1. Yaşamı Batı Edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan James Aloysius Joyce, 2 Şubat 1882 tarihinde İrlanda- Dublinde dünyaya gelmiştir. Edebiyat dünyasına farklı bir üslup getiren James Yazının Devamı

Dışavurumculuk olarak da bilinen Ekspresyonizm, 20. yüzyılda Empresyonizm/ İzlenimcilik akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Resim sanatında kendisini gösteren Ekspresyonimz zamanla edebiyata da yansımıştır. (daha&helliip;)

This div height required for the sticky sidebar