Hücre çekirdeğinde bulunan bileşenlerin tiplerini açığa çıkarmak için yapılan ilk girişimler moleküler biyolojide bir devrim yapmıştır. 1868 de Isviçreli bilimadamı Freedrich Miescher proteinleri parçalamak için pepsin ile Yazının Devamı

Deoksiribonükleik asit (DNA) Bu nükleik asit çeşidi genlerin yapısında bulunur. DNA'da dört farklı türden nükleotid yapı taşları bulunmaktadır. Bunların hepsi şeker ya da glikoz olarak deksiriboz içerir; Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar