Biyolojik zenginlik, dünya üzerinde yaşayan canlıların ve yaşam biçimlerinin çeşitliliği anlamına gelir. Eğer bir bölgede yaşayan canlılar arasında tür farklılıkları ve değişik yaşam şekilleri görülüyorsa o bölgede biyolojik çeşitlilik fazladır. Türkiye’deki iklim farklılıkları, jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik, deniz, akarsu, göl gibi değişik ortamlar ve yükselti farklılıkları biyolojik zenginliğin nedenlerindendir.Ülkemizin bu şekilde zengin ...Devamı