MERCOSUR, Güney Amerika ülkeleri tarafından kurulmuş olan bir ticari ve politik birliktir. Güney Amerika ortak pazarı olarak düşünülebilir. MERCOSUR adı, İspanyolca Güney Ortak Pazarı anlamına gelen "Mercado Yazının Devamı

Fiyatlama yöntemleri, genellikle ürünlerin yaşam evreleri doğrultusunda değişir. Piyasaya yeni ürün sunacak işletmelerin ilk karşılaşacakları sorun, ürünü konumlandırmadır. Yeni ürünler evvela konumlandırılmalı, etkili şekilde fiyatlandırılmalıdır. Yeni ürün Yazının Devamı

Grundig, Orta Avrupa ülkelerinden Almanya'nın dünya piyasasına kazandırdığı bir küresel markadır. Söz konusu marka, Almanların teknoloji alanında ne kadar ilerlemiş olduğunun en büyük örneklerinden sayılır. Tarihi incelendiği Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :