Moleküler biyoloji ve genetik günümüzün en önemli çalışma alanlarından biridir. Ünlü bilimadamları Watson ve Crickin 55 yıl önce tanımladığı Dnanın çifte sarmal yapısı ile önemli bir hız kazanan bu alandaki çalışmalar günümüzde zirve noktasına ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla devam etmektedir. Mendelin yüzyıllar önce yaptığı çaprazlama çalışmaları bugün yerini genome projesine bırakmıştır. The Human ...Devamı