Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Lenf Sistemi Nedir?

679

4957_imagesİnsan fizyolojisi, oldukça sistematik bir yapıda işleyen sistem olmakla birlikte, bu yapı içerisinde bulunan her dokunun, organın ve de sistemin kendine ait görevleri bulunmaktadır. Bu görevler vücut içerisinde eksiksiz yerine getirilir ve böylece vücudun sağlıklı olarak çalışması sağlanır. Lenf sistemi de, vücut içerisinde bulunan bir sistem olmakla birlikte, bu sistemin kendine has bazı özellikleri ve de görevleri bulunmaktadır.

Tıp terminolojisinde lenf sistemine, “lenfatik sistem” adı da verilmektedir. Lenf sisteminin ne olduğuna bakıldığında karşımıza, lenf sıvısı, lenf düğümleri ve de lenf damarları oluşan bir organ sistemi çıkmaktadır. Bu sistem aynı zamanda, ikinci bir dolaşım sistemi olarak da tanımlanmaktadır. Fakat bu yapı, yine de yapısı itibariyle dolaşım sisteminden oldukça farklı bir yapıda kendini göstermektedir. Lenf sistemi, insan fizyolojisinin sistemlerinden birisi olan, dolaşım sisteminden bağımsız olarak çalışmakta ve de bağışıklık sisteminin içeriğini yine dolaşım sistemine boşaltma görevinde bulunmaktadır. Lenf sisteminin görevlerine genel itibariyle bakıldığında, karşımıza bağışıklık sistemi çıkmaktadır.

4957_lenf-3caLenfatik sistem, kan dolaşımı gibi doku ve hücrelerdeki artık maddeleri toplama görevinde bulunur. Fakat lenf sisteminin bu transport görevi kendisini oldukça farklı bir yapıda gösterir. Kan dolaşımı atar ve toplardamarlardan oluşurken, lenf sistemi tek yönlü yol gibi yalnızca toplama görevi yapar. Hücreler arasında kalan artık maddeleri lenf sistemi alarak ana lenf damarına ulaştırır ve de bu kanalda bulunan artık maddeleri toplardamarlara verir. Lenf sisteminin hangi maderleri transport ettiğine bakıldığında karşımıza ilk olarak su çıkmaktadır. Öyle ki, bir günde 2 ile 4 litre arasında su transport edilir. Yine proteinler de lenf sistemi tarafından transport edilen maddeler arasında bulunur. Dokuları meydana gelen hücreler, zamanla işlevini yitirebilir, yıpranabilir ve de ölebilir. Ölen ve yıpranan bu hücreler de transport edilirler. Vücutta tanımlanamayan yabancı maddeler, bakteri ve bakteri benzeri vücuda hastalık bulaştırabilecek maddeler ve de tam sindirilmemiş yağlar lenfatik sistem olarak da adlandırılan sistem tarafından transport edilmektedir.

4957_yetiskin_insanda_lenf_sistemi

Lenf sisteminde bulunan kanallar, bu artık maddeleri toplar ve ardından bu maddeleri büyük kanallara aktarır. Onlar da bu artık maddeleri alır ve toplardamarlara verir. Lenf kanalları ya da diğer bir adıyla lenf damarları, taşıma işlemi esnasında diğer bezelerine uğramaktadırlar. Bezelerdeki artık maddelerde bu kanala transfer edilir. Lenf bezleri, görev itibariyle vücudun filtresi gibidir. Toplardamarlarda bulunan kanın geri dönüşünü önlemek amacıyla, bulunan kapakçıklar burada lenf damarlarında da vardır ve böylelikle artık maddelerin geri dönmesi önlenir.

Lenf sisteminin bu görevlerinin dışında, yine değişik görevleri de bulunmaktadır. Lenf bezelerinin büyüklükleri oldukça farklılıklar gösterebilmektedir.

Öyle ki, toplu iğne başından fasulye büyüklüğüne kadar çeşitli büyüklüklerde lenf bezeleri olabilmektedir. Bu bezeler, birbirlerine lenf damarları ile bağlıdır. Lenf bezeleri yalnızca transport görevi yapamazlar ve aynı anda bağışıklık sisteminin en önemli organlarındandır.

Vücut içerisinde birçok farklı lenf bezi bulunmaktadır. Koltuk altı lenf bezeleri, kasık lenf bezeleri, boyun lenf bezeleri ve leğen kemiği bezeleri lenf bezleri arasında en önemli olanlardır. Lenf bezeleri eğer iltihaplanırlarsa şişerler ve basınca ağrıya neden olurlar. İltihaplanan lenf bezeleri kesinlikle tedavisi edilmelidir. Vücudun sağ tarafında bulunan lenf kanalları, köprücük kemiğinin altındaki toplardamara transfer edilir ve sol taraftaki lenflerde toplanan maddeler sol köprücük kemiğinin alt bölgesinden toplardamara transfer edilir.

Yazar:Erdoğan Gül

Yoruma kapalı.