Popülasyonlar Arası Varyasyon

Bir popülasyon birçok bireyden oluşur. Nadir durumlar dışında, ikisi hiç bir zaman tam aynı değildir. Deneyimlerimizden, insanların her birinin ayırt edici anatomik ve fizyolojik özelliklerinin ve yine bunlar kadar belirgin yetenek...

Solar Urticaria Hastalığı

Güneşe uzun süre maruz kalmak, çoğu kişinin cildinde kızarıklıklara lekelere ve hatta yanıklara neden olabilir. Fakat patolojik bir durum söz konusu olduğunda, kısa süreli olarak güneşe maruz kalmak dahi cilt kanserine...

Virüslerin Kökeni ve Viral Hastalıklar

Virüslerin Kökeni Virüsler hücre değillerdir; bir seri enzime sahip olan en kompleks virüslerde bile enerji üretimi için gerekli en temel hücresel faaliyetleri sürdürecek metabolik mekanizma ve protein sentezi için gerekli olan ribozomlar...

Viroyitler ve Priyonlar

1970 yılına kadar virüslerin doğada kendini çoğaltabilen en basit yapın varlıklar oldukları sanılıyordu. 1971'de Amerika Birleşik Devletleri Tarım Birimi'nden T. O. Diener patates kök-kıvrıklığı hastalığı etkeninin belirli bir protein kılıfı olmayan...

Virüslerin Yapısı ve Çoğalması

Virüslerin yapısı Genellikle protein bir kılıf ve nükleik asitten oluşan bir özden meydana gelmiştir. Protein kılıf ya da kapsit bakteriyofaj yani bakterileri enfekte edebilen T4 virüsünde olduğu gibi kuyruk ve parmaksı uzantıları...

Virüslerin Keşfi

19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle pek çok hastalığın etkeninin mikroorganizmalar olduğu anlaşılmıştır. Louis Pasteur ve Robert Koch gibi bazı öncü bakteriyologlar, insan ve kültür hayvanlarının başına bela olan pek çok hastalığın...

Fenotip Ve Genotip Arasındaki Farklar

Fenotip (dış yapı) bir canlının gözlemlenebilir özelliklerinin bütününü tanımlar. Enzim ve protein sentezini yöneten genlerine yani genotipine (kalıt yapı) ve yaşadığı çevre koşullarının etkilerine bağlıdır. Örneğin, tip 2 diyabet hastalığı hem...

Astronomi ve Fiziğin Gelişimi

Bu konuda çalışan ilk modern bilim adamının Nicolaus Copernicus (1473-1543) olduğu söylenebilir. Copernicus, Güneşin Dünya etrafında değil, tersine Dünya'nın Güneş etrafında belirli bir yörüngede döndüğünü ileri sürmüştür. Bu hipotez Jüpiter gibi...

Merak Edilen Konular

Münazara Nedir?

Eğitim ve öğretimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için farklı yöntemler kullanmak önemlidir. Bu anlamda asıl iş öğretmene düşer. Öğretmen her öğrencinin farklı özelliklere sahip...

Kokunun Şaşırtıcı Tarihi

Koku beş duyumuz içerisinde günlük yaşam faaliyetlerimizin olmazsa olmaz belirleyicilerindendir. Diğer duyulardan farklı olarak edebi, tarihsel, dini, kültürel, felsefi ve bilimsel olarak son derece...

Lorenz Güzellik Teorisi Nedir ?

Güzellik mefhumu sadece insanoğlunu değil aynı zamanda diğer canlıların da yaşam ve var oluş davranışlarını şekillendiren en önemli unsur olmuştur. Antik çağlardan günümüze Mısırlılardan,...

Başka Uygarlıklar Hipotezi Ve Fermi Paradoksu

Evrenin yaşı (şimdilik 13,7 milyar yıl olarak tahmin ediliyor) ve sayılamayan sayıda yıldızın (Samanyolu'nda 250 milyar, evrenin gözlemleyebildiğimiz kadarında 70 trilyon milyar olarak tahmin...

Yaşam ve Enerji

Güneş, her gün çok büyük miktarda enerjiyi Dünya ve Ay ile güneş sistemimizdeki diğer tüm gezegenlere doğru yayar. Ve yine her gün, gezegenler bu...

Orkide Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Orkide, bakımı en zor çiçeklerdendir. Doğru bakım yapmak önemlidir. Eğer doğru bakım yapılırsa orkideyi çoğaltmak mümkündür. Evin en güzel akseuarlarındandır. ORKİDE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR? Orkidelerin birçok...

Dünyanın En Sıradışı Enstrümanları

1. Bikelophone Orijinal olarak Haziran 1995'te Lyle ve Sparkleface Band için bir yan enstrüman olarak inşa edilen bikelophone, bir sonik keşif paletine dönüşmüştür. Bikelophone sakinliğin...

Dünya’dan Hala Çözülememiş 9 Garip Gizem

1.Bukit Timah II. Dünya Savaşı sırasında Singapur'da konuşlanmış Japon askerleri, Kocaayak'ın garip bir versiyonunu görmüşlerdir. Birçoğu, gri saçlarla kaplı ve Bukit Timah yağmur ormanında uzun...

Desimasyon Cezası Nedir?

Bir insan topluluğunun olduğu her yerde düzen, disiplin ve emre itaat daima üzerinde çokça durulan konuların başında gelmiştir. Nitekim büyük orduların ve imparatorlukların zafer...

Falanks Nedir?

Falanks, kökü çok eskilere dayanan ve ilk kez Spartalılar tarafından geniş kapsamlı ve profesyonelce kullanılan bir savaş ve birlik tekniğidir. Uzunca bir mızrak taşıyan...

El Dorado Efsanesi Nedir?

El Dorado, İspanyolca bir kelime olarak "altınla kaplı veya altından yapılmış" anlamına gelen bir tabirdir. Bir yerlerde henüz kimsenin keşfetmediği yığınla hazine veya...

Werther Etkisi Nedir?

Werter etkisi ya da fenomeni olarak psikiyatri literatürüne giren bu kavram, son yıllarda medyanın hayatımızın her alanına girmesiyle özellikle daha da sık karşımıza çıkan...

Mimarlıkta Minimalizm Akımının Temel Özellikleri

1900'lü yıllarda ünlü mimar ve tasarımcı Ludwig Mies van der Rohe'nin malzemeyi çelik ve cama indirgeyen sade tasarımlarıyla kendini gösteren ve "daha az daha...

Hayali Zaman Nedir?

Hayali bir fizik yapısı olarak hayali zaman fikri, Hawking ve diğer fizikçiler tarafından kuantum kozmolojisinin yükselişi ile başladı. Göreliliğe göre uzay zamanını açıklayan metrik...

UFO: Sistematik Bir Hikaye Mi? Yoksa Gerçeklik Mi?

Uzun yıllar boyunca bilimin ve buna paralel olarak tekniğin de gelişmesiyle birlikte insanoğlu, medeniyet seviyesini bir ileri noktaya taşırken, aslında yaşadığı hiçbir dönem bir...