Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Çin Melek Otunun (Dong Quai) Sağlık Açısından Faydaları

0 1.156

Batı dünyasında genellikle menopoz ve menstrüel şikâyetlerin giderilmesinde kullanılan dong quai, geleneksel Çin tıbbında antik çağlardan beri bu ve diğer sağlık durumları için kullanılmaktadır. Yüksek kaliteli klinik çalışmaların azlığı nedeniyle, dong quai tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır ve uzun süreli kullanımlarda etkili ya da güvenli olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Çin Melek Otunun (Dong Quai) Sağlık Açısından FaydalarıBununla birlikte, dong quai, hem tek başına hem de bitkisel karışımların bir parçası olarak kullanılabilirken, takviye olarak temin edilebilir.Beklenmeyen etkileşimlerden kaçınmak için dong quai kullanmadan önce uzman bir doktorla görüşülmesi tavsiye edilir. Çin melek otunun potansiyel faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Adet Şikâyetleri

Diğer faktörlere ek olarak, menstrüel kramplar, yüksek seviyelerde inflamatuar kimyasallardan (prostaglandinler ve lökotrienler) kaynaklanabilir. Dong quai (Danggui Shaoyao San) ile geleneksel Çin bitkisel ilacı, 400’den fazla kadını kapsayan 4 klinik çalışmanın analizinde, adet krampları şikayetlerinde plasebo ve ağrı kesicilere göre daha iyi rahatlama sağlamıştır. Bu çare için 4 g/gün ayrıca 20 kadın üzerinde yapılan küçük bir denemede düzensiz adet döngüsü de normalize etmiştir. Dong Quai ile birlikte diğer iki Çin bitkisel karışımı, 100’ün üzerindeki kadınlarda 2 denemede adet ağrısını azaltmış ancak ilk 3 adet kanaması sırasında etkisiz kalmıştır.
Dong quai’nin bileşen ligustiliti, sıçanlarda uterus kasılmalarını önlemiştir ve bu, menstrüel krampları hafifletmedeki rolünü açıklayabilir. Endometriozis, yumurtalıklar ve Fallop tüpleri gibi diğer pelvik organlarda uterus astarına benzer bir dokunun büyümesidir. Adet kramplarına ve kısırlığa neden olur. Dong quai (Fubao Danggui Jiao) ile geleneksel Çin ilacı, sıçanlarda bu istenmeyen dokuyu temizlemeye yardımcı olmuştur.

Menopoz Belirtileri

Çince metinler, yaygın menopozal şikâyetlere benzer semptomlarla benzer şekilde düzensiz adet akışı, sinirlilik, baş dönmesi, uykusuzluk ve unutkanlık gibi şikâyetlerde dong quai’yi test etmiştir. Ancak, dong quai birkaç çalışmada bu semptomları iyileştirmemiştir, 71 postmenopozal kadın üzerinde yapılan klinik bir araştırmada, hiçbir etkisi olmamıştır. Prostat kanseri için luteinize edici hormon (LH) ile yapılan bir tedavinin neden olduğu menopoz benzeri semptomları (sıcak basması) olan 22 erkekte yapılan klinik bir çalışmada eşit derecede etkisiz kalmıştır.

Anemi

Çin Melek Otunun (Dong Quai) Sağlık Açısından FaydalarıAnemi için en yaygın kullanılan dong quai ile birlikte geleneksel Çin tıbbı reçetesi hayati enerji ve kanı besleyen vücut dolaşımı için önerilmektedir. Dong quai ile iki bitkisel karışım, kan oluşturucu hormon eritropoietin (EPO) üretimini artırarak kan oluşumunu desteklemiştir. Ek olarak, kompleks şekerleri kan hücrelerini korumuş ve hücrelerin içindeki demiri hapsetmeye çalışan bir hormon olan hepcidin üretimini azaltmıştır. Sonuç olarak, bu bitki kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini, trombositleri, demiri ve hemoglobini artırabilir.
Dong quai içeren TCM formülleri genellikle sadece kansızlık için tipik tedavilere ek olarak kullanılır. Anemi hastası 460 kişiyi içeren 7 klinik çalışmanın meta-analizinde, bu TCM formülü geleneksel tedavinin etkinliğini arttırmıştır. Yorucu fiziksel egzersiz, demiri hücrelere (hepcidin) hapseden hormon üretimini artırarak demir eksikliğine neden olabilir. 36 erkek üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, aynı TCM formülü, uzun bir çalışmadan sonra demir açığını azaltmıştır.

