Nazımın yani şiirin dışında kalan tüm yazılara nesir denir. Bir başka deyişle nesir, düz yazı demektir. Dil bilgisine, söz dizimi kurallarına bağlı bir anlatımı bulunan nesir, teşekkül ettiği devir ve özelliklere göre üç gruba ayrılır: Divan Edebiyatındaki nesir, Halk Edebiyatındaki nesir ve Batı etkisiyle edebiyatımıza giren nesir türleri. ...Devamı