Müşteri Sadakati Türleri

1. Markaya Karsı Oluşan Müşteri Sadakati Marka sadakati, müşterilerin piyasada birçok alternatif olmasına rağmen sürekli aynı markayı tercih etmeleridir. Piyasada benzer ürünler ile ilgili rakip firmaların ürünlerini değil de belli bir markanın...

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Müşteri Yöntemleri

1. Müşteri Seçimi Daha öncede değinildiği gibi müşteri ilişkileri yönetiminin temel amacı müşterilerine uygun özel ürün üretmektir. İşletmenin müşterisine özel muamele de bulunabilmesi için müşterilerini iyi tanıması ve müşterilerinin kim olduğunu iyi...

Üretim Kuruluşları

KURULUŞ KAVRAMI Yönetim ve üretim tesislerinin fiziksel yerleşimi, girişim başarısı için şarttır. Kuruluş yeri ve içine tesis kurma kararları vermede sayısal ve sayısal olmayan pek çok yaklaşım ve yöntemler kullanılır. Kuruluş yeri...

Hizmet Tasarımı

Hizmetler, üretilirken tüketildikleri için direkt müşteri kontrolünde üretilirler. Dolayısıyla, mal tasarımından daha fazla titizlikle tasarlanırlar. Hizmetler, müşteri gereksinimlerini hiçbir zaman %100 karşılayamaz. Müşterilerin istek, arzu ve gereksinimleri çok karmaşıktır. Hizmet işletmelerinin...

Hedonik (Hazcı) Tüketim Nedir? İnsanlar Neden Hedonik Tüketim Yaparlar?

Modern toplumlarda tüketim, sadece fizyolojik ve temel ihtiyaçları gidermek amacı taşımamaktadır. Hedonik tüketime bakmadan önce hedonizm kavramına incelemek konuyu kavramak için daha etkili olacaktır. Hedonizm, "keyfin en yüksek olduğu, keyif arayışı,...

Toplumsal Kurumlar

Toplum, ortak bir kaderi paylaşan ve aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğunu ifade eder. Toplumsal kurumlar ise, bireylerin belli ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmış ve aralarındaki ilişkilerin güçlendiği, daha profesyonelleştiği ve iş...

Bütünleşik Bir Hastane Yönetimi Denemesi

ÖRGÜT VE YÖNETİM Genellikle örgüt ve yönetim kitaplarının girişinde beylik bir söz olarak "günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan örgütler ...." şeklinde başlanır. Aslında bu tür başlangıç tümceleri sorgulamadan kabul ettiğimiz "kendiliğinden...

Mal Tasarımı

TASARIM KAVRAMI Yeni sunulacak malların üretiminde kullanılacak malzemeleri belirleme, boyut ve kalite tolerans tespiti, görünüş tanımlama ve başarı standardizasyon çalışmalarına mal tasarımı denir. Tasarlanan malların üretileceği sistemin tasarlanmasına ise üretim sistemi tasarımı...

Merak Edilen Konular

Münazara Nedir?

Eğitim ve öğretimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için farklı yöntemler kullanmak önemlidir. Bu anlamda asıl iş öğretmene düşer. Öğretmen her öğrencinin farklı özelliklere sahip...

Kokunun Şaşırtıcı Tarihi

Koku beş duyumuz içerisinde günlük yaşam faaliyetlerimizin olmazsa olmaz belirleyicilerindendir. Diğer duyulardan farklı olarak edebi, tarihsel, dini, kültürel, felsefi ve bilimsel olarak son derece...

Lorenz Güzellik Teorisi Nedir ?

Güzellik mefhumu sadece insanoğlunu değil aynı zamanda diğer canlıların da yaşam ve var oluş davranışlarını şekillendiren en önemli unsur olmuştur. Antik çağlardan günümüze Mısırlılardan,...

Başka Uygarlıklar Hipotezi Ve Fermi Paradoksu

Evrenin yaşı (şimdilik 13,7 milyar yıl olarak tahmin ediliyor) ve sayılamayan sayıda yıldızın (Samanyolu'nda 250 milyar, evrenin gözlemleyebildiğimiz kadarında 70 trilyon milyar olarak tahmin...

Yaşam ve Enerji

Güneş, her gün çok büyük miktarda enerjiyi Dünya ve Ay ile güneş sistemimizdeki diğer tüm gezegenlere doğru yayar. Ve yine her gün, gezegenler bu...

Orkide Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Orkide, bakımı en zor çiçeklerdendir. Doğru bakım yapmak önemlidir. Eğer doğru bakım yapılırsa orkideyi çoğaltmak mümkündür. Evin en güzel akseuarlarındandır. ORKİDE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR? Orkidelerin birçok...

Dünyanın En Sıradışı Enstrümanları

1. Bikelophone Orijinal olarak Haziran 1995'te Lyle ve Sparkleface Band için bir yan enstrüman olarak inşa edilen bikelophone, bir sonik keşif paletine dönüşmüştür. Bikelophone sakinliğin...

Dünya’dan Hala Çözülememiş 9 Garip Gizem

1.Bukit Timah II. Dünya Savaşı sırasında Singapur'da konuşlanmış Japon askerleri, Kocaayak'ın garip bir versiyonunu görmüşlerdir. Birçoğu, gri saçlarla kaplı ve Bukit Timah yağmur ormanında uzun...

Desimasyon Cezası Nedir?

Bir insan topluluğunun olduğu her yerde düzen, disiplin ve emre itaat daima üzerinde çokça durulan konuların başında gelmiştir. Nitekim büyük orduların ve imparatorlukların zafer...

Falanks Nedir?

Falanks, kökü çok eskilere dayanan ve ilk kez Spartalılar tarafından geniş kapsamlı ve profesyonelce kullanılan bir savaş ve birlik tekniğidir. Uzunca bir mızrak taşıyan...

El Dorado Efsanesi Nedir?

El Dorado, İspanyolca bir kelime olarak "altınla kaplı veya altından yapılmış" anlamına gelen bir tabirdir. Bir yerlerde henüz kimsenin keşfetmediği yığınla hazine veya...

Werther Etkisi Nedir?

Werter etkisi ya da fenomeni olarak psikiyatri literatürüne giren bu kavram, son yıllarda medyanın hayatımızın her alanına girmesiyle özellikle daha da sık karşımıza çıkan...

Mimarlıkta Minimalizm Akımının Temel Özellikleri

1900'lü yıllarda ünlü mimar ve tasarımcı Ludwig Mies van der Rohe'nin malzemeyi çelik ve cama indirgeyen sade tasarımlarıyla kendini gösteren ve "daha az daha...

Hayali Zaman Nedir?

Hayali bir fizik yapısı olarak hayali zaman fikri, Hawking ve diğer fizikçiler tarafından kuantum kozmolojisinin yükselişi ile başladı. Göreliliğe göre uzay zamanını açıklayan metrik...

UFO: Sistematik Bir Hikaye Mi? Yoksa Gerçeklik Mi?

Uzun yıllar boyunca bilimin ve buna paralel olarak tekniğin de gelişmesiyle birlikte insanoğlu, medeniyet seviyesini bir ileri noktaya taşırken, aslında yaşadığı hiçbir dönem bir...