Çin’in Kuzeybatısı boyunca alabildiğine uzanan ve dünyanın en büyük savunma duvarları olarak tarihe geçen bir yapılanma.Uzaydan bakıldığında uzun ve ince bir nehir gibigörünen duvarlar…

Po Hay deniz körfeziden başlar kalıntıları burada yer almaktadır ve en son Gobi çölününgüneyinden batıya yönelerek devam eder. Bu yapılanmanın temelleri ilk olarak M.Ö 7. yy’da Vhu Krallığı tarafından Henan eyaletindeatılmıştır ancak ilk set çok da uzun değildir. Daha sonraki dönemlerde Hun, Tunguz ve Moğollarınsaldırıları artmaya başlamış ve bu uygarlıkları fazlasıyla rahatsız etmiştir. Dönemin imparatoruQin Shin Huang, M.Ö 3. yy’da bu alanı boydan boya kapatma düşüncesiyle aşılmaz duvarlarinşa ettirmeye başladı. Tek bir imparator tarafından geliştirildiği ya da inşa ettirildiği söylenemezsürekli eklemelerle bu aşılmaz duvarlar sürekli yükseldi ve uzadı. Son olarak Ming Hanedanıseddi onarmış ve savunma amaçlı kullanmıştır.Seddin tamamı günümüzde hali hazırdabulunmamaktadır fakat yıkıntılarıyla birlikte 10.000 km uzunluğa ulaştığı bilinmektedir. Duvarların yüksekliği 7-10 metre arasında değişir. Duvarlarda gözetleme kuleleri, siperlikve okçu kuleleri bulunmaktadır. Bu duvarlar için 1.800.000 işçinin çalıştırıldığı söylenmektedir.

Çin Seddi’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

– Her 9 km’de bir fener kulesi bulunmaktadır.
– Üst kısmın kalınlığı 6 metre civarındadır.
– Taban kalınlığı 7 metredir.
– Toplam uzunluk Türkiye’nin çevresini 2 kez dolaşacak şekildedir.
– Setler bazı bölgelerde kademeli şekilde inşaa edilmiştir.
– Duvarlar üzerinde saray ve tapınaklara rastlanır.
– Tarihte en çok insan çalıştırılan yapıdır.

Tarihin bu muhteşem savunma mekanizması zaman zaman geçildi ancak bunu yapabilenimparatorluklar da çok zaman harcadı ve çok zaman kaybetti. Akıllıca ve uzun sürelibir çalışma olan duvarlarda çalışan binlerce işçinin ismiduvarlara yazılı haldedir.

Yazar: Ali ERSOY

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here