İranlı Şairin gerçek adı, Gıyasettin Ebul-Feth bin İbrahim’dir.Horasan eyaletinde Nişabur doğumludur. ...Devamı