Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Aksak Rekabet Piyasası

0 1.009

4531_ekonomi91507Tam rekabet piyasa koşullarından biri olmadığı takdirde alsak rekabet piyasası oluşur. Satıcılar Yönünden Aksak Rekabet Piyasası;
Monopol Piyasa: İkamesi güç bir malın üretim yada satışının tek bir firma tarafından yapılmasıdır. Malın ikamesi yoktur ve o malı piyasaya sürecek başka firma da yoktur.
Oligopol Piyasa: Birbirine etki edecek kadar sınırlı sayıda firmanın olduğu ve sınırsız sayıda alıcının olduğu piyasalardır. Bir firmanın aldığı karar olan diğerleri etkilenir.
Monopollü Rekabet: Çok sayıda firma, çok sayıda tüketici ve birbiri yerine geçen malların olduğu piyasadır. Piyasaya giriş çıkışta bir engel bulunmamaktadır.
Alıcılar Yönünden Aksak Rekabet Piyasası:
Monopson Piyasa: Piyasaya giriş bazen alıcılar için kısıtlanabilir. Eğer tüm piyasaya tek bir alıcı hakimse yani tek alıcı varsa monopson piyasa oluşur.
Oligopson Piyasa: Piyasada birbirini etkileyecek kadar az sayıda alcının olmasıdır. Piyasa sadece iki alıcı firmaya sahipse düopsan, üç alıcı firma hakimse triopsondur.
Monopsoncu Rekabet: Çok alıcı ve n satıcıyı ifade eder. Bazen alıcılar kendilerini öteki firmalardan farklı göstererek belirli bir satıcı kitlesini kendilerine bağlarlar.
İki Yanlı Monopol: Piyasada tek alıcı ve tek satıcının olduğu durumdur. Biri satışta tekel diğer alışta.
Çift Monopol: Tek bir firmanın hem monopsan, hem monopol durumda olmasıdır. Hem alışta hem satışta tekeldir. Geniş bir üretici kitlesinden satın aldığı malı, geniş bir tüketici kitlesine satan tek firmanın tüm piyasaya hakim olduğu piyasadır. Tütün alıcısı olarak tekel sigara satışı olarak tekel.

Kaynakça:
Zeynel Dinler Mikro İktisat

Yazar:Gülnisa Gülseven

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.