Yaşam, hem ürünleri ile birlikte özenle katalizlenen çeşitli biyokimyasal tepkimelerine hem de hücre ve organellerin özel anatomisine bağlıdır. Yapısallığı ve işlevselliği arasındaki bu çok yakın ilişki, başka Yazının Devamı

Düşük enerjili bir madde olan CO2'nin glikoz gibi yüksek enerjili bileşiklere dönüştürülmesi olayında fotosentez olayının rolü yadırganamaz. Fotosentez işleminin tamamı, genellikle, fotofosforilasyonun oluştuğu ışık tepkimeleri ve karbon Yazının Devamı

Işık dalgaları elektromanyetik radyasyon spektrumunun küçük bir bölgesini oluşturur. Bu spektrumda her bir yayınım özgün bir dalga boyuna ve enerji miktarına sahiptir. Bu iki özellik ters ilişki Yazının Devamı

Anabolik işlemler hakkında şu an ne kadar bilgi sahibi olunduğu göz önüne alındığında, geçmişte adı geçen bilimcilerin çoğunun dünya yüzeyindeki enerjinin hemen hemen tümünün güneş tarafından sağlandığını Yazının Devamı

Canlıların, yaşayabilmeleri için besinlerden sağladıkları enerjiye gereksinimleri vardır. Bazı canlılar besinlerini kendileri üretirken, bazıları da diğer canlılardan karşılarlar. Ayrıca, bir grup canlı da besinlerini diğer canlıların atıklarından Yazının Devamı

Canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri ve hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için şüphesiz enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Kimi canlılar kendi enerjilerini kendileri üretirken kimileri ise başka canlılar üzerinden enerjiye ortak olmaktadır. Kendi Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar