cam sanatı Etiket:

Cam Sanatı Nedir?

Saydam veya yarı saydam olabilen camın, ana maddesi silisyumdur. Cam orijinalinde inorganik bir sıvıdır ancak işlenerek sert ve kırılgan bir hale getirilir. Antik çağlarda camın kumdan yapıldığı bilinmektedir. Eskiden kumun ana madde olarak kullanılmasının nedeni, silisyumun doğada en çok kumda bulunmasıdır. Cam, insan yapımı ve doğal cam olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilir. ...Devamı

Camcılık Nedir?

Cam , içinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görünmesine engel olmayan veya ışığı geçirmesine rağmen arkasındaki nesnelerin sınırlarını ve biçimlerini tam olarak göstermeyen, çoğu zaman sert, kırılma özelliğine sahip sıvı maddelerin korunmasıyla muhafaza edinmesini sağlayan inorganik sıvı (ilk olarak akışkan) bir malzemedir. ...Devamı