Danimarka

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

danimarka

Komşuları
•    Ülke bir yarımada ve pek çok ada (Grönland ve Faröer adaları)’dan oluşur.
•    Almanya ile komşudur.
•    Kuzey Denizi ve Baltık Denizi arasında stratejik önemi vardır.
•    Batı Avrupa ile Orta Avrupa ülkeleri arasında köprü durumundadır.

Yeryüzü Şekilleri
•    Toprakları tamamen düzlüklerden oluşur.
•    Fiyordlar, adalar ve boğazlar vardır. IV. zamanda buzullaşmayla oluşmuştur.
•    Buzul aşındırması nedeniyle kıyıları girintili çıkıntılıdır.
•    Akarsuları kısa boyludur.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Her mevsim yağışlı, yıl boyunca sisli ılıman okyanus iklimi görülür.
•    Kışları ılık, yazları enlemin etkisiyle serin geçer.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfusun %85’i kentlerde yaşar.
•    Nüfus artış hızı oldukça düşüktür.
•    Nüfus yoğunluğu oldukça yüksektir.

Tarım ve Hayvancılık

•    Ülkenin büyük bölümü tarıma elverişlidir.
•    Avrupa ülkeleri içerisinde tarıma elverişli toprak oranı en yüksek olan ülkedir.
•    Nüfusun küçük bir bölümü tarımla uğraşır. Fakat modern tarım metotlarından dolayı verim yüksektir. Şeker pancarı, tahıl, yulaf yetiştirilir.
•    Hayvancılık oldukça önemlidir. Sığır, domuz ve kümes hayvanları yetiştirilir. Bunun yanı sıra kürklü hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Balıkçılık ön plandadır. Modern metotlar kullanılır.

Yeraltı Kaynakları
•    Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
•    Tuz, petrol ve doğalgaz çıkarılır.

Endüstri ve Ticaret
•    Sanayi gelişmiştir.
•    Hammadde ithal edilir.
•    Elektrik ihtiyacı termik ve nükleer santrallerden sağlanır.
•    Dünyanın önde gelen ticaret ülkelerinden biridir.
•    Balık, bira, et ürünleri, gemi ve makine satar.
•    Ham petrol, demir-çelik, otomotiv, kağıt satın alır.

Türkiye ile İlişkileri
•    Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkileri gelişmiştir. NATO üyesidir.
•    Çok sayıda vatandaşımız bu ülkede çalışmaktadır.