Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Hollanda

0 893

hollanda

Komşuları
– Topraklarının % 40’ını denizden kazanmıştır.
Belçika, Almanya ile komşudur.
– Kuzey Denizine kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
– Alçak ova görünümünde olup topraklarının %20′ si deniz seviyesinin altındadır.
– Akarsuların ağzında derin haliçler olmuştur.

İklim ve Bitki Örtüsü
– Okyanus ikimi görülür.
– Golf stream sıcak su akıntısının etkisiyle iklim ılımandır.
– Bitki örtüsü gür otlardan oluşur.

Nüfus ve Yerleşme
– Batı Avrupa’da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir.
– Nüfus artış hızı gelişmiş Avrupa ülkelerine göre fazladır. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde nüfus toplanmıştır.
– Amsterdam, Roterdam, Lahey önemli şehirleridir.

Tarım ve Hayvancılık
– Hollanda denizden kazandığı topraklarla tarım alanlarını genişletmiştir.İnsan eliyle denizden kazanılmış bu topraklara polder denir.
– Modern tarım metotları ile birim alandan alınan verim fazladır.
– Tahıl, şekerpancarı, patates, sebze ve meyve yetiştirilir.
– Sera sebzesi üretiminde önde gelir.
– Çiçek üretimi de oldukça önemlidir.
– Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Süt verimi fazla olan Hollanda inekleri oldukça meşhurdur.
– Balıkçılık ekonomide önemli yer tutar. Avlanan balığın büyük bir kısmı ihraç edilir.

Yeraltı Kaynakları
– Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
– Petrol ve doğalgaz çıkarılır.

Endüstri
– Sanayisi gelişmiştir.
– Elektronik aletler, kimyasal madde, gemi yapımı, elmas işletmeciliği oldukça gelişmiştir.
– Enerji kaynağı olan petrol çoğunlukla ithal edilir.

Ulaşım ve Ticaret
– Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir.
– Kara ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.
– Avrupa’nın en önemli hava limanlarından biri buradadır.
– Rotterdam ve Amsterdam limanları Orta Avrupa ülkelerinin ticaret yaptığı liman konumundadır.
– Ticaret oldukça gelişmiştir. Ticaretin büyük çoğunluğunu AB ülkeleri ile yapar.

Türkiye ile İlişkileri
– Çok sayıda vatandaşımız burada İşçi olarak çalışır.Bu sayede ticari ve kültürel ilişkilerimiz gelişmiştir.
– Türkiye’den konfeksiyon, tütün, fındık, sebze meyve satın alır.
– Türkiye’ye kimyasal ve plastik madde ile makine satar.

HOLLANDA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Coğrafi Konumu
Avrupa kıtasının kuzeybatısında yer alır. Kuzeyinde ve batısında Kuzey Denizi, doğuda Almanya, güneyinde Belçika ile çevrilidir. AB ülkeleri içinde nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir. Avrupa’nın en alçak ülkesidir. Topraklarının %40’ı deniz seviyesinin altındadır. Mamematik konum olarak 51- 54 kuzey enlemleri ile 3- 7 doğu boylamları arasında yer alır.

2. Yüzey Şekilleri
Ülke, alçak bir ova görünümündedir. Topraklarının %25’ini denizden kazanmıştır. Bu yüzden bu ülkeye Hollandalılar alçak ülke anlamına gelen “Nedderland” adını vermişlerdir.

Ülkenin orta kesiminden güney kıyılarına kadar uzanan ve Polder adı verilen düzlükler denizden setlerle ayrılmış ve tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Fırtına ve gel git zamanlarında taşan sular tulumbalar ve yel değirmenleri ile boşaltılmaktadır.

En önemli akarsulan Schelde (Selde), Ren, Maaş ve Waal’dir. Akarsular kanallarla birbirine bağlanmış ve üzerlerinde ulaşım yapılabilmektedir.

3. İklimi
Hollanda’da ılık ve yağışlı olan okyanusal iklim hakimdir. Ortalama sıcaklık Ocak’ta 2- 4 C, Temmuz’da 16-18 C ‘dir. Batı rüzgârları bütün mevsimlerin yağışlı geçmesini sağlarken Gulf-stream sıcak su akıntısı iklimin ılıman olmasını sağlar. Yıllık yağış miktarı 600-700 mm civarındadır. Nemin fazla olmasından dolayı sisli ve bulutlu gün sayısı fazladır, güneşli gün sayısı azdır.

4. Bitki Örtüsü
Ormanlık alanlar ülkenin onda birini kaplar. Ormanların tahrip edilmesi sebebiyle yağışlarla oluşan otlar ve sonradan yetiştirilen ağaçlar bitki örtüsünü oluşturur.

5. Nüfus
Hollanda, Batı Avrupa’da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir. Nüfus sanayinin gelişmiş olduğu orta ve batı kesimde toplanmıştır. Kuzeyinde ve doğusunda nüfus azdır. 16 milyon nüfusa sahip olan Hollanda da çocuk ölüm oranı binde beş, nüfus artış hızı binde üçtür. Doğurganlık oranının az olması, ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda genç nüfus oranı azalmış, yaşlı nüfus oranı artmıştır. Şehirleşme oranı yüksektir. Ülke nüfusunun %89’u kentlerde yaşarken %11 ‘i kırsal alanda yaşamaktadır. En önemli şehirleri Amsterdam, Rotterdam, Eindhovenn (Ayndovın) ve Lahey’dir.

6. Tarım
Hollanda, denizden kazanılan topraklarla tarım alanlarını genişletmiştir. Topraklarının 1/3’ünü ekili-dikili araziler, 1/3’ünü çayır ve meralar oluşturur. Ayrıca topraklarının %77’lik kısmı tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılmaktadır. %23’lük kısmında ise kentsel kesim, sanayi tesisleri, yollar, kanallar, kumsallar yer alır. Modern tarım yöntemlerinin uygulanması, çiftçilerin eğitilmesi ve kooperatif sistemi tarımda verimin artmasını sağlamıştır.

Ülkede tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılan topraklar:
a. Limburg Bölgesi: Ülkenin güneydoğusunda genelde tarım, yem bitkileri, patates tarımının yapıldığı bölgedir.
b. Polder Alanı: Ülkenin kuzey-kuzeybatısında hayvancılığın geliştiği bölgedir.
c. Orta Hollanda: Sebze ve çiçek yetiştiriciliği ile meyveciliğin geliştiği bölgedir.

Hollanda, dünya çiçek üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştirmektedir. Ayrıca sera sebzesi üretiminde dünya birincisidir. Dünya’nın üçüncü büyük tarımsal ürün ihracatçısıdır. İhracatının %25’ini tarıma dayalı ürünler oluşturmaktadır.

Çayır ve otlakların geniş yer kaplaması büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Modern, kapalı ve açık hayvan çiftliklerinde sığır, domuz ve koyun beslenir. Hollanda inekleri dünyaca ünlüdür. Özellikle polderlerde yetiştirilen kızıl renkli ineklerden yılda inek başına altı ton süt elde edilmektedir. Hayvancılığa dayalı modern fabrikalarda saatte 4500 şişe süt üretilmektedir. Bu sütler başta AB, Nijerya, Mısır ve Arap ülkeleri olmak üzere dış ülkelere ihraç edilmektedir. Kuzey denizinden yılda 500.000 tondan fazla balık avlanır. Elde edilen balığın bir kısmı ihraç edilir.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.