Yeni Eklenen Yazılar

Metadon ( Methadone) Nedir?

Metadon; opioidler (morfin etkisindeki kimyasallar) adlı bir kategorinin parçasıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Alman doktorlar tarafından keşfedildi ve...

Jeomanyetizma Nedir? Yokluğu Dünya İçin Ne Demektir?

Yerkürenin manyetik akımı bizi kozmik radyasyondan koruduğu için önemli bir konudur. Bu akımlar, elektrik ve yüksek ısıyla yüklü radyo aktif atomların ışıma...

Tembel Hayvan: Sloth

Tembel hayvanlar, Orta ve Güney Amerika’ da yaşayan memeli hayvan türlerindendir. Çok yavaş hareket etmesi ile ünlüdür. Kasları son derece zayıftır. Bir dakikada ortalama...

Kan Türleri: Dünyada Tarih, Genetik ve Yüzdeler

Kan Türü Nedir? Kırmızı kan hücreleri (eritrositler olarak adlandırılır) yüzeylerinde bir tür antijen içerir. Şeker moleküllerinden oluşan bu antijenler aglütinojenler olarak adlandırılır. İki tip aglütinojen...

Sert ve Eklemli İskeletli Hayvanlar

Dış İskeletlere Karşı İç İskeletler Eklembacaklılar ve omurgalılar çok hücreli hayvanlar içinde en hareketli olanlarıdır. Her iki grup da hareketli eklem (bacaklar ve bazen kanatlar)...

Memelilerin Önbeyni

Omurgaların beyin işlevleri ile ilgili bilgilerimizin çoğu sıçanlar, kediler, maymunlar ve şempanzeler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. İnsan beyni hakkında bile önemli miktarda bilgi...

Kemosentetik Bakteriler Nelerdir?

Kemosentetik Bakteriler Kemosentetik bakteriler, inorganik molekülleri bir enerji kaynağı olarak kullanan ve organik maddelere dönüştüren organizmalardır. Kemosentetik bakteriler, bitkilerden farklı olarak, enerjilerini fotosentezden ziyade inorganik...

Soyu Tükenmiş 15 Enteresan Hayvan Türü

Son 10.000 yılda, insanlığın çevre üzerindeki etkisi birçok güzel hayvanın yok olmasına neden oldu. Modern hayat; doğal bitki örtüsünü yok ederek bozkırların oluşumuna sebep...

Merak Edilen Konular

Yoga Terapisi ve Yoga Eğitimi Neden Farklıdır?

Yoga terapisi; zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirmek için yoga duruşlarını, nefes egzersizlerini, meditasyonu kullanan bir terapidir. Yoga terapisi zihin, beden ve ruhun bütünleşmesini teşvik...

Olay Metinlerinde Anlatım Biçimleri/Teknikleri/Yöntemleri/Tarzları

Yazarın eserini geliştirirken kullandığı tekniklere anlatım biçimleri denmektedir. Anlatım tarzları bir bakıma sunumla ilgili hususları içerir. Edebi metnin en önemli problemi sunumdur. Yazar olayı...

Edebiyat Biliminde Sıkça Kullanılan Terimler

Edebi Metin: Metin eski dönemlerde yazıyı meydana getiren kelimeler, yani metni yazanın orijinal yazılı metinleri anlamına gelmekteydi. Daha sonraları Latince kökenli “tekst” (dokuma) anlamına...

Psikodilbilim (Psikolinguistik) Nedir?

Dil psikolojisi "psikolinguistik" ya da psikodilbilim, insanların dili kazanmasını, kullanmasını ve anlamasını sağlayan psikolojik ve nörobiyolojik faktörleri inceler. İlk psikodilbilim çalışmaları, insan beyninin nasıl...

Ülkelerin Meşhur Çorbaları

Her ülke mutfağında birden fazla çorba çeşidi vardır. Çorba, sadece az miktardaki malzeme ile veya yemek için kullanılmayan etlerden ya da kemiklerden besine çevirmek...

Sanat Malzemelerinin Kökeni

Sanat, insanlığın en eski tarihlerinden beri vardır. Peki sanat ve sanat malzemeleri geçmişten günümüze halâ aynı mıdır? Okul ve ofislerde kullandığımız malzemeler ilk bulunduklarında...

D.i.y (Do It Yourself) Nedir?

D.i.y (Do It Yourself) İngilizce bir kelime olup, Türkçede “Kendin yap!“ anlamına gelir. Bu iki kelimenin insanlığa kattığı değer iki kelimeden çok daha fazladır....

Marksist Edebiyat Eleştirisi

1930’larda ortaya çıkan ve ana ilkelerinin 1934 yılında toplanan ‘Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kongresi’ inde saptandığı bilinen Toplumcu Gerçekçi anlayış, diğer yansıtmacı anlayışlardan toplumsal...

Yapısalcılık ve Postyapısalcılık

Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması...

Feminist Edebiyat Kuramı

Feminizmin çağdaş sosyal bilim araştırma/eleştirilerindeki karşılığı olan ve giderek kadın araştırmalarından bağımsızlaşan toplumsal cinsiyet çalışmaları, bireyin toplum içerisinde kazandığı rollerin mahiyeti üzerinde durmakta; bunun...

Ekolojik Dengesizlik: Biyosferdeki Nedenleri ve Etkileri

Ekosistem, canlıların yaşadığı ve mercan resifleri, orman, otlak, çiftlik vb. gibi abiyotik faktörler ve canlı olmayan şeyler ile etkileşime girdiği ortamdır. 1935'te, “ekosistem” kelimesi...

Çocuk Edebiyatında Türler

Masal Yazı öncesi dönemde var olan, ulusların hayal gücüyle yaratılmış, sözlü edebiyat dönemlerinde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaygınlaşan ve varlığını günümüzde de sürdüren anonim halk edebiyatı...

Çoklu Doymamış Yağlar: Bu Sağlıklı Yağlar Hakkındaki Gerçekler Nelerdir?

Diyet için kullandığınız yağ, hem hayvan hem de bitki besinlerinden elde edilir. Yağlar kalori sağlar, belirli vitaminleri emmenize ve vücudunuzun çalışması için gerekli besinleri...

Dilbilim Nedir?

Dilbilimin inceleme alanı dildir. Dilbilim insan dili denilen olgunun özelliklerini araştırır ve onun niteliğini ve işleyiş düzenini ortaya çıkarmayı amaçlar. Betimlemeli dilbilim, dillerin kendilerine özgü...

Egzersiz İçin Doğru Beslenme

Dengeli bir diyet düzenli egzersize ek olarak günlük aktiviteler için gerekli kalori ve nutrientlerin alınmasına yardım eder. Egzersiz performansı için yiyecek planı oluşturmak, tatlı...