Kurkumin’in Sağlık Açısından Faydaları

Zerdaçal baharatının bir bileşeni olan kurkumin yüzyıllar özellikle Asya ülkeleri tarafından yemek yapımında ve ilaç olarak kullanılmaktadır. Özellikle son on yılda araştırmacılar tarafından mercek altına alınan bu bitkinin potansiyel olarak birçok faydası olduğu iddia edilmektedir. Yapılan çalışmalara göre sağlık açısından faydaları şu şekildedir:

Osteoartrit

Araştırmalar, tek zerdeçal veya başka şifalı bitkilerle kombinasyon halinde spesifik zerdeçal ekstrelerinin (Meriva, Indena) diz osteoartriti olan kişilerde ağrıyı azaltabileceğini ve işlevini iyileştirebileceğini göstermektedir. 200 mg/gün kurkumin-fosfatidilkolin kompleksi (Meriva, Indena) ile üç aylık takviye, osteoartritte ağrı skorlarını% 58 azalttı ve yürüme mesafesini % 400’den fazla artırmıştır. Kurkumin ayrıca kıkırdak rejenerasyon potansiyeli için araştırılmıştır.

Saman Nezlesi

Bazı klinik denemeler, 500 mg/gün iki aylık kurkumin takviyesinin, kaşıntı, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi saman nezlesi semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, kurkumin immün yanıtın dengelenmesine yardımcı olduğunu öne sürmüştür.

Depresyon

Klinik çalışmalarla ilgili son bir gözden geçirme, kurkuminin, hali hazırda bir antidepresan kullanan kişilerde ek olarak depresyon semptomlarını azalttığını göstermektedir. Kurkumin’in etkisi, orta yaşlı insanlar için yaşlılara göre daha büyük görünmektedir. En az 6 hafta boyunca takviye eden ve günde en az 1 gram kullanan kişilerde daha iyi etkiler görülmüştür.
Ek olarak, dâhil edilen çalışmalarda çeşitli kurkumin formülasyonları kullanılmıştır. Bunların hepsi benzer bir etkinliğe sahipti, ancak spesifik bir formülasyon (BCM-95), depresyonlu insanlara, tipik kurkumin-piperin formülasyonlarından daha belirgin olmayan faydalar sunmuş gibi görünse de. Ek çalışmalar, çeşitli kurkumin formülasyonlarına bakmalıdır. Yaşlılarda kurkumin, sürekli dikkat, çalışma belleği ve ruh halini iyileştirmiştir. Bilim adamları, kurkumin’in yeni hücrelerin gelişimini etkileyip etkilemediğini ve hipokampustaki BDNF depolarının kronik stresli sıçanlarda (hayvanlarda bir depresyon modeli) olup olmadığını araştırmaktadırlar.
Başka aktif araştırma alanları, kurkuminin kan kortizol seviyeleri ve kortizol duyarlılığı (Glukokortikoid Reseptör İfade), NMDA ve 5HT2C reseptör aktivasyonu ve beyindeki glutamat aktivitesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Farelerde, kurkumin (+ piperin) ile SSRI ve SNRI antidepresanları arasındaki potansiyel etkileşimler ve sinerjik etkiler araştırılmaktadır.

Karaciğer Yağlanması (NAFLD)

Klinik çalışmalar, kurkuminin, alkolik olmayan karaciğer yağlanması olan kişilerde (NAFLD) karaciğer hasarı ve karaciğerde yağ birikimini belirlediğini göstermektedir. Bilim adamları kurkumin’in NAFLD ile ilgili mekanizmasını hayvanlar ve hücrelerde araştırıyor. Bazı hipotezler, kurkumin’in leptin duyarlılığını artırarak, obeziteye bağlı enflamasyonu inhibe ederek ve LDL kolesterol ve trigliseritleri azaltarak NAFLD’yi geliştirdiğini göstermektedir. Bu mekanizmaların insanlarda doğrulanması devam etmektedir.

Kaşıntı Şikâyetleri

Klinik çalışmalara göre, 8 hafta boyunca günde üç kez oral olarak 500 mg zerdeçal, son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda kaşıntılı cilt (üremik pruritus) semptomlarını azaltır. Erken klinik bulgular ayrıca, kurkuminin, pruritus şiddetini azalttığını ve 4 hafta boyunca günlük kullanımdan sonra kükürt hardalı kaynaklı prurituslu hastalarda yaşam kalitesini artırdığını göstermektedir.

Yüksek Kan Lipitleri

Zerdeçal kolesterol düzeyleri üzerine etkileri karışıktır. Bazı çalışmalar zerdeçalın kötü kolesterol LDL ve trigliseritleri düşürdüğünü, ancak toplam kolesterolü veya iyi kolesterol HDL’yi etkilemeyeceğini göstermektedir. Başka bir derleme, kurkuminin HDL’yi iyileştirdiğini ancak LDL’yi etkilemediğini öne sürdü. Gelecekteki çalışmaların çelişkili bulguları netleştirmesi gerekir. Ek olarak, hangi kurkumin formülasyonlarının anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirsizdir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Peptik Ülserler

Elde edilen kanıtlara dayanarak, kurkumin peptik ülser üzerinde etkisinin olmaması mümkündür.

Radyasyon Dermatiti

Mevcut çalışmalar, kurkuminin radyoterapinin neden olduğu bir tür cilt hasarı ve tahrişi olan radyasyon dermatitini iyileştirmediğini göstermektedir.

Alzheimer Hastalığı

Mevcut kanıtlar, Alzheimer hastalığı olan hastalarda zerdeçal kullanımını desteklememektedir. Küçük bir çalışmada 6 ay boyunca 1-4 g/gün kurkumin alzheimer hastalığı olan hastalarda zihinsel ve bilişsel durumu etkilememiştir. Çalışmaların bir meta-analizi, zerdeçal grubunun plasebo ile karşılaştırıldığında daha fazla bilişsel düşüş yaşayabileceğini ortaya koymuştur. Veriler küçük örneklem büyüklükleri ve hasta değişkenliği ile sınırlıdır, ancak Alzheimer’lı insanlarda zerdeçal hakkında tavsiyede bulunacak yeterli kanıt vardır.
Bu bulgular bir bileşiğin hayvanlarda canlı insanlardan tamamen farklı etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Hayvan bulgularının her zaman aşırı dikkatli ve sağlıklı bir şüphecilikle yorumlanması gerektiğini hatırlatmak gerekir. Yukarıda belirtilen klinik deneylerden önce, birçok hayvan deneyi, kurkuminin Alzheimer hastalığının hayvan modellerinde bilişsel düşüşü, hafıza açıklarını ve iltihabı tersine çevirebileceğini önermiştir. Çeşitli mekanizmalar önerildi (artan nörogenez, BDNF ve CREB gibi ). Oysa kurkumin klinik olarak başarısız olmuştur.

Eklem Ağrısı ve Artrit

Romatoid artrit hastalarında 500 mg curcumin + diklofenak sodyumun etkili olduğu bulunmuştur.
Crohn hastalığı: Düşük kaliteli kanıtlar, kurkumin’in bir ay boyunca günlük takviye sonrasında Crohn hastalığı olan kişilerde bağırsak hareketlerini, ishal ve mide ağrısını azaltabileceğini göstermektedir.
Lupus: Ön araştırmalara göre, Lupus hastalarında kısa süreli zerdeçal takviyesi, sistolik kan basıncı ile birlikte idrarda kan ve proteini azaltır.
Şeker hastalığı: Ön veriler, kurkuminin kardiyovasküler fonksiyonu iyileştirdiğini ve diyabetik hastalarda oksidatif stresi azalttığını göstermektedir. Dokuz aylık kurkumin müdahalesi, prediyabetin Tip II diyabete gelişme şansını önemli ölçüde düşürerek, pankreas hücrelerinin genel işlevini potansiyel olarak arttırmaktadır.
PMS: Kurkumin, çok küçük bir insan çalışmasında PMS’nin şiddetini azaltmıştır.

Gut ve Otoimmünite ve Diğer Sağlık Koşulları

Araştırmacılar, curcumin’in hayvanlar ve hücrelerdeki etkilerini araştırıyorlar:
• Safra kesesinden safra salınımı
• Multipl skleroz, romatoid artrit, sedef hastalığı
• IL-1 beta , IL-6 , IL-12 , TNF-alfa ve IFN-gama gibi enflamatuar sitokinler ve bağışıklık hücrelerinde ilişkili JAK -STAT ve NF-kappaB sinyal yolakları
• Grip gibi virüsler
• Kandida albicans virüsü
• Koleradan sorumlu olan patojenik bakterilere maruz kalan farelerde septisemi
• Pneumoniae’da akciğer iltihabı
• Beyin hücre ölümü
• Glutatyon seviyeleri, insülin reseptörü protein seviyeleri ve oksidatif stres
• GSK3b
Bu etkiler hakkındaki insan verileri henüz eksiktir ve çalışmalar devam etmektdir. Kurkumin’in biyofilmleri ve nisap algılamasını nasıl inhibe ettiği ve enfeksiyonlarla mücadelede önemli olabilecek D vitamini reseptörünü aktive etmek için nasıl araştırıldığına yer verilmiştir.

Beyin DHA

Bilim adamlarının kurkumin hakkında araştırdığı ilginç şeylerden biri de beyin DHA düzeyleri üzerindeki potansiyel etkisidir. Hücrelerde, kurkumin, hem karaciğer hem de beyin dokularında ALA’dan DHA sentezinde yer alan enzim seviyelerini yükseltir. Balık yağı/DHA takviyeleri bazen beyinde DHA’yı artırmadığından, bu önem kazanabilir. Bununla birlikte, kurkumin, insanlarda beyin DHA seviyelerini etkilemeyebilir fakat henüz bilinmemektedir.

Metal Toksisitesi

Kurkumin’in insanlarda metal toksisitesi üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Kurkumin, bakır yüklü sıçanlarda inflamatuar belirteçleri azaltır ve sıçan beyinlerinde alüminyum kaynaklı enflamatuar yanıtları azaltır. Hücre çalışmaları, arsenik, cıva, florür ve aşırı selenyumdan kaynaklanan DNA hasarı üzerindeki etkilerini araştırılmaktadır. Civa maruz kalan sıçanlarda kurkumin oksidatif stresi azaltır. Aşırı demir yüklü sıçanlarda kurkumin karaciğer ve dalakta demir birikimini azaltmış ve antioksidan seviyelerini geri getirmiştir.
Obezite, Diyabet, Libido, Katarakt ve Kas Dokusu
İnsanlarda aşağıdaki etkilerin hiçbiri henüz araştırılmamıştır.
• Kurkumin, diyabetik erkek sıçanlarda erektil işlevi arttırır
• Kurkumin kan şekeri düşürür, insülin duyarlılığını arttırır, idrar şekeri ve diyabetik farelerde azalır.
• Hayvanlarda, bilim adamları pankreas hücrelerinden insülin salgılanmasını uyararak kurkumin kan şekeri düşürebiliyorsa çalışmaktadır.
• Pankreas rejenerasyonunu etkiler, kas insülin direncini veya obeziteyi etkilemektedir.
• Biyoyararlı kurcumin diyabetik sıçanlarda katarakt gelişimini geciktirir.
• Diyabetik sıçanlarda diyabetik kardiyomiyopatiyi hafifletir. Çalışmalar, kurkumin sıçan beyinlerinde diyabetik komplikasyonları azaltıp azaltmadığını, mitokondriyal disfonksiyonu yavaşlatıp azaltmadığını araştırmaktadır.
• Kurkumin aktive halinde hücreler, bilim adamları, okuyan AMPK artışına sebep kasta glukoz alımı ve yeni büyüme ve yağ hücrelerinin oluşumunu inhibe etmektedir.
• Başka araştırmacılar kas dokusu oluşturma ve yaralanma sonrası iyileşme üzerindeki etkilerini araştırmaktadırlar.

Antioksidan ve Anti-enflamatuar

Bazı araştırmacılar kurkuminin oksijen radikalini temizleyici olduğunu düşünmektedir. Bir hipoteze göre, glutation seviyelerini artırarak bir antioksidan ve IL-8 (akciğer hücrelerinde) inhibisyonu ile bir anti-enflamatuar ajan olarak hareket eder ve bu etkiler insanlarda henüz doğrulanmamıştır. Bilim adamları hayvanlar veya hücrelerde aşağıdaki yollar üzerindeki etkilerini araştırılmaktadır.
• Lipid peroksidasyonu ve glutation , süperoksit dismutaz ( SOD ) ve katalaz seviyeleri
• Vitamin C & E düzeyleri ve DNA hasarı
• Gen ekspresyonu ve enzim etkileşimleri (HDAC’ler, HAT’ler, DNMT I ve miRNA’lar)
• Kan inflamatuar belirteçleri ( IL-8 , IL-10 ve TNF-α )
• Kronik yorgunluk ve prostat enflamasyonu
• IL-1 8,PAI-1 ve mTOR
• Tregs
• Mast hücreleri DAO ve histamin
• Kolinerjik aktivite ve nikotin (alfa 7-nACh) reseptörlerine bağlanır

Kanser Araştırması

Ne zerdeçal ne de aktif bileşik kurkumininin kanseri tedavi ettiği veya önlediği gösterilmiştir. Sadece birkaç küçük ölçekli çalışma, bazı kanser hastaları üzerinde biyolojik etkilerinin olabileceğini, ancak güvenliğini ve etkinliğini doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Erken evre klinik çalışmalarda, 14 ileri ve metastatik meme kanseri hastasında curcumin ve docetaxel (kemoterapi ilacı) kombinasyonunun güvenli olduğu gösterilmiştir.
KurKuma ekstresi, kolorektal kanserli hastaların küçük bir çalışmasında güvenli görünüyordu. Ameliyat öncesi bekleme süresi boyunca kolorektal kanserli hastalara verildiğinde, kurkumin kas kaybını ve genel sağlığı iyileştirmiştir. Ön veriler, kolorektal kanser riski yüksek olan insanlardaki prekanseröz rektal anormal kript odaklarının sayısını azaltabileceğini göstermektedir. Büyük ölçekli çalışmalar eksiktir. Kurkumin daha çok kanser hücrelerinde araştırılmıştır.
Unutmamalıdır ki, birçok madde, çamaşır suyu gibi toksik kimyasallar da dahil olmak üzere hücrelerde kanser önleyici etkilere sahiptir. Bu onların tıbbi değeri olduğu anlamına gelmez. Aksine, ilk önce kanser hücrelerinde araştırılan çoğu madde (doğal veya sentetik), güvenlik veya etkinlik eksikliğinden dolayı başka hayvan çalışmalarından veya klinik denemelerden geçememektedir. Bunu akılda tutarak, bilim adamları bulaşıklarda veya hayvanlarda bulunan kanser hücrelerinin aşağıdaki yolaklar üzerindeki etkilerini araştırmışlardır:
• Beyin kanseri (glioblastoma) hücreleri ve oral kanser hücreleri
• T hücreli lenfoma hücreleri kemik, beyin ve melanom kanseri hücreleri,
• Kanser hücresi mitokondri
• Meme kanseri
• Kolon kanseri
• Lenfositik lösemi hücrelerinde EGCG ile kombinasyon halinde aktivite
• Akciğer kanseri hücreleri (IL-8’in inhibisyonu)].
• Prostat kanseri hücreleri
• Pankreas kanseri hücreleri
• Bağırsak kanserlerine karşı teorik olarak Nükleer D vitamini reseptörünü aktive etmek
Bu mekanizmaların hiçbiri insanlarda araştırılmamıştır.

Karaciğer ve Böbrek Sağlığı

Alkole bağlı oksidatif strese sahip hayvanlarda, iltihabı, lipit peroksidasyonunu ve karaciğer hasarını azaltmak için kurkumin araştırılmıştır. Aynı zamanda böbrek hasarı veya Tylenol ile indüklenen böbrek hasarı ile sıçanlarda çalışılmıştır. Bununla birlikte, kurkuminin insanlarda karaciğer veya böbrek hastalığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov
cancer.gov
lpi.oregonstate.edu

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar