Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İngiltere

0 615

ingiltere

Komşuları
– Atlas Okyanusu üzerinde bir ada ülkesidir.
– İngiltere dört ülkeyi kapsayan meşruti bir krallıktır. Bunlar; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey irlanda’dır.
– Kuzey denizi, Atlas okyanusu, Manş denizi ile komşudur. Ülke topraklarının çoğu Büyük Britanya adası ve Kuzey irlanda üzerinde yer alır.

Yeryüzü Şekilleri
– Ülkenin kuzey, orta ve güneybatısı dağlıktır.
– Doğu ve güney kesimleri alçak ovalardan ve engebeli alanlardan oluşur.
– Ülkenin ırmaklarının boyları kısa, rejimleri düzenlidir.
– Kıyıları falezler, haliçler, fiyort benzeri dar körfezler ve çakıllı plajlardan oluşur.

İklimi ve Bitki Örtüsü
– Ilıman okyanus iklimi görülür.
– Batı rüzgarlarının etkisiyle batı kesimlerinde yağış daha fazladır.
– Bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlar ve alpin çayırlardan oluşur.
– Orman oranı günümüzde azalmıştır. Bu alanlar tarım alanı ve meraya dönüştürülmüştür.

Nüfus ve Yerleşme
– Nüfus oldukça yoğundur.
– Nüfus dengesiz dağılmıştır.
– Nüfus artış oranı çok düşüktür.
– Nüfusun %92’si şehirlerde yaşar.

Tarım ve Hayvancılık
– Ülke topraklarının büyük bölümü tarıma elverişlidir.
– Tarımla uğraşan nüfus azdır (%4).
– Modern metotlar kullanıldığı için verim yüksektir.
– Şeker pancarı, patates, tahıl, sebze ve meyve önemli tarım ürünleridir.
– Hayvancılıkta modern metotlar uygulanır. Koyun, domuz, kümes hayvanı yetiştirilir.
– Balıkçılıkta dünyada önemli bir yere sahiptir.

Yeraltı Kaynakları
– En önemli yeraltı kaynakları petrol ve doğal gazdır.
– Enerji üretimini termik, nükleer ve hidroelektrik santrallerden gerçekleştirir.
– 20. yy başlarına kadar dünyanın en büyük sanayi ülkesiyken hammadde yetersizliği ve ABD, Japonya gibi ülkelerle rekabetten dolayı gerilemiştir.

Ticaret
– Ticarette dünyanın en önemi ülkelerinden biridir.
– Demir çelik ve otomotiv ihracatında azalmalar nedeniyle son yıllarda dış ticarette açık verir.
– Bu açığı bankacılık, sigortacılık, turizm gibi sektörlerden gidermeye çalışır.

Türkiye ile İlişkileri
– İngiltere Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerdendir.
– İngiltere Türkiye’ye elektronik alet, makine, demir-çelik ürünleri, ilaç, otomotiv, plastik madde ve kimyasal madde satar. Türkiye’den sebze meyve, madensel hammadde, fındık, pamuk ve konfeksiyon ürünleri alır.

İNGİLTERENİN SANAYİLEŞME SÜRECİ

Sanayinin Beşiği İngiltere
Kalkınmada önemli bir faktör olan sanayileşme ile beraber ülkelerin ve bölgelerin yapısında önemli değişmeler olmuştur. İngiltere bu değişimi ilk başlatan ülke olmuştur.

Sanayileşmenin ilk olarak İngiltere’de başlamasında:
– Coğrafi Keşifler sonucunda doğal kaynaklar bakımından zengin bir çok ülkeyi sömürgeleştirmesi, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurması,
– Bir ada devleti olmasından dolayı Avrupa anakarasındaki derebeylik mücadelesi, mezhep farkı huzursuzlukları ve savaşlardan etkilenmemesi,
– Avrupa ana karasına göre anayasal sürecin erken başlaması, daha özgür bir ortama sahip olması sebebiyle bir çok bilim, sanat ve fikir adamının ülkeye yerleşmesi
– Sanayi devrimini hızlandıracak icatların ve teknik buluşların burada gerçekleşmesi
– Dokumacılık sanayinde başı çekiyor olması etkili olmuştur.

Sanayi devriminden önce İngiltere’de yünlü dokumacılık çok gelişmişti. Yünlü dokumacılıkta eski bir buluş olan ve elle ya da ayakla çevrilen iplik yapma makinesi kullanılıyordu. Yünlü dokumada kazanılan tecrübe pamuklu dokumaya aktarılmıştır.

İngiltere’de bulunmayan bir hammaddeye, pamuğa dayalı olan sanayinin gelişmesinde Hindistan pamuğunun çok ucuza ithal edilmesi etkili olmuştur. Dokumadaki en önemli problem iplik eğirme makinelerinin yetersiz kalmasıydı. 1764 yılında James Hergreaves (Hargreyus) tarafından daha fazla ip bükebilen makineyi icat etmiştir. Bu durum üretimin artmasını sağlamıştır.

1769’da ise Arkvvright (Arkvrayt) tarafından su gücü ile çalışan makine icat edilmiştir. Bu icat pamuklu dokuma alanındaki en büyük yenilik olmuştur. Bu makine elle çevrilemiyordu ve bir ev için büyüktü. Bu sebeplerden dolayı bunu kullanacak fabrikalar su gücünden yararlanmak üzere dere kenarlarına kurulmuştur. Makine daha sonra buhar gücüyle de çalıştırılmıştır.
Bu sayede su gücünün olmadığı yerlerde de fabrika kurulmuş, bu kez gücünü kömürden alan fabrikalar şehirlerde çoğalmıştır. Manchester’da bu şekilde dünyanın ilk sanayi şehri olmuştur. ingiltere’de hiç pamuk yetişmediği halde, İngiltere pamuklu kumaşın bir numaralı üreticisi olmuştur.

Buhar, kömür ve demirin birlikte kullanılması demiryolu çağını açmıştır. İngiltere’de kömürle çalışan makinelerin bulunduğu fabrikalar kömürün demiryollarıyla taşınması sonucu uzak yerlere kadar yayılmıştır. Kömürün diğer enerji kaynaklarının yerini alması en fazla demir sanayisini etkilemiştir. Demir fırınları ve ocakları daha önceden ormanlarda yer alıyordu. Kömür ile demir ergitme yöntemi keşfedilince demir ergiticiler maden kömürü yataklarına doğru kaymıştır.

Sanayi Devrimi’nin ilk başladığı yıllırda İngiltere’nin nüfusu 6,5 milyon idi. 80 yıl sonra ise nüfusu 14 milyona yükselmişti. Bunun sebebi artan doğumlar ve azalan ölümlerdir. Doğumların artmasında fabrikalarda çocuk işgücüne olan talebin fazla olması etkili olmuştur. Çocuklar daha çabuk hareket ettikleri ve daha ucuza çalıştıklar için pamuklu dokumada tercih ediliyorlardı.

Hükümetin çocuk sayısına göre aile yardımını artırması, teşvik pirimi ödemesi erken evliliklere ve doğum oranının artmasına sebep olmuştur.Sanayileşme ile birlikte İngiltere’de şehirleşmede artmıştır. Kırsal alandan sanayi şehirlerine doğru göçler yaşanmıştır. 1700’lerde İngiltere’de nüfusun dörtte birinden daha azı şehirlerde yaşarken 1800’de nüfusun %27’si, 1900’de ise nüfusun %64’ü şehirlerde yaşamaya başlamıştır. Özellikle en fazla göç alan yerler dokuma tesislerinin bulunduğu Manchester ve Liverpool’dur. Şehirlere olan bu göçler yeni şehirlerin kurulmasına sebep olmuştur. 1750 – 1850 arasında şehirlerin sayısı üç kat artarak 159’dan 460’a yükselmiştir. İngiltere’den sonra sanayileşme batı ülkelerine yayılmıştır. Sanayileşme ile beraber doğal kaynakların önemi artmıştır.

Demir, kömür ve petrol gibi hammaddeler günümüzde hala önemini korumaktadır. Bir ülkenin hızla gelişip kalkınması, ülke insanını refaha ulaştırması sanayileşmeye bağlıdır. Bu sebepten her ülke İngiltere gibi belli bir sanayileşme süreci yaşar.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.