Galaktik küme, diğer adıyla Açık Küme uzayda bulunan yıldız kümesidir. En çok birkaç yüz yane, bazen de 20' den az sayıda yıldız içeren, seyrek yıldız kümesini ifade Yazının Devamı

İlk olarak 960’lı yıllarda Abdül Rahman el-Sufi semada zincire vurulmuş kadın takımyıldızı yanında soluk bir cisim gördü. Ne kadar önemli olduğunu bilmeden bu cisme “küçük bulut” adını Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :