Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Habba Sendromu, Belirtileri Nedenleri ve Tedavisi

0 354

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi semptomları olan çok yaygın bir hastalıktır. IBS, birinci basamak hekimleri tarafından görülen tüm hastaların % 12’sini ve gastroenterologlar tarafından görülen hastaların yaklaşık yarısını temsil etmektedir. IBS hastalarının yaklaşık üçte biri ilk semptomlarından biri ishaldir. Konik ishal en az dört hafta ve günde üç veya daha fazla dışkılamaya devam eden ishal durumunu ifade eder. Genellikle bağırsak hastalığı veya bozukluğu gibi altta yatan tıbbi nedenler sebep olmaktadır. Bu tıbbı nedenlere örnek olarak Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, sürekli enfeksiyon veya inflamatuar bağırsak hastalığı gibi daha ciddi rahatsızlıklar verilebilmektedir.
İshal, gün için de birden çok sulu veya gevşek dışkı bağırsak hareketleridir. Bu, bağırsak kontrolünün kaybı (fekal inkontinans) ile ilişkili olabilmektedir. Aslında, bazı hastaların utanç verici sızıntı yaşamaktan kaçınmak için yetişkin bezleri (inkontinans pedleri) takmaları gerekebilir. Klasik olarak, bu hastalar nereye giderse gitsinler her yerde tuvaletin yerini bilirler. Genellikle kronik ishal, irritabl bağırsak sendromuna atfedilir ve bu nedenle, anti-spazmodik ve anti-ishal gibi geleneksel tedaviler uygulanır. Bu tedavilerin başarısı, hasta bazında büyük farklılıklar göstermektedir. Yapılan son araştırmalar, IBS tanısı alan ve kronik ishali olan bazı hastaların yanlış teşhis edilebileceğini düşündürmektedir. Önerilen yeni bir sendrom olan Habba sendromu, bazı ishal vakalarının kökenine ışık tutar ve bu kronik ishal hastaları için semptomların hafifletilmesini sağlamaktadır.

Habba Sendromu, Belirtileri Nedenleri ve TedavisiDr. Habba Kimdir? Yaptığı Araştırmalar Nelerdir?

Dr. Habba’nın kendi web sitesine göre, 41 yıldan fazla deneyime sahip bir gastroenterologtur. New Jersey’de özel bir muayenehane ve New Jersey’deki Overlook Medical Center’da uzman doktor olarak görev yapmaktadır. Dr. Habba’nın ilk araştırma teorisi, kendi muayenehanesinde hastalara geriye dönük olarak baktığı bir araştırmaya dayandırmıştır. Bu araştırma IBS-D veya fonksiyonel ishal teşhisi konan ve semptomlarını yemekten hemen sonra yaşayan toplam 303 hasta dâhil etmiştir. Bu hastaların % 98’inin IBS dışında teşhis edilebilir bir duruma sahip olduğu sonucuna varmıştır. 2 Bu gruptan, bu hastaların % 41’inin Habba Sendromu olduğunu tespit ederken, % 23’ü safra keselerinin çıkarılmasının ardından semptomlar yaşamışlardır. Diğer tanılar arasında laktoz intoleransı, mikroskobik kolit ve çöl yak hastalığı yer almaktadır.

Sonraki Araştırma

Araştırmacılar, safra asidi diyare (BAD) adı verilen ve safra asidi malabsorpsiyonu (BAM) 3 olarak bilinen ve Dr. Habba’nın tanımladığı işlev bozukluğunun aynısı gibi görünen bir duruma bakmışlardır. Çalışmalar, bazı IBS-D vakalarının arkasında yatan BAM’ın olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmalar, IBS-D’ye sahip kişilerin yaklaşık üçte birinin aslında KÖA’ya sahip olabileceğini tahmin edilmektedir. Habba semptomları safra kesesi disfonksiyonuna bağlasa da, araştırmacılar safra asitleri ile ilgili sorunlara neden olabilecek belirli faktörleri araştırmaktadırlar. Yapılan bazı araştırmalarla IBS-D vakalarında safra asitlerinin rolünü tespit edilmiş, fakat Habba Sendromunun gerçek tıbbi bir hastalık olduğunu öne süren hiçbir araştırma bulunmamaktadır.

Habba Sendromu Nedir?

Habba sendromu, anormal miktarda safra üreten kronik ishal ile işlevsiz safra kesesi arasındaki bir ilişkidir. Bu durum kronik ishal ve safra kesesi bozukluklarıyla ile birlikte ortaya çıkan nadir hastalıklardan biridir. Genellikle yemek sonrası ile ortaya çıkmaktadır ve bu hastalıktan mustarip kişiler tuvalet sorunları yüzünden sosyal utanç ve günlük aktivitelerini yapmakta zorluk çekmektedirler. Bazı kişiler bu durumdan rahatsızlık duydukları için yemek yemekten zamanla kaçınırlar ve bu da kilo kaybına neden olmaktadır. Habba sendromu ishali klasik olarak yemekten sonra (prandriyal sonrası) ortaya çıkmaktadır, fakat hasta yatmaya yakın yemek yemese bile nadiren gece de olmaktadır. Dışkıda veya çevresinde görülen parlak ve kırmızı kan rektal bölgenin tahrişinden kaynaklanabilmektedir. IBS veya Habba sendromuna özgü olmayan belirtiler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Rektal kanama
• Anemi
• Kontrolsüz kilo kaybı
• Ateş
• Ailede kolon kanseri öyküsü

Habba Sendromun Belirtileri

Habba sendromun bazı belirtileri bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• İshal sonrası diyare (basit aciliyetten inkontinansa kadar değişen), ishali önlemek için yeme korkusu ile ilişkilidir
• Radyolojik testle belirlenen fonksiyonel olmayan safra kesesi
• Standart IBS tedavisine cevap verilmemesi
• Safra asidi bağlama maddelerine olumlu yanıt

Habba Sendromu, Belirtileri Nedenleri ve TedavisiHabba Sendromu Teşhisi

Malabsorptif durumları, inflamatuar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit ve Crohn hastalığı) ve kanseri ekarte etmek için daha fazla test gerekmektedir. Habba sendromu tanısını doğrulamak için, safra kesesinin ejeksiyon fraksiyonunu değerlendirmek için CCK enjeksiyonu ile DISIDA taraması olarak bilinen bir nükleer tıp röntgen çalışması kullanılarak safra kesesi işlevine bakılmaktadır. Bu safra kesesinin düzgün çalışıp çalışmadığını göstermektedir. Habba Sendromu teşhisi fiziksel testleri, invazif olmayan harici testleri ve invaziv testleri kapsamaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Dışkı analizi: Olası diğer koşulları eleyerek Habba Sendromunun varlığını belirlemek için dışkı testi yapılmaktadır. Test, tıp doktoru tarafından sağlanan bir flakonda dışkı örneğinin toplanmasını ve bu örneğin analizini gerektirir. Dışkı analizi testleri, gastrointestinal sistemin durumunu yansıtır. Dışkı yağının emilim bozukluğu safra asidi işlev bozukluğunun göstergesi olduğundan dışkıda yağ testi önerilmektedir.
Kolonoskopi: Kolonu polipler, tümörler ve ciddi bir tıbbi durumun önemli bir göstergesi olabilecek diğer anormal büyüme türleri açısından gözlemlemek ve incelemek için kullanılan esnek bir kamera kullanılmaktadır. Klonoskop, fiber optik kamera ile çapı bir santimetreden fazla olmayan esnek bir tüp benzeri yapı ve rektum yoluyla vücuda yerleştirilir. Ardından, herhangi bir iltihaplanma veya anormal büyüme olup olmadığını anlamak için kolon bilgisayar ekranından gözlemlenir.
Malabsorbtif bozukluk testleri: Bu test, Çölyak hastalığı veya başka herhangi bir malabsorptif bozukluk olasılığını dışlamak için yapılır ve Habba Sendromu olasılığını daha da doğrular. Emilim bozukluğu olan kişiler yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremezler, bu nedenle sindirilmemiş yağlar ve karbonhidratlar suyu bağırsaktan taşır. Bu testler ayırıcı tanının bir parçası olarak yapılmaktadır.
Safra kesesi için ultrason ve diğer radyolojik testler: Safra kesesi disfonksiyonunu saptamak için, görüntüleme için kullanılan ultrason veya diğer radyolojik testler kullanılmaktadır. Sonuçlarda Safra taşlarının tespiti ve safra kesesi disfonksiyonu doğrulanmaktadır.

Habba Sendromu Tedavisi

Sendromun temel nedeni, disfonksiyonel safra kesesinin neden olduğu gastrointestinal sistemde bulunan uygun olmayan safra miktarı olduğundan, tüm tedavi çabaları safra asitlerinin ishal etkilerini azaltmak için kontrol altına alınmasına yöneliktir. Safra asidi bağlayıcı etkenler çok uzun süredir kullanılmaktadır, etkili, ve güvenli oldukları kanıtlanmıştır. Bu etkenler, uygun bir bağlama etkisi için yemeklerden ½ saat önce kullanılmalıdır. Kolestiramin’in çok sayıda hastaya mükemmel yanıt verdiği kanıtlanmıştır. Çok etkili bir ilaç olan Cholestyrmine tek seçenek olmasa da, hastalar Colestipol ve Colesevelam gibi diğer etkili ilaçları tercih edebilmektedirler.
Habba Sendromu, Belirtileri Nedenleri ve TedavisiHabba sendromu tıbbi bir hastalık olsun ya da olmasın, fonksiyonel ishal ve IBS-D’nin olası teşhislerine dikkat çekmiştir. Kişi en az dört hafta devam eden gevşek dışkı olarak tanımlanan kronik ishal yaşıyorsa, safra asidi ishali (BAD) gibi durumları test etmek için tıbbi yardım almalıdır. Dr. Habba’nın bazı IBS-D vakalarında safra asitlerinin oynayabileceği rolü fark eden ilk doktorlardan biri olması övgüye değerdir. Ve teorilerinin ve tedavi önerilerinin sonraki araştırmalarla desteklenmesi cesaret vericidir. Ne yazık ki onun için, kendi adını verdiği Habba Sendromu, muhtemelen safra asidi diyaresinin (KÖA) daha kapsamlı teşhisi ile değiştirilecektir. Dr. Habba’nın IBS-D semptomlarının ve fonksiyonel ishalin tedavisine yaklaşımının güvenliğini ve etkililiğini doğrulamak için BAD’nin rolüne ilişkin devam eden araştırmalar yapılacaktır.

Kaynakça:
https://www.ksat.com/health/2014/06/30/habba-syndrome-or-irritable-bowl/
https://www.prohealth.com/library/do-you-have-ibs-d-or-is-it-habba-syndrome-29619

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.