Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İnsanlar Kendileri Hakkında Ne Düşünürler?

0 165

Psikologlar uzun zamandır öz algıları (kişinin kendisi hakkında nasıl düşündüğünü) inceliyorlar. Yapılan bu incelemelerde çocukların ergenlik dönemine geçtikçe, kendileriyle ilgili algılarının daha sosyal hale geldiğini, yani diğer insanlar hakkında daha fazla düşünmeye başladıkları tespit edilmiştir.

Son zamanlarda, sinirbilimciler kişinin kendisini hakkında düşündüğünde beyninde neler olup bittiğini inceliyorlar, bu da kendisini algılamanın daha sosyal hale gelmesinin bazı nedenlerini anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Çocukların ergenliğe girmeye başladıkları zamanlarda, “sosyal beynin” bir parçası olan medial prefrontal korteks (mPFC), kendilerini düşündüklerinde çok daha fazla çalışmaya başlar. Bu, beynin başkalarını düşünen aynı kısmının kendisini düşünmek için de kullanıldığı anlamına gelir.
Bir kişi yeni bir şehre taşındığını hayal ettiğinde muhtemelen aklından geçen bir duygu seli vardır. Bu duygular üzüntü, merak, heyecan ve muhtemelen biraz da gerginliktir! Okul çağındaki biri yeni okulunda ilk gününü düşünür, yeni yüzler görür, yeni sesler duyar ve yeni bir arkadaşla tanışabileceğin umar. Ders başladığında öğretmenin kendisini yeni arkadaşlarına tanıtacağını, herkese adını söyler ve size biraz kendinden bahsetmesini ister. Psikologlar uzun zamandır bunu inceliyorlar ve öz algılar hakkında gerçekten ilginç şeyler öğrenmişlerdir. Bu yazıda, öncelikle kişi büyüdükçe kendisini algılama nasıl değiştiğini hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kişinin Kendini Düşünme Şekli Zaman İçinde Nasıl Değişir?İnsanlar Kendileri Hakkında Ne Düşünürler?

Küçük bebekler doğduklarında kendileri hakkında pek bir şey bilmezler. Ancak büyüdükçe ve insanlarla ve nesnelerle etkileşime girdikçe, kendileri hakkında temel bilgiler (isimleri ve yaşları), neyi sevdikleri (örneğin en sevdikleri renk) ve nelerde iyi oldukları (belki hızlı olma koşucu) hakkında bilgilenirler. Kendisi hakkındaki algıları çocukluk boyunca daha karmaşık hale gelir, ancak en büyük değişikliklerin bazıları, genellikle 8 ile 11 yaşları arasında (bazen meydana gelen) çocukların ergenliğe girdiği dönemde gerçekleşmeye başlar.
Ergenlik döneminde, vücut ve beyin birçok değişiklikten geçer. Kendisini algılamalar daha sosyal hale gelir, yani kendisi hakkında düşünmek artık sadece kendisini düşünmek değildir, aynı zamanda başkalarını da düşünmeye başlar. Örneğin, “Matematikte iyiyim” diye düşünmek yerine, “Matematikte kız kardeşimden daha iyiyim” diyerek kendisini başka biriyle karşılaştırabilir. Ya da kendisine “Görünüşümü beğendim mi?” Diye sormaktan vazgeçebilir ve “Başkaları benim göründüğümden hoşlanıyor mu?” diye düşünmeye başlar. Böylece beyni büyüdükçe, kendi algıları artık diğer insanları da kapsamaya başlar.

Sinir Bilim Kendini Algılama Hakkında Ne Öğretebilir?

Gerçekten olağanüstü bir ileri bilim zamanında yaşanmaktadır, mesela önceki dönemlerde birçok insan şu anda bu makalede gibi bilgilere ulaşamazdı. Çünkü bilim adamları henüz insanların beyinlerini inceleyecek teknolojiye sahip değildi! Kişi kendisini düşündüğü ve bu süreçte beynin ne yaptığını 1990’ların sonlarına ve 2000’lerin başında öğrenildi. Bunu yapmak için bilim adamları, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) adı verilen bir yöntem kullanarak beynin fotoğraflarını çekiyorlar.
MRI tarayıcısındayken bilim adamları beyinde kanın nasıl hareket ettiğini görmek için dev bir mıknatıs kullanırlar. Bu, bilim adamlarının, çocuklar okumak, resimlere bakmak veya kendileri hakkında düşünmek gibi farklı şeyler yaptığında beynin hangi alanlarının aktif olduğunu görmelerini sağlar. Bunlardan birini yaptıktan hemen sonra beynin bazı bölgelerine daha fazla kan giderse, bu bilim insanlarına beynin bu kısımlarının siz görevi yaparken daha aktif olduğunu söyler.
Bilim adamları kişisel algıları incelemek için MRI kullanarak ne öğrendi? Bu araştırma, beyin ve benlikle ilgili iki ana soruya odaklanmıştır. Kişi kendini düşündüğünde beynin en aktif olan kısımları nelerdir? Kendini düşünen beyin bölgeleri çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı mı? Bilim adamları, insanlar kendilerini düşündüklerinde beynin daha aktif hale gelen bir ana parçası olduğunu keşfettiler. BU bölümde medial prefrontal korteks (mPFC)
MPFC beynin önüne doğru, alnın hemen arkasındadır ve bilim adamlarının “sosyal beyin” dediği şeyin bir parçasıdır. Diğer insanları düşündüğünde sosyal beyin aktif hale gelir. Bu yüzden, başkaları hakkında düşünmek için kullanılan aynı beyin bölgesinin kendisini düşündüğünde aktif hale gelmesi çok ilginçtir ama bu her yaş için geçerli değildir; ergenlik çağında başlar (ergenlik olarak da bilinir). MPFC (yeşil) her yaştan insan başkaları hakkında düşündüğünde etkindir (sol düşünce balonu), ancak gençler için kendileri hakkında düşündüklerinde de etkindir (sağ düşünce balonu). Çocuklar için, mPFC kendileri hakkında düşünürken aktif değildir. Yetişkinler için, mPFC kendileri hakkında düşünürken biraz aktiftir, ancak gençler için olduğu kadar değildir.
Daha önce de belirttiği gibi, yaşlandıkça kişinin kendisini algılaması daha karmaşık hale gelir. Çocuklukta, hobiler veya temel özellikler gibi şeyleri daha çok basitçe düşünme eğilimindedir. Büyürken bunları kesinlikle düşünmez, ama benliğin farklı yönlerini görebilmek için benlik duyguları genişliyor. Örneğin, okuldaki performansın (akademik benlik) başkalarıyla (sosyal benliği) veya nasıl göründüğüyle (fiziksel benlik) tam olarak aynı olmadığını görebilir. Bu yüzden, araştırmacılar insanların kendileri hakkında nasıl düşündüklerini incelerken, onlara benliğin bu üç parçasının her birini incelerken belirli şeyler sorarlar.
Örneğin, insanlar bir ekranda “Ben zekiyim” gibi ifadeleri görerek ve ardından kabul etmek veya katılmamak için bir düğmeye basarak akademik benlik hakkında düşünürler. Sosyal benlik, “Çok arkadaşım var” gibi ifadeler içerecek ve fiziksel benlik, “Güzelim” gibi şeyler içerecektir. Kendiliğin bu üç bölümünden, akademik, sosyal ve fiziksel, sosyal benliğin en sosyal olanı olacağı mantıklıdır. Ya da başka bir deyişle, sosyal benliği hakkında düşünmek, diğer insanları da düşünmeye sevk eder. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, mPFC, insanlar sosyal benlikleri hakkında düşündüklerinde beynin en aktif olan kısmıdır.

Beyin Zamanla Nasıl Değişir?

Ancak sosyal benlik hakkında düşünürken herkesin mPFC’si daha aktif değildir. Bir çalışma, çocukları 10 yaşındayken incelemiş ve 3 yıl sonra 13 yaşındayken aynı çocukları tekrar incelemiştir. Bunlar gerçekten önemli yaşlardır, çünkü o zamanlar birçok çocuk ergenlik çağına girmeye başladığı dönemdir. Çalışma, çocuklar ergenlik çağına girdikçe, özellikle ergenlik çağıyla birlikte vücutları değişmeye başladığında, mPFC’nin sosyal benlik hakkında düşünürken daha aktif olduğunu bulmuştur. Başka bir çalışma, mPFC’nin ergenlik çağında daha aktif hale gelmesine rağmen aktivitesinin daha sonra azaldığını ve yetişkinlikte o kadar aktif olmadığını bulmuştur. Bu yüzden beyinde neler olup bittiğini bilmek, kendisini algılamasına neden ergenlik döneminde en sosyal olduğunu açıklamaya yardımcı olmuştur.
Başka bir çalışma, büyüdükçe daha fazla sosyalleşenin sadece sosyal benlik değil, aynı zamanda fiziksel benlik olduğunu da bulmuştur. Bu araştırmacılar, insanlar fiziksel benlikleri hakkında düşündüklerinde mPFC’nin de çok aktif olduğunu buldular. Ve tıpkı sosyal benlik gibi, gençlik yıllarında, 15 yaşına kadar daha aktif olmaya devam ediyor. 15 yaşından sonra, mPFC yetişkinlikte daha az aktif olmaya başlıyor. Bu, 15 yaş civarında fiziksel benlik düşünüldüğünde, diğer insanları da düşünmek anlamına gelir.
Unutulmamalıdır ki, başkaları hakkında düşünmek çoğu zaman iki şeyden birini yaptığı anlamına gelir. Kişini kendisini başkalarıyla karşılaştırmak (“Fiziksel benliğim onunkinden daha iyi / daha kötü görünüyor”) veya başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü merak etmek (“Başkaları ne düşünüyor”). Bu araştırma bulgusu, gençlik yıllarında fiziksel benliği düşündüğünde beyinlerinin başkaları hakkında giderek daha fazla düşündüğünü gösteriyor.

Gelişen Beyin Büyümene Nasıl Yardımcı Olur?

İnsanlar Kendileri Hakkında Ne Düşünürler?Bilim adamları, hepsini bir araya getirerek, gençlerin hem çocuklardan hem de yetişkinlerden daha sosyal olma eğiliminde olduklarını uzun zamandır biliyorlar. Bu, başkalarıyla nasıl karşılaştırıldıklarını ve başkalarının onlar hakkında ne düşündüklerini daha fazla önemsemeye başladıkları anlamına gelir. Daha yakın zamanlarda, sinirbilimciler beyindeki gençlerin neden daha sosyal olduğunu açıklamaya yardımcı olabilecek önemli değişiklikleri öğrenilmesine yardımcı oldular.
Ergenlik çağında başlayan sosyal beynin bir parçası olan mPFC, insanlar kendilerini düşündüklerinde daha aktif hale gelmeye başlar. Bazıları beynimizin neden zamanla daha sosyal hale geldiğini merak edebilir – bu sadece rastgele bir değişiklik mi yoksa biz büyüdükçe bize yardımcı oluyor mu? Burada ergenliğin (büyüyen beyin dahil) önemli bir evrimsel işlevi olduğunu hatırlamak önemlidir, çocukluktan yetişkinliğe geçişte bize yardımcı olur.
Beyin daha sosyal hale geldikçe, başkalarıyla nasıl ilişki kurduğu ve topluma nasıl uyduğu anlaşılmaktadır, bu da yetişkinlerin kararlarına ve ilişkilerine hazır olmaya yardımcı oluyor. Bu bilim bize kendisi hakkında gerçekten harika şeyler öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda bize sinirbilimin insanların nasıl büyüdüğünü ve dünyayı nasıl deneyimlediğini daha iyi anlamaya yardımcı olduğu birçok yoldan birini gösteriyor!

Kaynakça:
https://www.edge.org/conversation/hubert_burda-how-people-see-themselves
https://www.psychologytools.com/resource/what-do-people-think-about-themselves-cyp/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.