Enfeksiyonları Önleme

Enfeksiyonların ciddi bir komplikasyonu, vücudun kendi dokularına zarar verdiği hayatı tehdit eden bir durum olan sepsistir. Dong quai (Xuebijing) ile sepsis için geleneksel Çin tıbbı enjeksiyonu, konvansiyonel tedavi ile birleştirilmiş ve 1k’den fazla kişiyle yapılan 16 klinik araştırmanın meta-analizinde sepsisten ölüm oranını azaltmıştır. Dong quai ayrıca farelerde sepsis ölümünü de engellemiştir. Dong quai (Burdock Complex, 10 mL 2x/gün) içeren bir Çin bitkisel kompleksi, 36 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada ülserlere (Helicobacter pylori) sıklıkla neden olan enfeksiyonları azaltmıştır.
Zatürree olan sıçanlarda dong quai, enfeksiyon semptomlarını azaltmış bununla birlikte antimikrobiyal bir testte bu hastalığa neden olan bakterileri öldürmede başarısız olmuştur. Bir başka bitki özü ile birlikte dong quai, bulaşıcı hastalıklara neden olan 2 bakteri türünün büyümesini engellemiştir. Bu bitkideki kompleks şekerler, farelerde HIV ile aynı sınıfa ait bir virüsün bölünmesini önlemiş ayrıca bağışıklık tepkisini arttırmış, kan T hücrelerini yükseltmiştir.

Ülseratif Kolit

Anti-enflamatuar potansiyelini arttırmak için birkaç çalışma, dong quai’nin bir enflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) olan ülseratif kolit için faydalı olabileceğini göstermektedir. Ülseratif koliti olan kişilerde bağırsak iç zarında kronik iltihap ve ülser bulunur. Dong quai enjeksiyonları, 64 kişide yapılan klinik bir çalışmada belirtileri hafifletmiştir. Sıçanlarda, bu bitki ve kompleks şekerleri, mide ve bağırsakta ülseratif kolit ve yaralanmaları iyileştirmiştir. Bununla birlikte, tek bir klinik çalışma ve birkaç hayvan çalışması, dong quai’nin ülseratif kolitte yardımcı olduğuna dair yeterli kanıt olarak kabul edilemez. Daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

Beyin Fonksiyon Desteği

İnme ile 1k den fazla kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada enjekte edilen dong quai beyin hasarını azaltmış ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmiştir. Hayvan çalışmalarında, bu bitki ile dong quai ve bitkisel karışımlar, aşağıdakilerin neden olduğu beyin fonksiyon bozukluğunu önlemiş ve geliştirmiştir:
• İnme
• Alzheimer hastalığı
• Parkinson hastalığı
• Yaşlanma
• Beyin hasarı
• Ağrı
İnsanlarda bu potansiyel yararları daha fazla araştırmak için klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Şu anda, bu bitkinin beyin bozukluklarına yardımcı olup olamayacağı bilinmemektedir. Artan yönde, dong quai’nin beyindeki herhangi bir olumsuz etkisinin kanıtı yoktur.

Enerji Seviyelerini Arttırmak

TCM’ye göre, yorgunluk aşırı duygular, aşırı egzersiz veya yanlış beslenme nedeniyle oluşan iç yaralanmalardan kaynaklanmaktadır. Belirtiler iştahsızlık, zayıflık ve besin öğelerini kullanma ve taşımada başarısızlıktır. Uzun vadede 36 erkek üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, dong quai (Danggui Buxue Tang, 7.5 g/gün) olan geleneksel Çin tıbbı, bitirme sürelerini % 14 oranında kısaltmıştır. Farelerde ve sıçanlarda, dong quai fiziksel dayanıklılığı ve şeker, protein ve enerji kullanımını artmıştır.

Anti-enflamatuar ve Antioksidan

Aşırı iltihap ve oksidatif stres sayısız hastalıkların altındadır. Dong quai’nin anti-enflamatuar etkilerinin, menstrüel kramp, artrit ve ülseratif kolit gibi çeşitli sorunlara yardımcı olduğu belirtilmektedir. Antioksidan özellikleri, bunlarla birleşebilir ve üreme, kemik, cilt ve sağlık ile ruh hali dengesi için yararlarına katkıda bulunabilir. Esas olarak, vücudun enflamatuar merkezi NF-kB yolunun aktivasyonunu önleyerek çalışır. Bunun ötesinde, aşağıdaki enflamatuar Dahası, vücuttaki iltihabı tetikleyen ve sürdüren anahtar enzimleri de engeller. Bu anlamda, yaygın olarak kullanılan NSAID ağrı kesicilere benzer, ancak etkileri daha geniştir. Serbest radikaller hücrelerin yapı taşlarını parçalayıp zedeleyerek dokulara zarar verir. Dong quai, antioksidan enzimlerin aktivitesini ve üretimini artırarak bu hasarı önlemektedir. Ek olarak, hücrelerin oksidatif stres altında hayatta kalmasına yardımcı olan bir bileşiğin üretimini tetiklemektedir.

