Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İnsülinin Faydaları ve Zararları Nelerdir?

0 418

İnsülin kan şekerini düzenlemektedir ve hücrelerin kan dolaşımından şeker alımını arttıramaması (insülin direnci) nedeniyle diyabete sebep olmaktadır. Bu yazıda insülin fonksiyonu ve anormal derecede yüksek veya düşük seviyede olması durumunda söz konusu olan riskler hakkında bulunmaktadır.

İnsülin Nedir?

İnsülin pankreas tarafından salgılanan bir hormondur. İnsülin, kan şekerinin düşürülmesinden  bu şekerin kaslar ve karaciğer gibi vücut dokularına depolanmasından sorumludur. Yağ sentezini arttırır ve yağ dokusunun parçalanmasını engeller. Ayrıca, glikoz alımını ve hücrelerde enerji üretmek için kullanımını teşvik etmektedir. İnsülin ayrıca, karaciğer ve kaslarda kan dolaşımına salınan glikoza dönüşen glikojenin baskılanmasında rol oynamaktadır.

Kan Şekerini Düşürme

İnsülinin Faydaları ve Zararları Nelerdir?Enjekte edilebilir insülin, tip 1 diyabetli (çok az insülin üreten veya hiç olmayan) ve ayrıca oral ilaçlarla kontrol edilemeyen tip 2 diyabetli (normalde insülin üretmeyen veya kullanmayan) kişilerde kan şekerini düşürmek için onaylanmıştır. Yemekten 30 dakika önce karın derisi, bacaklar, kollar veya kalçaların altına enjekte edilmektedir. Çoklu çalışmalar etkinliğini kanıtlamaktadır.

Beyin ve Sinir Fonksiyonu

İnsülin beyine kan-beyin bariyerinden girebilir ve etkilerini beyin insülin reseptörleri aracılığıyla gösterebilir. Birden fazla klinik çalışmada, intranazal insülin Alzheimer ve hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerde bilişsel işlevi (özellikle hikâye hatırlama) geliştirmiştir. Aynı zamanda bir Alzheimer markörünü de azaltmış ve bu hastalığın bir markerini azaltmıştır (tau-P181/Ap42). İnsülin ayrıca 40 sağlıklı insan üzerinde yapılan 2 klinik çalışmada bellek ve beyin fonksiyonlarını geliştirmiştir. İnsüline (IGF-1) benzer bir hormon yaşlı insanlarda bilişsel işlev ile ilişkilidir ve egzersizin beyin üzerindeki yararlı etkilerine aracılık ettiği görülmektedir.

Diyabetik sıçanlarda, insülin korunmuş sinir fonksiyonu sinir sağlığının (miyoinositol) bir göstergesini korumuştur. Test tüplerinde hem insülin hem de benzer proteinler insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF1) ve 2 (IGF2) beyin ve sinir hücrelerinin büyümesini uyarmıştır. Sıçanlarda IGF2, hasarlı motor sinirlerin yenilenmesini desteklemiştir. Birlikte ele alındığında, kanıtlar insülinin özellikle Alzheimer veya hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerde beyin fonksiyonunu iyileştirebileceğini düşündürmektedir. FDA tarafından onaylanmadığı için, bunu sadece doktorun önerdiğinde eklenti olarak kullanabilir.

Kalp Fonksiyonu

İnsülin direnci, yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalığı insidansında artış ile ilişkilidir. Kalp yetmezliği olan kişiler üzerinde yapılan birçok klinik çalışmada, insülin, glikoz ve potasyum infüzyonu kalp pompalama işlevini geliştirmiştir. Bununla birlikte, 2 meta-analiz bu kombinasyonun kalp krizinden veya yetersiz kan tedarikinden (akut koroner sendrom) ölüm oranını azaltmadığı sonucuna varmıştır. İnsülin arter duvarlarındaki kasları gevşemeye zorlar, böylece kan akışını arttırır. Birçok insan çalışması, insülin uygulamasından sonra kalp kasında kan akışının arttığını gözlemlemiştir. İnsülin, hücre temelli bir çalışmada yeni kan damarları (VEGF) oluşturduğu bilinen bir büyüme faktörünün üretimini ve salgılanmasını arttırmıştır.

Bu hormon ayrıca muhtemelen kan pıhtılaşma riskini azaltarak spesifik bir bileşiğin (cGMP) bir artışı yoluyla trombosit oluşumunu inhibe etmiştir. Biraz sınırlı olmasına rağmen, kanıtlar insülinin pompalama fonksiyonunu ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Kas Geliştirme

Bir meta-analiz, insülinin kaslarda amino asit alımını dolayısıyla protein sentezini arttırdığını ve kas proteininin bozulmasını azalttığını tespit edilmiştir. Bu nedenle vücut geliştiricilerin insülini glikozla spike etmeyi sevdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, başka bir meta-analiz, uygulamasının sadece çok yüksek seviyelerde kas oluşumunu destekleyebileceğini, ancak sağlıklı gençlerde normal dozlarda etkisiz olduğunu bulunmuştur. İnsülinin Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Kaslarda insülin aracılı glikojen üretimi, hem şeker hastalarında hem de sağlıklı insanlarda glikoz kullanımının ana yoludur, ancak şeker hastaları, insülin direncine bağlı olarak glikoz kullanımında daha az etkilidir. İnsülin, küçük bir klinik çalışmada nitrik oksit yolu ile kaslara artan kan akışına (genişleme) neden olmuştur. Sonuç olarak, kanıt çelişkilidir ve sonuç çıkarmaya izin vermez. Kas yapısını arttırmak için insülinin potansiyeline ışık tutmak için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

Protein Sindiriminin Geliştirilmesi

Eski bir denemede, insülin uygulaması mide asitlerinin salgılanmasını arttırmıştır. Bu etki 9 sağlıklı insan üzerinde yapılan bir başka çalışmada tekrarlanamamıştır, ancak insülin sindirim enzimi pepsin salgılanmasını iyileştirmiştir. İki eski, küçük klinik çalışma, bu potansiyel faydayı desteklemek için açıkça yetersizdir. İnsülinin bu yönüne biraz ışık tutmak için daha büyük, daha sağlam çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kemik Sağlığı

İnsülin test tüplerinde kemik oluşturan hücrelerin (osteoblastlar) aktivitesini arttırmıştır.

İnsülinin Olumsuz Etkileri

Burada tartışılan koşullar genellikle yüksek insülin seviyeleri ile ilişkilidir. Bununla birlikte, bu bölümde ele alınan çalışmaların çoğunun sadece derneklerle ilgilendiğini, bunun bir sebep-sonuç ilişkisinin kurulmadığı anlamına geldiği unutulmamalıdır. Obezite ve kanser karmaşık durumlar olduğundan, diğer genetik ve çevresel faktörler de gelişimlerine katkıda bulunur.

Vücut Ağırlığı

İnsülin ağırlık açısından karışık etkilere sahiptir, iştahı azaltır, ancak yağ kütlesini artırabilir. İnsülin, ağırlığı belirleyen en büyük 4 hormondan biridir. Yağ hücrelerini kan lipitlerini almaya zorlar, trigliseritlere dönüştürür ve yağ hücrelerinde yağ depolanmasını desteklemektedir. 22 sağlıklı erkek üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek insülin düzeyleri organların etrafında daha fazla miktarda yağla (viseral yağ) ilişkilidir. 7 sağlıklı erkek üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, insülin infüzyonu kan trigliseritlerini % 22, APOB % 32 ve serbest yağ asitlerini% 85 azaltmıştır, bu da yağ hücrelerine taşınmasını teşvik etmiştir. Yağ dokusunun, insülin direncine neden olabilecek hormonları (adipokinler) salgıladığı gösterilmiştir. Hücre temelli çalışmalarda insülin, glikoz kullanılarak yağ dokusunun oluşumunu uyarmaktadır.

Kanser

İnsülinin Faydaları ve Zararları Nelerdir?Yüksek açlık glikoz ve insülin düzeyleri ile insülin direncinin varlığı, 29.000’in üzerinde Fin erkek üzerinde yapılan bir çalışmada artmış pankreas kanseri riski ile ilişkili bulunmuştur. Benzer şekilde, 2 meta-analizde insülin direnci ve yüksek açlık insülini tiroid ve endometriyal kanser ile ilişkili bulunmuştur. Yüksek kan insülin düzeyleri de çoklu çalışmalarda kolon kanseri insidansında artış ile ilişkilendirilmiştir. İnsülin tedavisi diyabetlilerde, özellikle kolorektal, pankreas ve karaciğer kanseri olmak üzere kanser riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir.

İnsülin, ilişkili bir hormonun (IGF-1) seviyelerini arttırır. 400’den fazla insan üzerinde yapılan bir çalışma, bu hormonun yüksek seviyelerini akciğer kanseri ile ilişkilendirmiştir. Buna karşılık, yumurtalık kanseri olan kadınlarda düzeyleri daha düşüktür.

İnsülin Düzeylerini Değiştiren Faktörler

Diyet lifi, düşük açlık insülin seviyeleri ile ilişkilidir [R]. Yüksek glisemik indeksli gıdalar, sindiriminden sonra daha hızlı ve daha büyük insülin (ve glikoz) artışına neden olur. Örneğin, meyve suyunun lifin çıkarılması nedeniyle meyvelerden çok daha fazla glisemik indeksi vardır. 13.000’den fazla diyabetik olmayan erkek ve kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek alkol alımı düşük açlık insülin seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur.

Kaynakça:
https://www.ndss.com.au/about-diabetes/resources/find-a-resource/starting-insulin-booklet/benefits-and-side-effects-of-insulin/
https://selfhacked.com/blog/insulin-101/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.