosyal psikolog olarak görev alan Bruner ihtiyaçlar ve güdüler üzerine yoğun akademik araştırmalar yapmıştır. Bruner aynı zamanda eğitimde...

Okullarda Öğrenciler Arasında Psikolojik Şiddet:Mobbing

Mobbingin okullardaki yansıması özellikle günümüz gençleri ve çocukları arasında çok yaygın olan ve psikolojik baskıyla başlayıp çok büyük vak'a ve travmalara kadar giden bir durumdur. Akran zorbalığının temelinde saldırganlık, baskı, küçümseme,...

Bukalemun Etkisi Nedir?

Hepimiz sosyal ortamın gereği olarak diğer insanlarla etkileşim kurarken empati, uyum, sempati gibi etkileşim ve iknayı destekleyen duygular üretmeyi ve bulmayı amaçlarız. Bunu yaparken nadiren bilinçli bir tavır sergileriz zira bu...

Operasyonel Psikoloji Nedir?

Operasyonel psikoloji askeri psikoloji içerisinde evrimleşerek kendine ait bir alan oluşturan ve günümüzde oldukça ilgi gören, klinik psikolojinin verilerinden faydalanan farklı bir psikoloji branşıdır. Operasyonel psikoloji, terminolojik olarak sahadaki temel karar vericilerin...

Israrcı olmanın çocuklar üzerinde olumsuz etkileri

Israr ve ısrar olmak kulağa hoş gelmeyen kavramlardır. yetişkinlerin bile kulağına hoş gelmeyen bu kavramların henüz gelişim aşamasında kişiliğini oturtmak için yeni bilgi ve davranış arayan çocukların maruz kalması üzerinde durulması...

Vygotsky ve Sosyo-Kültürel Gelişim Kuramı

1. Vygotsky Bilişsel Gelişim Dönemleri Vygotsky'e göre bireyin gelişiminde özellikle 24 aya kadar doğal çizgi dediğimiz gelişim söz konusudur. Fakat 2 yaşından sonra birey artık kültürel çizgi dediğimiz alana geçer. Vygotsky' ın...

Psikolojinin Türkiye’de Gelişimi

Psikolojinin ülkemizdeki gelişimine baktığımızda üç temel bölümde ele alınır. Bunlar; a) Tanzimata Kadar Olan Dönem b) Tanzimat Sonrası gelişmeler c) Ülkemizde Bilimsel Psikolojinin Kurulması A) Tanzimata Kadar Olan Dönem: Bu dönemde daha çok ruh, dinginlik, mutluluk...

Doğru İletişim Kurmanın Önemi ve İletişime İlgili Kuramlar

İletişim; alıcı ile gönderici arasındaki mesajın iletilmesiyle ilgilidir. Eğer bu mesajın iletilmesi başarılı ve etkili olursa doğru bir iletişim sağlanmış olur. İletişim ve Bağlanma Kuramı İletişim insanların bir arada yaşamaya başlamalarından itibaren etkileşimde...

Merak Edilen Konular

Lorenz Güzellik Teorisi Nedir ?

Güzellik mefhumu sadece insanoğlunu değil aynı zamanda diğer canlıların da yaşam ve var oluş davranışlarını şekillendiren en önemli unsur olmuştur. Antik çağlardan günümüze Mısırlılardan,...

Başka Uygarlıklar Hipotezi Ve Fermi Paradoksu

Evrenin yaşı (şimdilik 13,7 milyar yıl olarak tahmin ediliyor) ve sayılamayan sayıda yıldızın (Samanyolu'nda 250 milyar, evrenin gözlemleyebildiğimiz kadarında 70 trilyon milyar olarak tahmin...

Yaşam ve Enerji

Güneş, her gün çok büyük miktarda enerjiyi Dünya ve Ay ile güneş sistemimizdeki diğer tüm gezegenlere doğru yayar. Ve yine her gün, gezegenler bu...

Orkide Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Orkide, bakımı en zor çiçeklerdendir. Doğru bakım yapmak önemlidir. Eğer doğru bakım yapılırsa orkideyi çoğaltmak mümkündür. Evin en güzel akseuarlarındandır. ORKİDE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR? Orkidelerin birçok...

Dünyanın En Sıradışı Enstrümanları

1. Bikelophone Orijinal olarak Haziran 1995'te Lyle ve Sparkleface Band için bir yan enstrüman olarak inşa edilen bikelophone, bir sonik keşif paletine dönüşmüştür. Bikelophone sakinliğin...

Dünya’dan Hala Çözülememiş 9 Garip Gizem

1.Bukit Timah II. Dünya Savaşı sırasında Singapur'da konuşlanmış Japon askerleri, Kocaayak'ın garip bir versiyonunu görmüşlerdir. Birçoğu, gri saçlarla kaplı ve Bukit Timah yağmur ormanında uzun...

Desimasyon Cezası Nedir?

Bir insan topluluğunun olduğu her yerde düzen, disiplin ve emre itaat daima üzerinde çokça durulan konuların başında gelmiştir. Nitekim büyük orduların ve imparatorlukların zafer...

Falanks Nedir?

Falanks, kökü çok eskilere dayanan ve ilk kez Spartalılar tarafından geniş kapsamlı ve profesyonelce kullanılan bir savaş ve birlik tekniğidir. Uzunca bir mızrak taşıyan...

El Dorado Efsanesi Nedir?

El Dorado, İspanyolca bir kelime olarak "altınla kaplı veya altından yapılmış" anlamına gelen bir tabirdir. Bir yerlerde henüz kimsenin keşfetmediği yığınla hazine veya...

Werther Etkisi Nedir?

Werter etkisi ya da fenomeni olarak psikiyatri literatürüne giren bu kavram, son yıllarda medyanın hayatımızın her alanına girmesiyle özellikle daha da sık karşımıza çıkan...

Mimarlıkta Minimalizm Akımının Temel Özellikleri

1900'lü yıllarda ünlü mimar ve tasarımcı Ludwig Mies van der Rohe'nin malzemeyi çelik ve cama indirgeyen sade tasarımlarıyla kendini gösteren ve "daha az daha...

Hayali Zaman Nedir?

Hayali bir fizik yapısı olarak hayali zaman fikri, Hawking ve diğer fizikçiler tarafından kuantum kozmolojisinin yükselişi ile başladı. Göreliliğe göre uzay zamanını açıklayan metrik...

UFO: Sistematik Bir Hikaye Mi? Yoksa Gerçeklik Mi?

Uzun yıllar boyunca bilimin ve buna paralel olarak tekniğin de gelişmesiyle birlikte insanoğlu, medeniyet seviyesini bir ileri noktaya taşırken, aslında yaşadığı hiçbir dönem bir...

Adolf Hitler ve Yahudi Soykırımı Gerçeği

2. Dünya Savaşı mimarlarından Hitler günümüzde hala konuşuluyor. Özellikle de gündeme gelişinin sebebi, '' Yahudi Soykırımı '', diğer adıyla '' Holokost '' . 2....

Dünyanın En Derin Noktası: Mariana Çukuru

Mariana çukuru, Büyük okyanusun batısındaki Mariana adalarının en büyüğü olan ve en güneyindeki adası olarak bilinen Guam adasının güney batısında, Japonya ve Endonezya'nın tam...