Depresyon ve Uyku Bozuklukları

Depresyon ve uyku bozuklukları için geleneksel Çin tıbbı kullanan 1 binden fazla insanın gözlemsel bir çalışmasında, en yaygın bileşeni dong quai olan bitkisel bir karışım en çok reçete edilmiştir. Kronik stresin neden olduğu depresyonu olan fareler ve farelerde, dong quai ve ferulik asit düşük ruh halini iyileştirmiş, uyuşukluk ve hareketsizlik gibi depresif davranışları azaltmıştır. Venormal nörotransmitter düzeylerini (noradrenalin ve dopamin) restore etmiştir. Tek insan çalışması sadece reçetesini değerlendirmekle birlikte etkinliğini değerlendirmediğinden, dong quai’nin ruh halini iyileştirdiğine dair ilk kanıtlar hayvan çalışmaları ile sınırlandırılmıştır. Klinik çalışmalar bu sonuçları test etmelidir.

Kan Akışı ve Kalp Koruma

Raynaud’s, soğuk havaya yanıt olarak kan damarlarının aşırı daraldığı bir sendromdur. Bu, kanda zayıf kan dolaşımı, uyuşukluk ve renk değişikliklerine neden olur. Dong quai içeren bir Çin formülü geleneksel olarak iç mekanı ısıtır inancına dayanarak bu sendrom için kullanılır. Farelerde, bu formül soğuğa cevaben kan damarı sıkışmasını azaltmıştır. Dahası, bu bitki ve kompleks şekerleri sıçan ve fare kalp dokularının neden olduğu şu zararlardan korumaktadır:
• Zayıf kan akımı
• Antikanser ilaç (doksorubisin)
• Kan damarlarını daraltan ve kan basıncını artıran ana hormon (angiotensin II)

Kemik ve Kıkırdak Sağlığı

Menopozal sıçanlarda dong quai, osteoporoza neden olan kemik kaybını azaltmıştır. Hem tek başına hem de iki Çin bitkisel reçetesinin bir parçası olarak yararlı etkileri olmuştur. Dong quai Çin Melek Otunun (Dong Quai) Sağlık Açısından Faydaları(Danggui Sini Tang) ve bu bitkinin aktif bileşenleri ile geleneksel bir Çin ilacı, kıkırdak hasarını azaltarak ve hem osteoartrit hem de romatoid artrit ile sıçanlarda ve farelerde onarımını teşvik etmiştir. Bununla birlikte, dong quai ile farklı bir geleneksel ilaç, sıçanlarda gut artritini iyileştirmemiştir.

Böbrek Desteği

Hayvan çalışmalarında dong quai, aşağıdakilerden kaynaklanan böbrek hasarını önlemiş ve aşağıdaki böbrek konularda sağlığını geliştirmiştir:
• Diyabet
• Kötü kan temini
• Otoimmün bir hastalık (membranöz nefropati)
• Bir antikanser ilacı (sisplatin)

Karaciğer Desteği

Dong quai’nin karmaşık şekerleri fareleri ve sıçanları aşağıdakilerden kaynaklanan karaciğer hasarlarından korumuştur:
• Tylenol
• Toksinler (karbon tetraklorür)
• Zararlı bir fasulye lektini
• Karaciğere zarar verebilecek bir TCM otu (hava yam)
TCM kullanımı bu faydayı desteklese de, dong quai’nin karaciğer üzerindeki etkileri klinik çalışmalarda belirlenmelidir.

Doku Yara İzi

Vücut kronik hastalıklar, ilaçlar veya ameliyatlardan zarar görmüş bir organı tamir etmeye çalıştığında, doku izleri oluşturur. Yumuşak dokular oluşturan proteinler fazla miktarda birikirse, organın bozulmasına neden olabilirler. Hayvan çalışmalarında, Danggui Buxue Tang ve dong quai’li diğer geleneksel Çin ilaçları, aşağıdakilerde yara izini önlemiş ve iyileştirmiştir:
• Böbrekler
• Karaciğer
• Akciğerler

Cilt Sağlığı ve Yara İyileşmesi

Çin Melek Otunun (Dong Quai) Sağlık Açısından FaydalarıDong Quai, yara iyileşmesini hızlandırabilir ve cilt iltihabını azaltabilir. Kollajen üretimini arttırdı ve her ikisi de uygun yara iyileşmesi için gerekli olan yeni kan damarları oluşturmaya yardımcı olmuştur. Fare, sıçan, balık ve hücrelerde çok sayıda çalışma, tek başına ya da (bitkisel karışıma Danggui Buxue Tang bir parçası olarak) astragalusun ile kombinasyon halinde, hasar görmüş cilt iyileşmek için yeteneği kanıtlamaktadır. Ek olarak, dong quai, iki Çin tedavisinin bir parçası olarak farelerde cilt alerjik reaksiyonlarını ve sedef hastalığını iyileştirmiştir.

Şeker Hastalığı

Şekerler ve yağlar açısından yüksek bir diyet obezite ve insülin direncine neden olabilir ve sonuçta metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi sağlık koşullarına neden olabilir. Dong quai ve onu içeren bir Çin ilacı, yüksek şeker ve yüksek yağ içeren diyetlerde sıçanlarda ve farelerde kan, ağırlık ve insülin direncini ve kan şekerini ve yağ seviyelerini azaltmıştır. Diyabetik farelerde ve sıçanlarda, dong quai kan şekeri seviyelerini ve tıkalı arterler ve pankreas, karaciğer, böbrek ve göz hasarı gibi komplikasyonları azaltmıştır.

Kanser

Aşağıda, dong quai’nin antikanser etkinliği ile ilgili ön araştırmalardan bahsedilmektedir. Hala hücre aşamasında ve daha ileri klinik araştırmalar, bileşiklerinin kanser terapilerinde yararlı olup olmadığını belirlememiştir. Hiçbir koşulda geleneksel kanser tedavilerini dong quai veya başka bir takviye ile değiştirmeye çalışılmamalıdır. Destekleyici bir önlem olarak kullanmak istiyorsa, beklenmeyen etkileşimlerden kaçınmak için uzman bir doktorla görüşülmesi gerekir. Dong quai ve bileşenleri, hücre temelli çalışmalarda kanseri öldürmeye yardımcı olmuştur. Kanser büyümesini, olgunlaşmasını ve sağlıklı dokulara yayılmasını engelleyebilirler. Bu ot aşağıdaki kanser türlerinde yararlı bir etkiye sahiptir:
• Beyin
• Karaciğer
• Lösemi
• Akciğer
• Kolon
• Servikal
• Yumuşak doku ve kemik (sarkom)
• Mesane
• Oral
• Prostat
• Yumurtalık
Ek olarak, bu bitkiden gelen iki ftalit, kanser ilaçlarına tepkiyi artırabilir. Bu bileşikler, aşırı üretimi kanser hücrelerini kemoterapiye dirençli kılan antioksidan bir enzimi bloke etmiştir. Bu bitkideki tüm bileşenlerin kanser önleyici etkinliği yoktur. Kompleks şekerleri ve ftalitleri meme kanseri hücrelerini öldürürken, ferulik asit büyümelerini uyarmıştır. Bu asit meme kanserini besleyebilen kadın cinsiyet hormonu aktivitesine sahip olabilir
Dong quai, geleneksel Çin tıbbında (TCM), tipik olarak kombinasyon ürünlerinde bir tonik bitki olarak yaygın şekilde kullanılır. Her ne kadar TCM, Batı tıbbında kullanılanlardan farklı prensiplere bağlı olsa da, araştırma menopozal şikayetler ve anemi için geleneksel tedavilere ek olarak faydalarını desteklemektedir.
Ayrıca aşırı inflamasyonu azaltmaya, ruh hali dengesini desteklemeye ve enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir. Antioksidan özellikleri ve kan dolaşımı üzerindeki etkileri nedeniyle, kan damarlarını, kalbi, karaciğeri ve böbrekleri korumak için yardımcı olabilir. Genel olarak, dong quai güvenli olarak görünmektedir ve önerilen dozlarda kullanıldığında yan etkileri hafiftir.

Kaynakça:
iherb.com
ijnpnd.com
meandqi.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.