Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Alüloz Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?

0 212

D-psikoz olarak da bilinen alüloz, beyaz şeker gibi tadı olan ancak kalorilerinin sadece 1/10’una sahip nadir bir şekerdir. Potansiyel anti-obezite ve antidiyabetik özelliklere sahiptir. Hayvan çalışmalarında oksidatif stres, inflamasyon ve yağlı karaciğer hastalığından da korunmuştur. Bu yazıda Alüloz nedir sağlık açısından faydaları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Alüloz Nedir?

Alüloz, doğada az miktarda bulunan nadir bir şekerdir. Fruktoz ve glikoz içeren monosakkaritler adı verilen bir grup basit şekere aittir. Bununla birlikte, alüloz bu 2 şekerin kalorisinin sadece 1/10’unu içerir. Bununla birlikte, benzer bir tat ve dokusu bulunmaktadır. Endüstriyel olarak, alüloz fruktozdan üretilir. Diyette şeker yerine tatlandırıcı olarak satın alınabilir. Düşük kalorili içeriğinden dolayı, alüloz obezite, diyabet hastası insanlara fayda sağlayabilir ve genel kilo kaybını teşvik edebilir. Ayrıca antioksidan özelliklere sahip olabilir ve inflamasyonu azaltabilir.

Doğal Kaynaklar ve Takviye Formları

Alüloz buğdayda ve Itea bitki cinsinde az miktarda bulunmaktadır. Yaygın gıda kaynakları arasında kahverengi şeker, kuru incir, kuru üzüm ve Worcester sosu yer almaktadır. Günümüzde çoğunlukla bakteri kullanılarak endüstriyel olarak fruktozdan üretilmektedir ve tatlandırıcı veya bir gıda katkı maddesi (bal veya akçaağaç şurubu) şeklinde mevcuttur.

Bileşenler

Alüloz Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?Alüloz, früktoz ve glikoz (C6H12O6) ile aynı moleküler formüle sahiptir, ancak kimyasal grupların yerleşimi biraz farklıdır. Kimyasal grupların yeniden düzenlenmesi fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirmek için yeterlidir.

Hareket Mekanizması

Alüloz hızlı bir şekilde idrarla yıkanır ve kan-beyin bariyerine nüfuz edemez. Bu nedenle, merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan etki mümkün değildir. Alüloz esas olarak GLP-1 (Glukagon – Benzeri Peptid-1) salınımı yoluyla etki eder. GLP-1 kalın bağırsak tarafından üretilir. Bu hormon kanda dolaşır ve beyin, pankreas, bağırsak ve böbreklerdeki reseptörlere bağlanmaktadır. Alüloz kan şekerini düşürmektedir. Etkisi şu şekildedir:
• Yemek sonrası glikoz artışına yanıt olarak artan insülin salınımı
• Hücrelere glikoz taşınmasının etkinliğinin artırılması
• İnsülin duyarlılığını arttırmak
• Glukagon salınımını baskılama
• Karaciğerde glikoz kullanımının arttırılması
• Kan dolaşımına glikoz salınımını doğrudan azaltmak
• Bağırsak alfa-glukosidazı inhibe etmek ve sükroz sindirimini geciktirmek
Alüloz vücut yağ dokusu miktarını azaltmaktadır ve şu şekilde etkileri olmaktadır:
• Yağları parçalayan üç enzimin aktivitesinin arttırılması: CPT1 (Karnitin palmitoiltransferaz 2), CPT2 ve beta-oksidaz
• Enerji kullanımına dahil olan bir proteinin sayısının arttırılması (protein 1 veya UCP1’in ayrılması)
• Yağ molekülleri üreten enzimlerin bloke edilmesi (yağ asidi sentaz ve asetil-CoA karboksilaz 1)

Sağlık Açısından Faydaları

1) Diyabet
26 kişi üzerinde yapılan 12 haftalık bir çalışmada (15 prediyabetik ve 11 sağlıklı), 5 g alülozun tek bir yutulması, sınırda diyabetli olanlarda yemek sonrası glikoz artışını azaltmıştır. Uzun süreli (12 hafta) alüloz alımı herhangi bir yan etkiye neden olmamıştır. 20 sağlıklı insan üzerinde yapılan bir başka çalışmada, tek doz alüloz (5 veya 7,5 g fakat 2,5 g değil), bir maltodekstrin (75 g) dozundan sonra şeker ve insülin artışlarını azaltmıştır. En son yapılan klinik çalışmada, alüloz (5 veya 10 g), tip 2 diyabetli 24 kişide glikoz (75 g) alımından sonra kan şekeri artışını azaltmıştır.
Bununla birlikte, 27 sağlıklı insan üzerinde yapılan benzer bir çalışmada bu şeker etkisiz kalmıştır. Diyabetik ve sağlıklı farelerde, alluloz sağlıklı hayvanlarda hipoglisemiye neden olmadan genel kan şekerini normal seviyelere düşürdü. Aynı zamanda hem sağlıklı hem de diyabetik hayvanlarda yemek sonrası glikoz artışını hafifletmiştir. İnsülin direnci , hücrelerin insüline cevap vermediği ve yüksek kan şekeri seviyelerine yol açtığı bir durumdur. Bu durumun ana semptomu yüksek insülin düzeyleridir (hiperinsülinemi). Hiperinsülinemili hayvanlarda, alüloz insülin düzeylerini düşürdü ve insülin direncini düşürmüştür. HbA1c veya glikatlı hemoglobin , hemoglobin A ile kan şekeri arasındaki bir reaksiyondan oluşur. Kötü kan şekeri kontrolünün bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Alüloz Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?Tip 2 diyabetli obez sıçanlarda, alüloz yemek ve oruç sırasında normal kan şekeri seviyelerini koruyarak HbA1c seviyesini düşürmüştür. Kanıtlar, alülozun diyabetli insanlarda kan şekeri artışlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini veya bu durumu geliştirme riski taşıdığını düşündürse de, küçük popülasyonlar ve bazı hayvan araştırmaları üzerinde çok az sayıda çalışmaya dayanmaktadır. Bu ön bulguları doğrulamak için daha büyük, daha sağlam klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kilo Verme

121 fazla kilolu insan üzerinde yapılan bir klinik çalışmada, alüloz mide ve beldeki vücut kitle indeksini ve yağını önemli ölçüde azaltmıştır. 13 sağlıklı, normal kilolu insan üzerinde yapılan bir başka çalışmada, alüloz yemeklerden sonra yağ yakımını teşvik etti. Bu, enerji kullanımını teşvik ederek sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Çoklu fare çalışmalarında, alüloz hem obez hem de leptin eksikliği olan farelerde yağ dokusunu azaltmıştır. Bu etkiye, GLP-1’in salınması aracılık etti. Alüloz ayrıca diyabet, yağlı karaciğer hastalığı ve aşırı yemek yemeyi de düzeltmiştir.
Alüloz ile desteklenmiş yüksek yağlı diyetle beslenen farelerin, göbek bölgesinde ve vücutta ~% 50 daha az yağ vardır. Farelerde alüloz, yağ üretimini azaltırken (yağ asidi sentazını bloke ederek) yağ parçalanmasından sorumlu enzimlerin (beta-oksidaz, CPT1, CPT2) aktivitesini arttırmıştır. Yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelerde, alüloz ince bağırsakta yağ sentezini ve emilimini azaltmıştır Ek olarak yağların vücuttan atılmasını arttırmıştır (dışkı atılımı) Hücre çalışmalarında, alülozun doğrudan uygulanması yağ hücrelerinin çoğalmasını önlemiştir. Yine, sonuçlar umut vericidir, ancak kanıtlar 2 klinik denemeden ve hayvanlar ve hücreler üzerinde yapılan bazı araştırmalardan gelmektedir. Allulozun kilo verme yardımcısı olarak kullanımını desteklemek için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

Oksidatif Stres ve Enflamasyonu Azaltma

Testis yaralanması olan sıçanlarda, 14 gün boyunca verilen alüloz infüzyonlu su (% 2 alüloz), reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini ve testis hasarının ilerlemesini engellemiştir. Ek olarak, alüloz antioksidan proteinlerin (glutatyon peroksidaz 1 ve 2 ve glutaredoxin 1) seviyelerini arttırmıştır. Tip 2 diyabet, pankreastaki beta hücrelerinin glikoz seviyelerine yanıt verememesinden kaynaklanır. Tip 2 diyabetli sıçanlarda oral alüloz, enflamatuar molekül IL-6 ve TNF-alfa üretimini azaltmıştır. Ayrıca vücutta koruyucu bir rol oynayan ve hücre hasarını azaltmaya yardımcı olan bir antioksidan olan glutatyon (GSH) üretimini arttırmıştır.
12 hafta boyunca % 5 alüloz çözeltisi ile takviye edilmiş sıçanlarda, toplam vücut ağırlığı ve kolesterol seviyeleri düşürülmüştür. Buna ek olarak, aluloz inflamatuar genlerin (ekspresyonunu düşük fos, MMP 3, FGF2 1 ve ABCD2) ve yağ sentezi [sorumlu genler] düşürmüştür. Parkinson hastalığının hücre modelinde (6-OHDA ile tedavi edilmiş PC12 hücreleri), alüloz sinir hücrelerini hücre ölümüne karşı korumuştur. Ayrıca glutatyon düzeylerini de arttırmıştır.

Karaciğer Yağlanma Hastalığı

Yüksek yağlı diyetlerle beslenen farelerde, alüloz 16 hafta boyunca verildiğinde karaciğerde yağ birikmesi miktarını azaltmıştır. Şeker, yağ sentezinden (yağ asidi sentaz, asetil-CoA karboksilaz 1 ve fosfatdat fosfattaz) sorumlu enzimlerin aktivitesini azaltırken, yağ parçalanmasını (beta-oksidasyon) arttırmıştır. Obez farelerde, alüloz 5 haftalık takviyeden sonra karaciğer trigliserit düzeylerini düşürmüştür.
Antibiyotik Etkilerinin Geliştirilmesi
Hücrelerde, antibiyotik metronidazol, alüloz ile birleştirildiğinde kedileri ve sığırları (Tritrichomonas fetus ) etkileyen bir protozoanın büyümesini durdurmada tek başına metronidazolden daha etkiliydi. Bu, alülozun metronidazole karşı antibiyotik direncinin aşılmasında yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Yan Etkiler ve Önlemler

Alüloz Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?30 sağlıklı insan üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, 0.4 mg/kg’a kadar olan alüloz dozları iyi tolere edildi ve gastrointestinal semptomlara neden olmamıştır. Bununla birlikte, şiddetli ishal ve gastrointestinal rahatsızlık 0.4-0.5 mg/kg olarak kaydedildi. 1 mg/kg’a kadar daha yüksek dozlar da bulantı, mide ağrısı, baş ağrısı ve iştahsızlığa neden olmuştur. Bu ve diğer çalışmalara dayanarak, FDA günde 35 gramın üzerindeki dozların gastrointestinal rahatsızlığa neden olabileceği konusunda uyarmıştır.

Sınırlamalar ve Uyarılar

Temel sınırlama klinik çalışmaların eksikliği ve küçük boyutudur. Çalışmaların çoğu hayvanlar üzerinde gerçekleştirildiğinden, daha fazla klinik araştırma yapılana kadar alülozun tüm potansiyel faydalarını destekleyecek yeterli kanıt yoktur. İnsan çalışmalarında kullanılan dozajlar hayvan çalışmalarından daha düşüktür. İnsanlara yaklaşık 0,2 g alüloz/kg’a kadar servis yapılırken, hayvanlara vücut ağırlığının kilogramı başına 0,2 ila 3.0 g alüloz verilmüştir. Hayvan modellerinde gözlenen faydalar, artan alüloz dozuna bağlanabilir.

Dozaj ve Takviye

Alluloz herhangi bir durum için FDA tarafından onaylanmadığından resmi bir doz yoktur. Kullanıcılar ve ek üreticileri deneme yanılma yöntemine dayalı gayri resmi dozlar belirlemişlerdir. Alülozun mevcut tedaviye tamamlayıcı bir yaklaşım olarak faydalı olup olmadığını ve hangi dozu alınması gerektiği uzman bir doktora sorulması gerekir. FDA, mide rahatsızlığını önlemek için 35 g/gün’ün altındaki dozları önerir. Günlük yiyecek ve içeceklerinizde şeker yerine alüloz kullanabilir. Belli bir miktar şeker gerektiren tüm tarifler için bunun yerine aynı miktarda alüloz kullanabilir.

Kaynakça:
https://www.shape.com/healthy-eating/diet-tips/what-is-allulose-healthy-sweetener

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.