Sağlık

Sakroileit, sakroiliak eklemlerin birinin veya her ikisinin de iltihaplandığı ağrılı bir durumdur. Sakroiliak eklemler, omurganın pelvisle birleştiği yerde bulunmaktadır. Genellikle bel ağrısı olarak yanlış tanı konan sakroileit, omurgada iltihaplı artrit yapan hastalıklar ile ilgilidir. Sakroileit, Yazının Devamı

Von Willebrand's hastalığı kalıtsal bir kan pıhtılaşma bozukluğudur. Bu kişinin kalıtımsal olarak alabileceği en yaygın kanama durumudur. Bununla birlikte, kişi ayrıca, lenfomalar, lösemiler ve lupus gibi otoimmün rahatsızlıklar gibi bazı tıbbi durumların bir sonucu olarak, Yazının Devamı

Wiskott-Aldrich sendromu (WAS), enfeksiyonlarla sonuçlanan ve aynı zamanda mikro trombositopeni, egzama, otoimmün hastalıklar ve bazı kanser türleri riski ile ilişkili olan nadir görülen, kalıtsal bir immün yetmezlik hastalığıdır. Sendrom, X kromozomunda bulunan ve Wiskott-Aldrich Sendromu Yazının Devamı

Kanda bulunan kalsiyum seviyesinin düşük olması hipokalsemi ya da kalsiyum eksikliği hastalığı olarak bilinir. Uzun süre devam etmiş bir eksiklik diş değişikliklerine, katarakta, beyindeki değişikliklere ve kemiklerde kırılganlığın artması sonucunu doğuran osteoporoza neden olabilir. Hipokalseminin Yazının Devamı

Stevens-Johnson sendromu, cilt ve mukoza zarlarında gelişen ve hayatı tehdit eden nadir bir hastalıktır. Uzmanlar, bu durumu belirli ilaçlar almak ve bazı enfeksiyonlar almakla ilişkilendirmiştir. Stevens-Johnson sendromunun ana semptomu, yoğun cilt kabarmasına ve soyulmasına neden Yazının Devamı

Ürosepsis, idrar yolundaki bir enfeksiyonun neden olduğu bir tür sepsisi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sık sık veya hızlı bir şekilde tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının neden olduğu bir komplikasyondur. Ürosepsis, hayati tehlike oluşturan bir Yazının Devamı

1 2 507
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :