Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Romanya

0 504

romanya

Komşuları
– Ülke Karadeniz’in batısında yer almaktadır.
Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Macaristan, Ukrayna, Moldova ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
– Akarsular bakımından zengin bir ülkedir.
– Ülkenin orta kesiminde plato görünümündeki Erdel havzası yer alır.
– Dağlar bu havzanın etrafında yay şeklinde uzanır.
– Güney ve batı kesimlerdeki Eflak, doğuda Boğdan ve Dobruca ovaları ve Tuna Deltası başlıca düzlüklerdir.

İklim ve Bitki Örtüsü
– Doğuda Karadeniz’in etkisiyle daha ılıman bir iklim görülürken iç kesimlerde ve dağlık alanlarda karasal iklim etkilidir.
– Topraklarının 1/4’ü ormanlıktır. Alçak kesimlerde ise bozkırlar bulunur.

Tarım ve Hayvancılık
– Topraklarının yaklaşık yarısı tarıma elverişlidir.
– Yaklaşık nüfusun yarıya yakını geçimin tarımdan sağlar.
– Çayır ve meralar ülkede geniş yer kapladığı için hayvancılık önemlidir.
– Balıkçılık, Tuna ve Kardeniz’de yapılır.

Yer altı Kaynakları
– Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.
– Petrol, doğalgaz ve demir en önemli yer altı kaynaklarıdır. Taşkömürü, linyit, bakır, krom, manganez, kurşun ve çinko çıkartılır.

Endüstri
– Sanayisi II. Dünya savaşından sonra hızla gelişmiştir.
– Hammaddenin ve enerjinin yeterli olması sanayinin gelişmesinde önemidir.
– Makine, metalürji, gıda, petrol, orman ürünleri endüstrisi gelişmiştir.

Turizm ve Ulaşım
– Turizmi son yıllarda gelişmiş ve dış ticaret açığını Karadeniz kıyılarındaki deniz turizmi ve Karpatlar’daki kış turizmi gelirleriyle kapatmaya çalışmaktadır.
Demiryolu ulaşımı ülkede önemli olup karayolu ulaşımı gelişme gösterememiştir.

Türkiye ile İlişkileri
– Türkiye ile ilişkileri gelişmektedir.
– Türk azınlıklar 40.000 civarındadır. Daha çok Dobruca’da yaşarlar. Milli benliklerini herhangi bir baskı altında kalmadan koruyabilmektedirler.
– Romanya Türkiye’ye kereste, makine, kimya ve demir-çelik ürünleri satar. Türkiye’den pamuk, tekstil ve gıda ürünleri satın alır.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.