Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Enflasyon Nedir? Etkileri Nelerdir?

0 512

Enflasyon Nedir? Etkileri Nelerdir?Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinde ki sürekli ve hızlı olarak artışın yanında paranın değerinde de sürekli bir düşüşü ifade etmektedir. Enflasyon ekonomiler için ciddi sorunlar yaratmakta ve ekonominin bozulmasına neden olmaktadır. Enflasyon ortaya çıkış şekline göre ikiye ayrılmaktadır.

Talep enflasyonu: Üretilen mal ve hizmetler, tüketicinin talebini karşılayamadığı taktirde talep fazlası nedeni ile fiyatlarda artış yaratır. Talep enflasyonunun önlenebilmesi için ya üretimi arttırmaya yönelik teşvikler ya da tüketici talebini azaltmaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

Maliyet enflasyonu: Üretim girdilerinde oluşacak fiyat artışları üretim maliyetlerinin yükselmesine bu da ürün fiyatlarında artışa sebep olacaktır. Özellikle ithalatı çok yüksek olan ülkelerde maliyet enflasyonu daha fazla karşılaşılmaktadır.

Üretim maliyetlerinde ki artış nedeni ile oluşan fiyat artışlarının ardından tüketicinin talebinde azalmaya neden olmaktadır ki bu da ekonomik durgunluğu yani stagflasyonu beraberinde getirecektir. Bu nedenle enflasyonda ki yükselmeye karşılık gerekli teşvik ve tedbirlerin zamanında alınmaması halinde bu kısır döngü içerisine girilmesi ekonominin bozulmasına sebep olmaktadır.

Enflasyon daha çok gelişmekte ülkelerin başlıca sorunlarından biridir. Nüfusun çok fazla olması ve buna karşılık kaynakların kıtlığı nedeni ile arz talebi karşılayamamaktadır. Ayrıca kıt kaynak nedeni ile ithalata bağımlılıkta artmaktadır.

Enflasyon ile mücadele de başarılı olabilmek için enflasyonu nedenlerinin bilinmesi önemlidir. Enflasyonunun başlıca nedenleri olarak ; Tüketici harcamalarının gelirlerinden fazla olması, üretim de çeşitli nedenler ile azalma, Üretim maliyetlerinde artış olması, Tedavülde ki para arzının artması ve teknolojik yenilikler ve yetersizlikler söylenebilir.

Enflasyon nedeni ile üretici firmaların karları düşerken tüketicininden ihtiyaçlarını karşılamada alım gücü düşmektedir. Bu nedenle enflasyonda ki artış gerek ekonomik gerekse sosyal sonuçlar doğurmaktadır.

Ekonomik Sonuçları: Karlarda ki düşüş nedeni ile üretim yapmak cazibesini yitirmektedir. Elde ki tasarruflar emlak, altın ya da dövize yatırıldığı için atıl duruma düşmektedir. Bunun beraberinde üretimde ki azalma nedeni ile arz iç piyasa talebine bile yetemediği için ihracat gelirlerinde de düşüşe neden olur. Oluşacak bütçe açığında ki artışı karşılamak için bu sefer dış borçlanma artacaktır.

Sosyal Sonuçları: Artan maliyetler nedeni ile maaş ve ücretler artış yapılmaz. Artan mal ve hizmet fiyatlarına rağmen gelirde artış olmaması, tüketicinin refah düzeyinde düşüşe yol açar. Bu da toplum da gelir dağılımının bozulmasına, sosyal adaletten uzak, huzursuz bir toplum oluşmasına neden olacaktır.

Enflasyon ile mücadele de Devlet; uygun para politikaları izlemeli, Gelir ve gider arasında ki dengesizliği azaltmalı ve Devlet harcamalarında tasarruf yapılmalıdır. Firmalar ; Üretim ve verimde ki artışa orantılı ücret artışı yapmalı, Aşırı karlarda feragat etmeli, Verimsiz yatırımlara yönelmemeli, Vergilerini gerçeğe uygun ve zamanında ödemeli ve rekabete ayak uydurmalıdır. Tüketiciler ise Bilinçli tüketim alışkanlığını edinmeli , aşırı, lüks tüketimden uzak durmalı ve tasarruflarını arttırmaya çalışmaları gerekmektedir.

Yazar: Nalan Onatlı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.