Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Romanya

0 9

romanya

Komşuları
- Ülke Karadeniz’in batısında yer almaktadır.
- Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Macaristan, Ukrayna, Moldova ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Akarsular bakımından zengin bir ülkedir.
- Ülkenin orta kesiminde plato görünümündeki Erdel havzası yer alır.
- Dağlar bu havzanın etrafında yay şeklinde uzanır.
- Güney ve batı kesimlerdeki Eflak, doğuda Boğdan ve Dobruca ovaları ve Tuna Deltası başlıca düzlüklerdir.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Doğuda Karadeniz’in etkisiyle daha ılıman bir iklim görülürken iç kesimlerde ve dağlık alanlarda karasal iklim etkilidir.
- Topraklarının 1/4’ü ormanlıktır. Alçak kesimlerde ise bozkırlar bulunur.

Tarım ve Hayvancılık
- Topraklarının yaklaşık yarısı tarıma elverişlidir.
- Yaklaşık nüfusun yarıya yakını geçimin tarımdan sağlar.
- Çayır ve meralar ülkede geniş yer kapladığı için hayvancılık önemlidir.
- Balıkçılık, Tuna ve Kardeniz’de yapılır.

Yer altı Kaynakları
- Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.
- Petrol, doğalgaz ve demir en önemli yer altı kaynaklarıdır. Taşkömürü, linyit, bakır, krom, manganez, kurşun ve çinko çıkartılır.

Endüstri
- Sanayisi II. Dünya savaşından sonra hızla gelişmiştir.
- Hammaddenin ve enerjinin yeterli olması sanayinin gelişmesinde önemidir.
- Makine, metalürji, gıda, petrol, orman ürünleri endüstrisi gelişmiştir.

Turizm ve Ulaşım
- Turizmi son yıllarda gelişmiş ve dış ticaret açığını Karadeniz kıyılarındaki deniz turizmi ve Karpatlar’daki kış turizmi gelirleriyle kapatmaya çalışmaktadır.
- Demiryolu ulaşımı ülkede önemli olup karayolu ulaşımı gelişme gösterememiştir.

Türkiye ile İlişkileri
- Türkiye ile ilişkileri gelişmektedir.
- Türk azınlıklar 40.000 civarındadır. Daha çok Dobruca’da yaşarlar. Milli benliklerini herhangi bir baskı altında kalmadan koruyabilmektedirler.
- Romanya Türkiye’ye kereste, makine, kimya ve demir-çelik ürünleri satar. Türkiye’den pamuk, tekstil ve gıda ürünleri satın alır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.