Şehirlerde gelişen, köylü hikayelerinden daha silk ve göçebe destanlarından daha az dokunaklı olan şehir hikayelerinin en güzelleri realist ve güldürücü fıkralardır.. Fıkra bizim kültürümüzde "kıssadan hisse" geleneğinin Yazının Devamı

1940-1960 yılları arasında etkili olan toplumsal gerçekçiler, dönemin çalkantılarını,İkinci Dünya Savaşı ile bozulan düzeni, kapitalist düşünce yapısının egemenliğini savunan eserler meydana getirmişlerdir. Toplumsal gerçekçilik kavramıyla Türk edebiyatı, Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :