Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Klebsiella Pneumoniae Nedir?

1 8.325

Klebsiella pneumoniae, pnömoni ve sepsis gibi enfeksiyonlara neden olan bulaşıcı bir bakteri türüdür. Vücudun hangi kısmına enfekte olduğuna bağlı olarak hastalığa neden olmaktadır ve bağırsaklarda yaşamaktadır. Ancak, vücudun diğer bölgelerine de girmektedir ve bir dizi farklı hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalıklar aşağıdaki gibidir:
• Zatürre
• Kan dolaşımı enfeksiyonları
• Yara enfeksiyonları
• Cerrahi bölge enfeksiyonları
• Menenjit
• İdrar yolu enfeksiyonları (İYE)
İlgili semptomlar ateş ve artan öksürüğü içermektedir. Klebsiella pneumoniae tarafından üretilen enfeksiyonlar nispeten nadirdir ve hastane ortamları en yüksek vaka prevalansına sahiptir. Görüntüleme testleri, kan veya balgam örneği ile teşhis edilmektedir. Bu enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilmektedir, ancak çoğu antibiyotiklere dirençlidir. Böyle bir durumda, duyarlılık açısından test edilmektedir ve böylece tıbbi ekip etkili olma olasılığı en yüksek olan antibiyotiği tanımlayabilmektedir.

Nasıl Yayılır?

K. pneumoniae enfeksiyonlar tipik olarak hastane kaynaklı enfeksiyonlardır, yani hastanede veya sağlık kurumlarında bulunmaktadır. Bağışıklık sistemlerini zayıflatan veya çeşitli sağlık sorunları için prosedürler geçiren hasta veya yaralı kişilerin bu enfeksiyonu geçirme olasılığı daha yüksektir. Genellikle sağlıklı kişiler bu enfeksiyonu alma olasılığı düşüktür ve bakteriler hava yoluyla taşınmamaktadır. Bu nedenle pneumoniae enfekte kişiyle aynı havayı soluyarak enfeksiyon alma riski bulunmamaktadır. Bunun yerine K. pneumoniae kontamine olan kişinin bir yaraya elleriyle temas etmesi gibi doğrudan kişiden kişiye temas yoluyla yayılmaktadır. Enfeksiyonlar, kontamine tıbbi cihazların kullanılmasıyla da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, solunum tüpleri bakterilerle kontamine olmuşsa ventilatörlerdeki kişiler bu bakteriyi alma riski olmaktadır. Benzer şekilde, kontamine intravenöz kateter kullanımı kan dolaşımı enfeksiyonlarına yol açmaktadır. Uzun süre antibiyotik almak da kişinin bu enfeksiyonu alma riskini artırmaktadır.

Nedenleri

Klebsiella pnömoni bakterileri doğal olarak sağlıklı bireylerin bağırsak ve solunum yollarında bulunmaktadır. Enfeksiyonlar nadiren sağlıklı bağışıklık sistemine sahip kişilerde görülmektedir. Hastalık, antibiyotik kullanımı veya zayıf bir bağışıklık sistemi riskini artırmaktadır. Bebeklerden yaşlı erişkinlere her yaştan insan arasında görülebileceği gibi hastaneden kaynaklanan hastalıklara kadar pek çok hastalık bu enfeksiyonunun önde gelen nedenidir. Toplum kökenli Klebsiella pneumoniae, hastane ortamının dışında toplum kökenli pnömoni olarak ortaya çıkmaktadır, ancak bu nadir bir durumdur. Bu gibi durumlar zayıf bağışıklık sistemi olan, özellikle alkole bağımlı veya diyabetli kişileri etkilemektedir. Bakteriler, tipik olarak ventilatör ekipmanının ve kateterlerin kontaminasyonu veya sağlık tesisindeki diğer tüp tipleriyle doğrudan temas yoluyla yayılmaktadır. Ayrıca kişiden kişiye dokunarak da yayılmaktadır, ancak hava yoluyla yayıldığı bilinmemektedir.

Belirtileri

Klebsiella Pneumoniae Nedir?K. pneumoniae enfeksiyon belirtileri, enfeksiyonun bulunduğu yere bağlı olarak değişmektedir ve diğer mikropların neden olduğu aynı hastalıkların semptomlarına benzemektedir. Örneğin, menenjit, ateş, konfüzyon, boyun sertliği ve parlak ışıklara duyarlılık dâhil olmak üzere bakteriyel menenjitin ayırt edici semptomlarını üretmektedir. Bakterilerinin neden olduğu en yaygın enfeksiyon, ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk ve tükenmişlik hissi gibi semptomlar üreten akciğerlerin bir enfeksiyonu olan pnömonidir.
Kişi öksürük nedeniyle de göğüs rahatsızlığı yaşayabilmektedir. Klebsiella pneumoniae akciğer enfeksiyonunun özelliklerinden biri, genellikle frenk üzümü jölesi balgamı olarak tanımlanan kalın, kanlı balgamlı artan bir öksürüktür. Klebsiella kaynaklı kan dolaşımı enfeksiyonları (bakteriyemi ve sepsis ) ateş, titreme, döküntü, baş dönmesi ve zihinsel durumların değişmesine neden olmaktadır. Klebsiella pneumoniae ile ilişkili diğer enfeksiyonlar bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Sepsis: Bu kan enfeksiyonunun belirtileri titreme, ateş, kas ağrıları, yorgunluk ve uyuşukluğu içermektedir. Ayrıca bilinçte değişiklikler yaşama olasılığı yüksektir.
Menenjit: Menenjelerin enfeksiyonu (beyindeki koruyucu tabakalar) baş ağrısı, boyun veya sırt ağrısı, ateş, sert boyun, yorgunluğa ayrıca nadir durumlarda, menenjit nöbetlere neden olmaktadır.
İdrar yolu enfeksiyonu: Bu idrar sıklığı, idrara çıkma, mesane aciliyeti ve inkontinansa, ayrıca ateş, karın ağrısı veya rahatsızlığına neden olmaktadır.
Yara enfeksiyonu: Gecikmiş yara iyileşmesi, kızarıklık, irin, ateş ve ağrıya neden olmaktadır.
Klebsiella pneumoniae enfeksiyonları tipik olarak diğer enfeksiyonlara benzer semptomlarla karakterizedir. Çoğu hasta bu bakteriyi hissedebilmektedir, ancak tanı testinden sonra kişi veya tıbbi ekibi bu bakterilerle ilişkili bir enfeksiyon olduğunu hemen bilmesi olası bir durum değildir.

Alt Türleri

Klebsiella pneumoniae’nin özellikle korkunç hastalıklara neden olan alt türleri bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Klebsiella ozaenae ile enfeksiyon: Burun mukoza zarının kötü kokulu bir şekilde boşa gitmesine (atrofi) neden olmaktadır.
Klebsiella rhinoscleromatis: Burun ve boğazda yıkıcı bir nodüler inflamasyon olan rinoskoproma neden olmaktadır.
Klebsiella pnömonisi: Vücudun normal koruyucu mekanizmalarından kaçınabilen kapsüllenmiş bir organizmadır. Akciğerler ve mesane gibi organlara saldırmanın yanı sıra, ateş ve titreme gibi semptomları artıran inflamatuar yanıtı tetiklemektedir.

Teşhisi

Klebsiella pneumoniae tanısı tıbbi öykü, fizik muayene, tanı testi (örn. X-ışını) ve laboratuvar testine dayanmaktadır. Genellikle pnömoni, menenjit, yara enfeksiyonu ve organizmanın neden olduğu diğer enfeksiyon belirtileri kişinin hasta hissetmesine neden olmaktadır. Tıbbi değerlendirme tipik olarak enfeksiyonun nedenini belirlemeye ve apse gibi komplikasyon belirtileri aramaya odaklanmaktadır.
Tıbbi geçmiş: Tıbbi ekip kişiye ateş, bulantı, öksürük, nefes alma zorlukları, ağrı, rahatsızlık ile enerji seviyesi ve uyku hakkında ve ayrıca, risk faktörleri ve benzer hastalıkları olan kişilere maruz kalma hakkında sorular sormaktadır.
Fiziki test: Fiziki muayene vücut sıcaklığı, boğaz, solunum sesleri ve karın hassasiyetin muayenesini içermektedir. Ayrıca herhangi bir yara veya ağrılı cilt bölgeleri kızarıklık, şişme veya sıcaklık açısından incelenmektedir.
Teşhis testleri: Klebsiella pneumoniae bakterileri genellikle sağ üst akciğer lobunu etkilemektedir ve irin üreten doku ölümünün yanı sıra bir kavite oluşmasına neden olmaktadır. Bunlar göğüs röntgeni üzerinde belirgin bir görünüme neden olmaktadır, bu nedenle doktor bu görüntülemeyi tanı sürecinin bir parçası olarak yapmaktadır. Semptomlar ve fizik muayenesine bağlı olarak karın, mesane, beyin veya kemiğin görüntüleme testlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Şüphelenilen enfeksiyona bağlı olarak doktor numune alarak test ettirmesi gerekmektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Balgam numunesi, bu numuneyle bakteriyel pnömoni tespit edilmektedir.
• Kan testi, sepsis şüphesi olduğunda bu testle yapılmaktadır.
• Bel lastik, bakteriyel menenjit şüphesi olduğunda bu test yapılmaktadır.
• Enfekte yara, benzer şekilde enfekte bir yara varsa, enfekte olmuş alanın küçük bir örneği elde edilmektedir.
Bütün bu örnekler kültür için laboratuvara gönderilmektedir, böylece bulaşıcı organizma (ve antibiyotiklere duyarlılığı) tanımlanabilmektedir.

Tedavisi

Klebsiella Pneumoniae Nedir?Klebsiella pneumoniae, oral veya intravenöz olarak verilebilen güçlü antibiyotiklerle (IV, bir damar yoluyla) tedavi edilmektedir. Bununla birlikte, bakterilerin antibiyotiğe dirençli suşlarının yükselmesi karmaşık meselelerdir. K. pneumoniae’nin bazı superbud suşları, son çare ilacı olarak kabul edilen karbapenemler de dâhil olmak üzere çoğu antibiyotiğe dirençlidir. Bu bakteriler, pnömoni antibiyotiklerini nötralize eden Klebsiella, karbapenemazlar (KPC) adı verilen enzimler üretmektedir. Bu dayanıklı, yüksek tehdit edici mikroplar karbapenem dirençli Enterobacteriaceae veya CRE adı verilen bir grubun parçasıdır. CDC’ye göre, karbapenem dirençli Klebsiella en yaygın CRE’dir ve her yıl yaklaşık 7.900 enfeksiyon ve 520 ölümden sorumludur.
CRE’yi tedavi etmek için Diyagnostik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Dergisi’nin Ocak 2013 raporuna göre, doktorlar özellikle kombinasyon halinde kullanıldığında bakterilere karşı hala bir etkisi olan birkaç güçlü antibiyotiğe güvenmektedirler. Doktorun uygulayabileceği antibiyotikler aşağıdaki gibidir:
• Aminoglikozitler
• Polimiksinler
• Tigesiklin
• Fosfomisin
• Temosilin
• Azaktam (aztreonam)
• Avelox (moksifloksasin) gibi kinolonlar
• Rocephin (seftriakson) gibi üçüncü veya dördüncü kuşak sefalosporinler
• Gentak (gentamisin) veya Amikin (amikasin) gibi aminoglikozitler
• Primaxin (imipenem / cilastatin) gibi karbapenemler
Hassasiyet testi etkili olmayacağını düşündürüyorsa, antibiyotik kombinasyonu kullanılmaktadır veya başka bir ilaç değiştirilmektedir. Tedavi süresi antibiyotiğe bağlı olarak değişmektedir, ancak iki ila 14 gün arasında değişlik göstermektedir. Kişi bazı antibiyotikleri alamayabileceği için, örneğin penisiline alerjisi varsa doktoruyla görüşmelidir.

Antibiyotik Direnci

Klebsiella pneumoniae, kalın polisakarit kapsülü içine yerleştirilmiş gram negatif bir çubuktur. Bu yapı, bakterilerin vücudun koruyucu bağışıklık tepkisinden daha iyi kaçabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca bakterilerin antibiyotiklerle tedavi edilmesini zorlaştırmaktadır. Bazı Klebsiella pneumoniae suşları evrimleşmiştir ve artık geleneksel antibiyotiklere karşı dirençlidir. Hastalığı test ederken ve tedavi ederken bakteriyel direnç profilleri kontrol edilmelidir. Örneğin, bazı suşlar, penisilinler ve sefalosporinlere karşı dirençli hale getiren bir enzim olan beta-laktamaz üretmektedir. Birçok antibiyotiğe dirençli bakteriler sıklıkla süper böcekler olarak tanımlanmaktadır çünkü çok dayanıklıdırlar.

Cerrahi Müdahale

Kişi bir apse geliştirirse, cerrahi olarak boşaltılması gerekmektedir. Bu, klinikte küçük prosedür içermektedir veya apsenin yerine bağlı olarak hastanede cerrahi işlem gerekmektedir. Tipik olarak, apse boşaldıktan sonra en az birkaç gün antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Önleme

Klebsiella Pneumoniae Nedir?Bu enfeksiyonun önlenmesi sterilizasyon ekipmanını ve el yıkamayı içermektedir. Bu prosedürler tıbbi ortamda yapılmalıdır. Hastanede biri ziyaret ediliyorsa, hastaya bağlı olsun ya da olmasın, herhangi bir tıbbi ekipmana dokunmamaya dikkat edilmelidir. Ziyarete gelindiğinde ve oradan ayrıldığında eller dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır.
Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. Kişi de klebsiella pneumoniae’nin neden olduğu bir enfeksiyonu varsa tedavi edilebilmektedir, ancak tıbbi ekibin doğru antibiyotiği tanımlaması, enfeksiyonun tam iyileşme ve ortadan kaldırılması zaman almaktadır.

Kaynakça:
nih.gov
cdc.gov
dx.doi.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. perviz diyor

    colimizole bu xesteliye komek edirmi
    xaiw edirem cavablandirasiniz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.