Kanser ve diğer hastalıkların tedavisi için miRNA susturma terapilerinin arkasındaki ana fikir, bu tür hastalıkların sıklıkla istenmeyen veya mutasyona uğramış genlerin ekspresyonundan veya normal genlerin aşırı ekspresyonundan Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar