popüler müzik Etiket:

Halk Müziği, Sanat Müziği ve Popüler Müziğin Gelişimi

İnsanoğlu yaşadığı her dönemde müzik ile iç içe olmuş ve kendi kültürel yapısının özelliklerini müzik ile birleştirmiştir. Dünyanın her yerinde, her toplum kendine göre müzikler yapmış, bu sayede binlerce çeşit müzik ortaya çıkmıştır. ...Devamı

Popüler Müziğin Kültürümüze Etkisi

Toplum bireylerin birbirlerine bağımlı olarak yaşadıkları topluluktur. Bireylerin toplum içerisindeki ilişkileri belirlenmiş olan örf ve adetler üzerinden gerçekleşmektedir. Toplumlar yeni bireylere gelenek ve göreneklerini zaman içerisinde empoze eder ki toplumların ayakta kalmasını sağlayan temel unsurlar unutulmasın. ...Devamı