Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Limanlar Açısından Hinterlandın (Ard Ülkesi) Önemi Nedir?

0 593

5494_55497Hinderland, kimi kaynaklarda hinterland olarak, kimi kaynaklarda da ard ülke olarak geçmektedir. Anlamı ise, etki alanının art bölgesi şeklinde tanımlanabilir. Genellikle, caoğrafi kavramlarda karşımıza çıkan bu kavram, limanlar konusunda ise, limanın etki alanı olarak anlatılmaktadır.

Hinderlandı geniş olan limanlar, iç bölgelerinden ithalat ve ihracat ile ilgili sürekli olarak beslenirler. Aynı şekilde, ulaşım konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanmadan, çok yönlü ve kolay bir şekilde taşımacılığın yapılması da liman açısından önemlidir. Türkiye ‘nin en geniş hinderlandına sahip limanı, İzmir Limanıdır. Bunun sebebi ise, ege bölgesinin coğrafi yapısından mütevellit, İzmire ulaşımın oldukça kolay olmasıdır. Bu şekilde, iç bölgelerden ve çeşitli illerden yapılan ihracat ya da ithalat faaliyetlerinin, rahatlıkla ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Liman, hinderlandından sürekli olarak beslenir. Bu da, limanı sürekli aktif kılar ve ticari yönden kesinti olmadığı için, liman sürekli olarak güçlenir.

5494_liman-konumu-bÜlkemizin limanlarından, Mersin ve Samsun gibi limanların hinderlandı da oldukça geniştir. Malların geleceği ya da gideceği coğrafi bölgelere ya da ülkelere göre de özelleşmiş limanlarımız, sadece ulaşım adına değil, ham maddeye, işlenmiş ürünün üretim merkezine ve yoğun olarak taşınan malın cinsine göre de değişim göstermektedir.

Özel sektördeki firmalar, yaptıkları ticari faaliyetlerin, bir an önce sonuçlanmasını, taşıma işlerinin hemen ve güvenilir olmasını, bunların sonucunda da bu işleri bir an önce nakte çevirmeyi amaçlarlar. Bu noktada ise, üretim aşamasından sonraki en önemli aşama olan, nakliye adımı ile karşılaşılır. Güvenilir nakliyat firmaları aracılığıyla taşınan ihracat ya da ithalat ürünleri, büyük limanlar aracılığı ile ülkeden gönderilir ya da ülkeye sokulur. İşte buy aşamalarda, malların tırlarla ya da diğer taşıma araçlarıyla limana ulaşmasından, limandan çıkacak gemilerin uygunluğuna kadar pek çok aşamada, limanın hinderlandının önemi yüksektir. Bu aşamaların içinde, nakliyat giderlerinin azalması, zamandan tasarruf etme, ham maddeye yakın olarak üretim sürelerini kısaltma, çevrim sürelerinden kazanılan zaman ile üretim adetlerini artırma ve yakınlık bazlı sevkiyat sayısını artırma gibi çok sayıda fayda, limanın hinderlandının geniş ve güçlü olması ile ilgilidir.

5494_02_ambarli_limani_res

Zaman ve nakit açısından kazançlar, limana olduğu kadar, ihracat ya da ithalat yapan şirketlere de kar getirir. Ticaretteki ana amaç olan daha fazla para kazanabilme isteği, bu noktada önemli bir kamçılayıcıdır. Hinderlandı geniş ve büyük olan limanlar, daha fazla ve daha seri çalıştığı nedeniyle, faydalar karlılık seviyesinin yükselmesi ile kısa zamanda fazla paraya dönüşecektir. Aynı mantık şirketler adına da geçerli olduğu için, limanların hinderlandının önemi oldukça fazladır. Zaten, dünya üzerindeki global ve kurumsal şirketler ile, ticari işlerini yürüttükleri limanlar incelendiğinde, tüm büyük şirketlerin hinderlandı güçlü limanlara yakın olduğu, böylece karşılıklı fayda sağlayarak hem liman hinderlandı’nın büyümesi, hem de şirketin büyümesinin birbiri ile doğru orantılı gerçekleştiği aşikardır.

Kaynakça:
http://www.bi9.net/hinterland-nedir
http://www.uludagsozluk.com/k/hinterland/

Yazar:Baran Akçok

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.