British Müzesi ve Bölümleri

İngiliz aristokrat natüralist, koleksiyoncu ve doktor gibi ünvanlara sahip olan Sir Hans Slome’un ölümü ile sahip olduğu 71.000 parçalık sanat koleksiyonu devlete miras olarak kalmıştır. 7 Haziran 1753’te İngiliz Parlamentosu tarafından koleksiyon değerlendirilerek British Müzesi kurulmuştur. Dünya’nın ilk ulusal müzesi olarak tanınmıştır.

Koleksiyon büyük ölçüde kitap, el yazması ve bazı antikalar (madeni para ve madalyalar, baskılar ve çizimler dahil) etnografik malzeme içeren doğal örneklerden oluşuyordu.

1757 yılında Kral II. George kütüphanesini hediye etti ve ardından iki sene sonra Sir Robert Smirke’nin Bloomsbury’deki Montagu House’da tasarımını yaptığı müze halka açıldı. 1857’de, hem dörtgen yapı hem de yuvarlak Okuma Odası inşa edildi.

Yıllar geçtikçe eserlerin sayısı arttı. Müzenin artan koleksiyonlarına daha fazla yer açmak için doğal tarih koleksiyonları 1880’lerde Güney Kensington’daki yeni bir binaya taşındı. Burası ise Doğal Tarih Müzesi oldu.

On dokuzuncu yüzyılda müzenin ziyaretçi sayısı büyük ölçüde arttı. Özellikle resmi tatillerde her yaştan ve sosyal sınıftan kesim geldi.

Küratörler, akademik çalışmalarının yanı sıra, müzenin konferansla ilgili kısmını, gösterileri geliştirdi ve koleksiyonlara popüler rehberler ilave etmeyle ilgilendi.

Yirminci yüzyıl kamu hizmetlerinde büyük bir genişleme görüldü. Müzenin ilk özet kılavuzu 1903’te basıldı ve ilk rehber öğretim görevlisi 1911’de görevlendirildi.

Yirmi birinci yüzyılın başlarında, Müze 2008-2009 yılında dört yeni kalıcı galerinin açılmasıyla kamu tesislerini genişletmeye devam etti.

2009 yılında, Müze, karbon ayak izini azaltma çabaları için Karbon Güvence Standardı’na layık görüldü.

Müzenin Bölümleri

Afrika, Okyanusya ve Amerika Kıtası’nın Koleksiyon Bölümü; Dört kıtanın yerli halklarının kültürlerini temsil eden yaklaşık 350.000 nesne içeriyor.
Koleksiyonun kapsamı çağdaş, arkeolojik ve tarihseldir ve büyük bir resimsel koleksiyon içerir. Afrika’nın büyük bir kısmını (Eski Mısır, Sudan ve Akdeniz dışında), Pasifik ve Avustralya’yı, ayrıca Kuzey, Orta ve Güney Amerika ve Karayipleri kapsamaktadır. Koleksiyonların çoğu, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda elde edilmiş olsa da, araştırmalar ve koleksiyonlar hala devam etmektedir.
Antropoloji Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi, Müzenin Antropoloji Kütüphanesi’ni kapsamakta ve etnografik koleksiyonları ile kimlik hizmetleri hakkında bilgiye erişim sağlamaktadır.

Eski Mısır ve Sudan Koleksiyon Bölümü; İngiliz Müzesi’ndeki bu koleksiyon, Neolitik dönemden (yaklaşık M.Ö. 10.000) günümüze kadar Nil Vadisi’nin kültürlerini gösteren geniş bir nesne koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Koleksiyon ayrıca Egyptology ve Nubian Studies ile ilgili önemli bir arşive ve bu alandaki önde gelen araştırma kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapmaktadır.

Bölümün araştırma kadrosu, Mısır ve Sudan kültürlerinin farklı yönleri hakkında sergiler açarak, aynı zamanda koleksiyonla ilgili belirli temalar üzerinde araştırmalar yürütür. Hem bilimsel hem de diğer kitleler için yayınlar ortaya çıkarır. Mısır ve Sudan’daki saha çalışması, genellikle İngiltere ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde oluşturulur.
Mısır ve Sudan’a ait olan diğer parçalar ise Yunanistan-Roma , Orta Doğu , Afrika-Okyanusya ve Amerika, İngiltere, Avrupa ve Tarih Öncesi ve Asya bölümlerinde yer almaktadır .

Asya Koleksiyonu Bölümü; Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya’yı, Orta Asya’nın bazı bölgelerini kapsayan ve Sibirya’ya uzanan geniş bir coğrafya alanı olan Asya’nın maddi ve görsel kültürlerini kapsamaktadır. Koleksiyon, yaklaşık M.Ö. 5000’den günümüze kadar Neolitik dönemi kapsamaktadır. Temsili toplumlar ve gruplar, karmaşık kentsel uygarlıklardan büyük ölçüde kırsal topluluklara; Ayrıca yerli halkların ve diğer azınlık gruplarının ayırt edici kültürlerini ve yaşam biçimlerini de içerir. Çağdaş sanat ve eserler, önemli tarihi eserlerin stratejik kazanımlarına ek olarak, Bölümün aktif toplama programına heyecan verici şekillerde uyum sağlar.

Önemli alanlar arasında, Hint Yarımadası’ndan büyük ve kapsamlı bir heykel koleksiyonu, Amaravati’den gelen ünlü kireçtaşı Budist rölyefleri ve olağanüstü eski Japon antikaları ve grafik sanatı yer alır.

Orta Asya’daki Dunhuang mağaralarından gelen Budist tablolarını ve Çin sanat tarihinin en önemli kaydırma boyaması olarak kabul edilen Mahkeme Eğiticisinin Adrâsyonlarını da (Admonitions kaydırma da denir) içermektedir. Ayrıca lake, bronz, yeşim, Çin seramikleri ve porselen örnekleri içerir. Bölüm ayrıca, Güneydoğu Asya’dan tekstil ve günlük nesnelerin en eski ve en büyük etnografik koleksiyonlarından birine sahiptir.

İngiltere, Avrupa ve Tarih Öncesi Koleksiyonu Bölümü; İki milyon yıl önce Afrika ve Asya’daki en eski insan araçlarından, Avrupa’nın en eski zamanlarından günümüze sanat ve arkeolojiye kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bir koleksiyon.

Küratörler, Avrupa ve Dünyada Paleolitik Arkeoloji (Eski Taş Devri), Avrupa, Roma, İngiltere’de Neolitik (Yeni Taş Devri), Tunç Çağı ve Demir Çağı Arkeolojisi gibi çok çeşitli alanlarda uzmandır. Uzmanlar Kuzey Amerika’dan yirminci yüzyılın tasarımı dahil olmak üzere Ortaçağ, Rönesans ve Modern Avrupa kültürünün birçok yönünü kapsamaktadır.

Madeni Para ve Madalya Koleksiyonu Bölümü; Yaklaşık bir milyon nesne içeren dünyanın en iyi nümizmatik koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

M.Ö. yedinci yüzyıldan günümüze kadar madeni paraların tarihini ve madeni para, jeton ve para kutuları gibi ilgili malzemeyi kapsar. Ayrıca, en erken on dördüncü yüzyıl Çin banknotundan euroya kadar uzanan kâğıt paranın ulusal koleksiyonunu ve İtalyan Rönesansı’ndan günümüze hatıralık sanat madalyalarını da bulundurmaktadır. Ülkenin en kapsamlı nümizmatik kütüphanesi de bölüm içinde yer almaktadır.

Yunanistan ve Roma Koleksiyonu Bölümü; 100.000’den fazla nesneden oluşan klasik dünyadaki en kapsamlı antika koleksiyonlarından birine sahiptir.

Çoğunlukla Yunan Tunç Çağı’nın başlangıcından (yaklaşık M.Ö. 3200) dördüncü yüzyılda Roma imparatoru Konstantin hükümdarlığına kadar uzanmaktadır.

Minos ve Miken kültürleri temsil edilerek, Atina’daki Parthenon’dan önemli heykellerin yanı sıra Dünyanın Yedi Harikasından ikisi, Halikarnassos’taki Mausoleum ve Efes’te Artemis Tapınağı’nın unsurları yer almaktadır.

İtalik ve Etrüsk antikalarının ve Kıbrıs’tan geniş malzeme gruplarının en geniş koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Antik takı ve bronz koleksiyonları, Yunan vazoları, Roma camı ve gümüşü özellikle önemlidir.

Ortadoğu Koleksiyonu Bölümü; Neolitik dönemden günümüze kadar Ortadoğu’nun eski ve çağdaş uygarlıklarını ve kültürlerini kapsamaktadır.

Mezopotamya’dan çok çeşitli arkeolojik malzeme ve antik sanatlar vardır; Irak, İran, Suriye, Ürdün, Lübnan ve İsrail; Anadolu (Türkiye); Arabistan; Orta Asya ve Kafkasya. Koleksiyondaki eserler arasında Asur kabartmaları, Ur Kraliyet Mezarlığı’ndan hazine, Oxus Treasure, Fenike fildişi ve Nineveh’den çiviyazılı tablet kütüphanesi yer alıyor.

İslami koleksiyon, Irak, İran ve Mısır’dan arkeolojik toplulukların yanı sıra Orta Çağ İran, Suriye ve Mısır’dan gelen kakma metal işlemeler ve Türkiye’den İznik seramikleri içermektedir. Türk ve Babür Hintli gazetelere ek olarak, Orta Doğu’dan çağdaş sanatın büyük bir koleksiyonuna sahiptir.

Baskılar ve Çizimler Koleksiyonu; Ulusal resim ve desenlerin koleksiyonunu içerir. On beşinci yüzyılın başından günümüze kadar yaklaşık 50.000 çizim ve iki milyondan fazla baskı vardır.

Koleksiyon, Dürer, Michelangelo, Raphael, Rembrandt ve Goya gibi önemli sanatçıların eserleri ile güzel sanatlar olarak çizim ve baskı tarihini kapsamaktadır. Tarihsel, hiciv ve topografik baskıların yanı sıra kartvizitler, fanlar ve oyun kartları gibi basılı ephemera’nın önemli koleksiyonlarından oluşan büyük belgesel koleksiyonlar da bulunmaktadır.

Bölüm ayrıca, İngiltere’de yaklaşık 50.000 kitap, süreli yayın ve satış kataloğu içeren, baskı ve çizimlerin tarihi ile ilgili en kapsamlı referans kütüphanesine sahiptir.

Koruma ve Bilimsel Araştırma Bölümü; Mevcut ve gelecek nesillerin yararına olan koleksiyonu korumak ve araştırmak için Müze’deki diğer bölümlerle birlikte çalışmaktadır.

Müze dünyanın en eski ve en büyük koruma tesislerinden birine sahiptir. Konservatörler ekibi koleksiyondaki nesneleri temizlemek, onarmak ve stabilize etmek için çalışır. Nesnelerin korunması sırasında yapılan araştırmalar, koleksiyonların ve mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur.

Kaynakça:
http://www.britishmuseum.org

Yazar: Börte Büşra Yavuz

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar