Coğrafya terimi, “dünyanın tanımlanması” anlamına gelen bir Yunanca sözcükten türemiştir. Bugün dünyanın topografyasını, atmosferini, nehirlerini, göllerini, okyanuslarını, dağlarını, kıtaların yerleşimini, insanları, arazilerin kullanımını ve endüstrileri de kapsayan bir bilim dalıdır. Yunan matematikçi, coğrafyacı, astronom ve filozof Eratosthenes (M.Ö. 276 -M.Ö. 194), “coğrafya” kelimesini ilk kullanan kişidir ve coğrafya biliminin temellerini atmıştır. Enlem ...Devamı